niet zichtbare waterleidingen tussen 2 appartementen : privatief of van de VME ?

2 antwoorden [Laatste bericht]
VME.RL755
Offline
Er is een lek aan het palfond bij de onderbuur van een appartement waarvan de waterleiding van een bepaalde kraan defect is.  Bij de bovenbuur is geen schade te zien.  Is het de gemeenschap die instaat voor herstel en betaling van de franchise of is dit voor de bovenbuur, wiens leiding defect is. (leidingen zitten in de vloer).
VME.RL755
naicwill
Offline
- vrijstelling is voor
-hoe staat de leiding beschreven in de basisakte, normaal
privatief,dus  vrijstelling voor bovenbuur van kapotte buis.

-De herstelling van de leiding die het schadegeval heeft veroorzaakt  is ook niet gedekt.

http://www.quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/waterschade-op-mi...
Astrid CLABOTS oud
Offline
defecte leiding appartementsgebouw

Geachte


Volgende factoren moeten worden onderzocht :

* is de leiding te beschouwen als privatief of gemeenschappelijk ?
* welke is de oorzaak van het defect  ?
* schade : dit betreft mogelijks - herstellingskosten en - gevolgschade ... De blokpolis zal voor de gevolgschade instaan (indien gemeenschappelijke delen betrokken zijn ... ).

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom