onderhoud verwarmingsketel, reiniging schouwen, reiniging verluchtingsschachten

4 antwoorden [Laatste bericht]
elleeire
Offline
Geachte,

In ons gebouw is er jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel (een gemeenschappelijke verwarming voor alle privatieven en handelspanden)
Naar ik vernomen heb van een mede-eigenaar, die van een ander appartementsgebouw komt, moet elke mede-eigenaar een certificaat ontvangen van deze onderhoudswerken.
Dit certificaat zou moeten bij de belastingbrief gevoegd worden.
Is dat zo?

Bij voorbaat van harte dank voor uw antwoord
Quimmo
Offline
Dacht ik ook

Onderhoud van een verwarmingsketel is inderdaad een kost die recht geeft op belastingsaftrek in het kader van energiebesparende investeringen (we zullen zien of de nieuwe regering dit niet terugschroeft om de nodige miljarden bij elkaar te harken).

De syndicus betaalt de onderhoudsfirma en moet op zijn beurt een voor eensluidend verklaarde kopie van de factuur aan de mede-eigenaars bezorgen, samen met de quotiteiten die aan hun toegewezen zijn. Zo heeft u recht op aftrek in functie van uw aandeel in het gebouw.

Indien u uw aangifte indient via tax-on-web moet u geen facturen meesturen maar wel ter beschikking houden in geval de administratie er om vraagt. Het is dus theoretisch mogelijk dat de syndicus de facrturen pas bezorgt wanneer een mede-eigenaar ze effectief nodig heeft, maar dat lijkt me wel gevaarlijk indien er een einde zou komen aan de samenwerking. De goedkoopste manier lijkt me van ze samen te versturen met de jaarlijkse afrekening.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

elleeire
Offline
Jammer dat onze syndicus nog
Jammer dat onze syndicus nog nooit een kopie heeft meegegeven, noch ons op de hoogte heeft gehouden van dit recht op belastingaftrek.

Dank voor uw antwoord
Quimmo
Offline
Is natuurlijk extra werk

Dit is natuurlijk ook extra werk voor de syndicus (tenzij het syndicuskantoor sterk geatuomatiseerd is). Misschien met een totaalkost die bijna even groot is als de belastingbesparing, voor kleinere kosten zoals onderhoud. Wat niet betekent dat u er geen recht op heeft, maar in zijn volgende contract zal de syndicus dan misschien ook zijn kosten hiervoor herzien.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Met sommige bedrijven kunnen
Met sommige bedrijven kunnen er ook afspraken gemaakt worden dat ze per appartement een attest afleveren.