noodverlichting werkt nooit bij stroompanne

2 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline

op een half jaar tijd zijn er al 4 stroompannes geweest waarbij de noodverlichting niet aanslaat in de gangen.  Blijkbaar is er op zo een moment ook geen water. Stel mij de vraag of de brandspuiten op een apart circuit liggen?
Zowel de Leden van de RVME als de syndicus zijn hiervan op de hoogte en hierover aangeschreven, maar het probleem wordt niet verholpen.
Wat moet ik doen

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 4 °
Stuur de syndicus een aangetekend schrijven met ingebrekestelling, definitieve oplossing voor …(datum)

Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
e.d.v.
Offline
Noodverlichting
Blijkbaar is er al jarenlang geen controle van de noodverlichting alhoewel die jaarlijks verplicht is. 
Zet het punt (jaarlijkse controle noodverlichting) op de agenda van de volgende AV.
Indien het punt niet goedgekeurd wordt (3/4 meerderheid, 2/3de vanaf volgend jaar) kan je je tot de vrederechter wenden om de onrechtmatige beslissing te laten annuleren (art 577-9 §2).
Eis ook een onmiddellijke herstelling via aangetekend schrijven (zie vorig antwoord) want het kan van levensbelang zijn.
Emiel
 
Emiel D.V.