Nieuwe Wet Mede-eigendom en onkosten boekjaar 2010

8 antwoorden [Laatste bericht]
Lenzo
Offline

Is de nieuwe wet van mede-eigendom al van toepassing op de afrekening van de onkosten voor het boekjaar 2010?
Wij hebben zojuist de afrekening bekomen voor het boekjaar 2010 van een appartement dat overgedragen werd aan de nieuwe eigenaar in maart 2010.
Nu werd de verdeling van de kosten gemaakt pro-rata het aantal dagen dat wij eigenaar waren. Dus ook de kosten van herstellingen en vernieuwingen die op de A.V. van april 2010 beslist werden. Zowel in onze verkoopsakte als in de nieuwe wet staat dat deze kosten voor de nieuwe eigenaar zijn.
De syndicus beroept zich echter nog op art. art;577-11 §2 1° en  beweert dat zijn rekening de enige juiste is.  

deskundige
Offline
Beste, Bedoelt u met
Beste,

Bedoelt u met overgedragen in maart 2010 dat in maart de akte authentiek werd verleden of was dit het moment van ondertekening van de compromis?

Mvg.Van Wynsberghe Jan
Offline
Als de overdracht effectief
Als de overdracht effectief plaats vond (authentieke akte) voor de jaarlijkse algemene vergadering zijn deze kosten ten laste van de koper.
Lenzo
Offline
Notariële akte werd verleden
Notariële akte werd verleden in maart 2010, een week voor de Algemene Vergadering waarop dus de nieuwe eigenaar aanwezig was.
deskundige
Offline
In dat geval sluit ik me aan
In dat geval sluit ik me aan bij de vorige poster.

Vanaf eind maart 2010 was u immers geen mede-eigenaar meer.Mvg.
Quimmo
Offline
Is niet erg veranderd

Ook in de vorige wet stond wat dit betreft

"§ 1. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel, is de optredende notaris gehouden, bij ter post aangetekende brief, aan de syndicus van de vereniging van medeëigenaars een staat te vragen van : 1° de kosten van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering voor de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt;"

"Onverminderd andersluidende overeenkomst tussen partijen betreffende de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe eigenaar het bedrag van die schulden en van de gewone lasten vanaf de datum van de overdracht."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lenzo
Offline
De syndicus schijnt het niet
De syndicus schijnt het niet te begrijpen.
HIj zegt doodgewoon dat hij wat betreft de verdeling van de onkosten de basisakte volgt. (die dateert van 1970!)
deskundige
Offline
Beste, De wet is van dwingend
Beste,

De wet is van dwingend recht en primeert op de bepalingen ingeschreven in de statuutakte.
Van Wynsberghe Jan
Offline
Verdeling kosten

Jullie syndicus heeft éénvoudig weg de kosten verdeeld volgens het aantal dagen dat jullie eigenaar waren. De meeste correcte methode is om alle kosten afzonderlijk te bekijken en te verdelen. Bijv. het boekjaar loopt van 1/6 tot 31/5. De brandverzekering loopt van 1/1 tot 31/12. Jullie hebben 100/1.000sten in de AD. Jullie verkopen op 1/2 dan betalen jullie nog 1/12 van de premie van de brandverzekering te vermenigvuldigen met 100/1.000sten. De koper betaalt dan 11/12.
Alle werken en onderhoudskosten worden tot 1/2 door jullie betaald. De kosten na 1/2 of beslist na 1/2 worden door de koper betaald.