Nieuwe waterfactuur

1 antwoord [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Wij hebben ontdekt dat de nieuwe waterfactuur - wat de vaste kosten en bijhorende aftrekken per ingeschreven persoon - wettelijk niet korrekt per appartement kan verrekend worden. Het is zo dat de watermaatschappij een aftrek doet voor een bepaald aantal personen die in het gebouw ingeschreven zijn (bv. 20 op 23), doch de gemeente geeft geen lijst op (omwille van privacy- redenen) wie wettelijk is ingeschreven in een bepaald appartement. Indien bewoners wettelijk zijn ingeschreven zouden zij daar dus een wettelijk bewijs voor moeten kunnen aanleveren, want anders kan iedereen opgeven wat hij of zij wil. Tevens gaat dit telkens in op 1 november. Wij willen dit oplossen door de 100,00 EUR vaste kost gewoon door te rekenen aan ieder appartement en de aftrekken per quotiteiten te regelen. Dit kan in het nadeel uitvallen van eigenaars/ huurders die met meerderen - wettelijk- zijn ingeschreven in het appartement, die hebben dus een nadeel ( vier personen krijgen dan ongeveer 20,00 EURO terug ipv 80,00 EUR.We zien geen andere oplossing. Het waterverbruik wordt gewoon verrekend volgende opgenomen meterstanden. Ook aan degenen die met hun waterverbuik in de tweede zone (dubbel tarief) kan dat niet zo maar doorgerekend worden. Deze methode dienen we nog te laten goedkeuren door de AV.
Lieve en Marc
nescio1
Offline
spijkers op laag water zoeken

Deze moeilijkheid bestond reeds bij de vorige reglementering maar dan met als scharnierdatum 01 januari.
 
Sommige watermaatschappijen vermeldden toen op hun website dat de syndicus van een gebouw met een gemeenschappelijke meter de verdeling van het aantal ingeschreven personen per appartement, zoals bij hen genoteerd op basis van de gegevens doorgegeven door de gemeente, op aanvraag kon krijgen.
 
Waarom zou dit nu veranderd zijn ?
 
 
Wanneer in ons gebouw het aantal bewoners plots gedaald was, stelden wij de vraag per fax aan de watermaatschappij.
 
De volgende dag al kregen wij een telefoon om te preciseren dat de verandering appartement xx betrof.
Als premie kregen wij de naam van de uitgeschreven persoon met datum van uitschrijving.