Onevenwichtig gebruik en dus "slijtage" mede-eigendom

2 antwoorden [Laatste bericht]
FIRMA MEYS NV
Offline

Betreft  een  mede-egendom  waar  293  chalets  privatief zijn, die op enkele  hectaren grond staan met   aangelegde wegen, verlichting,  speeltuinen,  zuiveringsstation etc. De chalets  (allemaal  dezelfde) zijn privatief  met de grond waar zij op staan. Alle andere  oppervlakte, wegen, verlichting,  speelpleinen, zuiveringsstation, paden met trappen etc. is gemeenschappelijk. Er  werd een professionele  syndicus aangesteld, na jaren  problemen met  syndici die ook eigenaar waren en  helemaal NIET  professioneel waren en de wet  niet voldoende kenden.

Dit geheel  heet   "Village de vacances"   (vakantiedorp)  en  zoals   de naam  het zegt  is  "vakantie "  daar belangrijk. Een kleine helft van de  eigenaars  verhuren hun chalet  geregeld  via  professionele   agentschappen en touroperators, of  minder professioneel  via eigen websites  en  internet-communicatie.

Dit leidt er toe dat  er een  receptie  (rechtspersoon =  bvba)  aanwezig   is die  toeziet op  een aantal regels  van goed gedrag ( bijv.  auto's op parking  ipv langs de wegen, etc), het aanzetten van de  winterverwarming in de  293 chalets om vorstschade te voorkomen etc,   tot  en met  "receptie  voeren van aankomende en vertrekkende  huurders". Hiervoor  wordt deze receptie  betaald door de eigenaars via een jaarlijkse bijdrage  van alle eigenaars die  voor iedereen gelijk is en dit volgens  de quotiteitsregels  die vastgelegd zijn in de statuten.

Al jaren wordt er  aan  elke  huurder  een infrastructuurbijdrage  van 1€/persoon/nacht gevraagd, die  zonder problemen ontvangen wordt.  De  RvMe  heeft  een reglement aan de  receptie  gegeven  om oa die 1€/p/nacht te innen  + 8€  per verblijf.  De som van     deze 2  bedragen  wordt  "infrastructuurbijdrage"  genoemd  en  wordt gecrediteerd  op de  rekening van de mede-eigendom (niet naar de eigenaars individueel)   Dit geld dient om de  extra werkzaamheden (meer vuilbakken afhalen,  meer beschadiging van speeltuigen,  meer  beschadiging weginfrastructuur  etc.  te  betalen.  Een beetje  onder het mom;van  "de vervuiler,  slijtage-veroorzaker  betaalt". Dit is een mooi systeem omdat dit de eigenaars niets kost,  maar .....

PROBLEEM  is  dat   deze ontvangen gelden deels  verdwijnen en blijkbaar  slechts gedeeltelijk worden doorgestort door   de receptie.  U zal zeggen : dan  dient de overeenkomst die de syndicus heeft opgesteld op vraag van de RvMe  bijgestuurd moeten worden en controlesystemen moeten ingebouwd worden.

De professionele syndicus  weigert dit en zegt dat dit  niet het "normale" beheer van de mede-eigendom betreft en hij dus niet moet in staan voor de inning daarvan. Hij gaat zo ver dat hij, oppert om  de inning naar de huurders  te  schrappen, hetgeen  een spijtig verlies van inkomsten zou betekenen voor  alle eigenaars. Hierbij  is duidelijk dat die gelden wel worden geïnd van de "huurders", maar  blijven hangen bij de receptie, die zich NIET verplicht voelt om dit door te storten.

VRAAG  1 :  Kan de AV   , met een  stemming  50% +1 , deze inning  rechtsgeldig bevelen ?  Deze inning geldt dus  expleciet voor  de huurders  die het vakantiepark gebruiken  en wordt  niet door de eigenaar betaald. 

Heeft een eigenaar die naar de vrederechter zou stappen om de rechtsgeldigheid hiervan te betwisten, kans op slagen  of niet ?

In deze  Village de vacances is er ook een  vzw  waarvan alle   eigenaars  automatisch lid zijn, behalve  2 die zich uitgeschreven hebben om  princiepsregels.

VRAAG 2 : Als  op vraag 1  negatief  geantwoord wordt,  welke mogelijkheid  bestaat er dan om  deze inning  van 1€/p/n  naar huurders toe, verplicht  en afdwingbaar te maken naar de receptie toe die het  moet uitvoeren ?   Kan  bijv.  de  AV   volmacht geven aan  een vzw  om zulke  regel afdwingbaar en controleerbaar  te laten uitvoeren  door  de receptie ?  Hiervoor dient er dan een computer en een  soort   vakantieverhuurprogramma  aangekocht te worden.

SAMENVATTING   van de vraag :  Wij zoeken op welke wettelijk correcte manier die 1€/p/n   contractsgewijs afdwingbaar  kan gemaakt worden, in een  vakantiepark waar er  niet  1 eigenaar, maar 300 eigenaars en een mede-eigendom zijn.Je kan uiteraard stellen dat  op een  AV  er steeds wel iemand  tegen zal stemmen om één of andere reden, maar een meerderheid  50%+1  zal wellicht makkelijk gehaald worden, omdat deze inkomsten in aftrek van de andere kosten speelt.  Maar  in hoeverre  is  zulk besluit rechtsgeldig ?

ls  iets  niet duidelijk is,  gelieve  mij te contacteren op  0475.86.46.73  Paul   Meys

 

SCORPIOEN
Offline
Onevenwichtig gebruik en dus "slijtage" mede-eigendom


​1. door wie  werd die  " rechtspersoon= bvba " aangesteld en betaald ?

​2.De overeenkomst " op vraag van de RME ", werd die ooit door een AV  goedgekeurd ?

​3. Er zou nog een VZW in de running zijn, die dus ook een rechtpersoon is : wie waren de stichtende leden, wie zijn lid?  ook de werking van het bestuur van die vzw wordt door de statuten van die vzw geregeld, enz enz.

​4. het verhuur van die kavels is  voor rekening van de eigenaars en de syndic heeft daar inderdaad niets mee te zien : de verrhuurder zou kunnen 1€ p/a aanrekenen op zijn huurovereenkomst, zodat hij direct vergoed wordt voor de extra slijtage die zijn huurders veroorzaken. Maar dan staat die " rechtspersoon=BVBA " buiten spel ( zie 1.)

​Wij hadden een gelijkaardige situatie met een eigenaar die syndic was ( rechtspersoon ) en voor het werk van uw " rechgtspersopon=BVBA" een onderaannemer had aangesteld.....maar dat ging niet over 1€ per dag

mvg

​mvg


mvg

Quimmo
Offline
Ik begrijp niet echt waarom

Ik begrijp niet echt waarom het doorstorten van de gelden afdwingbaar gemaakt moet worden. Is er een contract met die receptie over het innen en doorstorten van de gelden? Indien niet, dan lijkt het me een moeilijke situatie, indien wel dan is het toch duidelijke?

Anderzijds lijkt het me een moeilijke procedure. Waarom niet gewoon laten stemmen dat de gelden via de jaarlijkse afrekening bij de eigenaars gevorderd worden, dan is het aan elke eigenaar om te zien of hij deze gelden zelf wil innen bij de huurder, dit uitbesteedt aan een verhuurkantoor of gewoon in de huurprijs opneemt (wat me het eenvoudigst lijkt). De receptie kan dan gewoon aanduiden hoeveel dagen elke bungalow verhuurd is en de totaalkost wordt door de syndicus aan de afrekening toegevoegd. Tenzij iemand denkt dat deze constructie niet kan?

Als AV kan u natuurlijk stemmen van dit "afdwingbaar" te maken bij de receptie maar ik zie niet wat dit uithaalt. Ofwel is er een contract en moeten ze zich daar aan houden, ofwel is er geen contract en dan kan u hen ook niet dwingen er een te ondertekenen. U zou hen misschien wel buiten kunnen zetten en iemand anders nemen indien het contractueel kan, maar ik vind het nogal moeilijk.

Het is ook gewoon mogelijk dat wel alle gelden die geïnd worden doorgestort worden, maar dat de receptie geregeld vergeet ze te innen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom