ondergrondse open parkeergarages in appartementsgebouw

6 antwoorden [Laatste bericht]
Guy Gaublomme
Offline
In onze ondergrondse parkeergarage zijn 5 open staanplaatsen. De bouwheer heeft nagelaten deze af te lijnen. Eén eigenaar misbruikt dit tekort en beslaat ruim 20 m² in plaats van de 16.5 m², toegekend in de basisakte. Hij heeft zijn staanplaats afgebakend met houten kasten en hindert zo de inrit naar andere gesloten garages.
Hij weigert deze kasten te verwijderen (tegen het brandweerverslag in, door de syndicus gevraagd) en belet met alle middelen om de aflijning te laten plaatsen.
mijn vraag:
- mogen er kasten geplaatst worden in open staangarages
- moet er over een aflijning gestemd worden in een A.V. of is deze verplicht via de   
  nieuwe wet?
Van Wynsberghe Jan
Offline
Uw syndicus moet ingrijpen.
Uw syndicus moet ingrijpen. Dit staat volledig los van de nieuwe wetgeving. De betrokken eigenaar mag de andere gebruikers niet hinderen en het brandweerverslag moet gevolgd worden. Uw syndicus kan via de vrederechter de nodige stappen ondernemen.
Quimmo
Offline
Wat zegt uw basisakte?

Alvast de brandweer zegt dat de kasten moeten verdwijnen, dat is dus al positief. Maar kijk ook eens of er iets in uw reglement van mede-eigendom staat m.b.t. het opslaan van zaken in de kelder. Misschien mogen deze zonder meer door de syndicus verwijderd worden, staat er een boete op, of zijn er nog andere mogelijkheden om hiertegen te ageren.

Het verplicht zijn van een aflijning heb ik nergens gezien in een wet, ik vermoed dus dat het een zaak is van de algemene vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Guy Gaublomme
Offline
aflijning staanplaatsen
Betreft de aflijning: er moet toch duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen privatief en gemeenschappelijk? Zeker als in de basisakte vermeld is dat de oppervlakte beperkt is op 16.5 m², die mede bepalend is voor de berekening van de aandelen?
Graag uw reactie.
Van Wynsberghe Jan
Offline
Het is dan inderdaad aan de
Het is dan inderdaad aan de algemene vergadering om hierover te beslissen.
Astrid CLABOTS oud
Offline
Garages
Geachte


Ik merk inderdaad op dat de Brandweer hierin een voorname rol kan spelen. Wanneer deze in haar rapport meldt dat de kasten niet mogen opgesteld staan, is dat een begin. Dit is alleszins een reden om bij hoogdringendheid dringende maatregelen te eisen.
Bovendien meen ik dat u gezien de onduidelijkheid wel degelijk kunt eisen dat de staanplaatsen worden afgebakend, net zoals mensen de afpaling tussen twee percelen kunnen vorderen.
De eigengereide eigenaar welke zich zomaar een plaats toëigende staat in een te voeren procedure, en uiteraard op basis van datgene wat u ons aan informatie meegeeft,  alleszins erg zwak ...
Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Guy Gaublomme
Offline
Mijn dank voor het antwoord
Mijn dank voor het antwoord van Mr. Clabots.
De A.V. heeft beslist een landmeter aan te duiden die de aflijning zal bepalen.
Over de kasten zal tegelijk met de uitslag van de landmeter beslist worden.