onderhoud brandblussers

13 antwoorden [Laatste bericht]
laain136
Offline

Ons appartementsgebouw heeft een gelijkvloers met een aparte ingang. In de gemeenschappelijke delen van het appartement hangen brandblussers. Bij vervanging van de brandblussers neemt het gelijkvloers geen participatie. Ze hebben een eigen brandblusser. Is dit correct? In de statuten staat hier niets over geschreven.

naicwill
Offline
Nagaan wat erin het reglement
Nagaan wat erin het reglement van mede eigendom staat.
Indien er werkelijk niets staat zou men de vervanging van
de brandblussers kunnen zien als bijzondere lasten en zou
de beslissing juist zijn,

Naast de verdeelsleutel wordt er vaak in het reglement van mede-eigendom een onderscheid gemaakt tussen de algemene en bijzondere lasten. “De algemene lasten hebben betrekking op gemeenschappelijke zaken waarvan alle mede-eigenaars geacht worden een gelijk gebruik te maken en die verdeeld worden volgens de waarde van de appartementen. (vb. kosten van onderhoud van inkomhal, dak, muren,…)”. “De bijzondere lasten hebben betrekking op de gemeenschappelijke zaken waarvan het gebruik door de onderscheiden mede-eigenaars verschillend is, en die verdeeld worden volgens het gebruik dat ieder van deze zaken of diensten maakt. (vb. kosten i.v.m. de lift(gelijkvloers zonder -1), de verwarming van de gemeenschappelijke delen,…)”,dus in functie van het objectieve nut dat de kavel heeft van die zaak of dienst.
laain136
Offline
brandblussers
In het reglement van mede-eigendom vind ik het volgende:

De eigenaars van het gelijkvloers zullen niet dienen tussen te komen in de kosten van de lift (elektriciteitsverbruik, onderhoud, herstelling, vervanging), noch in de kosten van onderhoud van de gemeenschappelijke delen. 

 

naicwill
Offline
Het is duidelijk dat waar de
Het is duidelijk dat waar de kosten meetbaar zijn het gelijkvloers
niet mee moet betalen omdat het gelijkvloers  volledig gescheiden is
en dus er geen nut van heeft van de brandblussers in de gemeen-
schappelijke delen. Vermits het gelijkvloers  een aparte
brandbluuser ,moeten ook de andere kavels niet mee betalen
in deze brandblusser,daar ze E R geen nut van hebben,want ze kunnen geen 
gebruik maken van deze blusser.
 
Erikske
Offline
Brandblussers

Moeten we dit net ander bekijken ?
De brandblussers binnen het volledige appartementsgebouw dienen voor de veiligheid van iedereen.
Dus ook voor het gelijkvloers.
In het kader van je eigen veiligheid is het dan niet logisch dat iedereen mee deelt in de kosten van brandblusappartaten, noodverlichting, brandhaspels ?
Als ze niet onderhouden worden komt immers je eigen veiligheid ook in gevaar ?

naicwill
Offline
Het onderhoud van de
Het onderhoud van de brandblussers moet gebeuren
onder beheer syndicus,ook deze van het gelijkvloers.
Vermits ze nie moeten betalen in onderhoudskosten
gemene delen en aparte ingang hebben,schijnt het me
logisch dat blusapparaat in deze ingang staat.
De verdeling van de kosten hiervoor
moet gebeuren volgens het reglement van mede eigendom.
Bovenstaande post was mijn interpertatie  voor de toepassing
van het reglement voor verdeling kosten blussers.
Gelijkvloers deelt mee in de kosten volgens het ptincipe
van het nut dat de kavel heeft van de brandblussers.
Heeft dus niets met veiligheid te zien.
 
Quimmo
Offline
Lijkt me vrij duidelijk

Een brandblusser is geen lift, noch onderhoud. Het lijkt me dan logisch dat ze wel meebetalen. Ze hebben er ook nut van, als de rest van het gebouw in lichterlaaie staat gaat het gelijkvloers ook mee in vlammen op. Of ze moeten zelf wel een heel grote brandblusser hangen hebben. Ze hebben er dus alle belang bij dat een brand in de gemeenschappelijke delen snel geblust wordt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Erikske
Offline
Vrij duidelijk
Volledig eens met Quimmo. 
 
laain136
Offline
bedankt
De insteek is hier dat je moet kijken wat er in het reglement van mede-eigendom staat. Ik volg dus het advies van Quimmo. Dit item mag afgesloten worden.
wakwarius
Offline
vervanging brandblussers in appartementsgebouw
In het appartementsgebouw , waar ik mede-eigenaar ben, hangen 6 CO2 brandblussers van 2 kilo, 2 per verdieping + op het gelijkvloers een brandblusser Master 6 A. Die toestellen zijn een 10-tal jaar geleden geplaatst en worden onderhouden door een gespecialiseerde firma. Kostprijs voor onderhoud 2015: 104,47 €. Dit jaar is deze firma aan de vervanging begonnen: 2 CO2 -brandblussersper jaar. Blijkbaar moet dat na 10 jaar.  Prijs voor 1 brandblusser: 255,25 € ! In een folder van een  discounter wordt momenteel een ABC-poederblusser , classificatie 13A-89B-C (voor de kenners) met Benor-keurmerk aangeboden voor 19,99 € per stuk. Dat scheelt een slok op de borrel. Is er enige reden om toch te opteren voor die dure poederblussers van die (bekende) firma? Of is die 255,25 € wat men noemt: een woekerprijs ?
Wakwarius
CLD22113
Offline
10 jaar, en aan vervanging toe?
voor zover ik weet uit de apparteenten waar ik eigenaar ben, moeten de brandblussers pas om de 20 jaar vervangen worden, ... (dit is wat 2 verschillende firma's beweren)
Bij ons zijn het voor zover ik weet allemaal schuimblussers, en kosten die circa 120€/stuk
Lieve en Marc
Offline
Brandblusvoorzieningen
1.De brandvlusvoorzieningen die dienen geïnstalleerd en onderhouden dienen te worden zijn een gevolg van de brandvoorschriften behorende bij de bouwvergunning en dienen beschouwd als behorende tot de algemene delen van het gebouw, eender waar ze geplaatst werden in het gebouw.
Zij beschermen het ganse gebouw!
2. De jaarlijkse controle dient te gebeuren volgens een bepaalde norm.
Wij hebben nog nergens gelezen dat zij VERPLICHT elke tien of twintig jaar dienen vervangen te worden. Het kan wel een ervaringsgegeven zijn van degene die de controles doen.
Wij hebben in ons gebouw bewust gekozen om de periodieke controle' s te laten uitvoeren door een onafhankelijke firma die zelf geen brandblusapparaten ' verkoopt '. Controle's door firma' s die zelf " graag " brandblusapparaten verkopen ..... vul zelf maar in.
Wel is het mogelijk dat sommige  type' s brandblusapparaten niet meer voldoen aan de huidige wetgeving en aldus zouden vervangen dienen te worden.
De wetgeving hieromtrent is weeral eens erg vaag: oude gebouwen versus nieuwe gebouwen, enz....
Wie zoekt het eens uit?
Lieve en Marc
naicwill
Offline
https://www.linkedin.com/grp/
Lieve en Marc
Offline
Periodieke controle brandblusapparaten
Hoe kan je zien dat een brandblusapparaat " effectief " gekeurd werd?
Vroeger zag ik op brandblusapparaten vaak een afstempelstrookje waarop de laatste keuring werd aangemerkt.
In ons gebouw zie ik dat niet.
​Wij krijgen wel de factuur van de controlerende firma met een opsomming van het aantal brandblustoestellen dat zogezegd gecontroleerd werden, doch op het toestel zelf zien we daar niets van.
Bestaan hierover richtlijnen, normen, wetten?
Vraag: is zo'n afstempelstrookje op het apparaat verplicht?
​Zo ja dan kan dat visueel gecontroleerd worden door zowel de verzekeringsmaatschappij, brandweer, enz....
Zo neen dan moet de factuur bovengehaald worden?
Lieve en Marc