Opkuis gemeenschappelijke koer

4 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Al meer dan 40 jaar bestaat er achtyer onze appartementen een gemeenschappelijke koer (tussen de gebouwen en de garages). Al die jaren is de koer door een van de medebewoners onderhouden (poetsen, blaren van de bomen opruimen enz...) Dit onderhoud gebeurde steeds gratis.  van de bewoners gebruikt zijn garege niet omdat hij geen auto heeft, en er nooit iets in zijn garage heeft gestaan. De anderen gebruuiken wel de garages en uiteraard de koer. DE dame in kwestie heeft een hartoperatie ondergaan, en het onderhoud wordt moeilijk. Kan er een poestdienst aangesteld worden om een aantal maal per jaar de koer te onderhouden, en zo ja wie dient dan allemaal bij te dragen aan deze kosten?
naicwill
Offline
Verdeling kosten poetsdienst
Beslissing nemen poetsdienst moet gestemd worden op av met volstrekte
meerderheid.

Verdeling kosten poetsdienst koer  zie statuten.
mogelijkheden:
1. Of verdelen  volgens aandelen appartementen + aandelen garages
2.enkel andelen garages
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Uw statuten bieden

Geachte

Uw statuten bieden het antwoord.
Hoe zijn de kosten geventileerd  ? geldt er voor de koer misschien een specifieke regeling ?
Overeenkomstig deze verdeelsleutels, kunt u contractuele engagementen aan gaan.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Lowie
Offline
Aandelen appartementen zijn
Aandelen appartementen zijn gelijk aan de aandelen garages. Dus kan deze verdeelsleutel worden toegepast.
Wat wordt juist ebdoeld met "volstrekte meerderheid"? Er zullen 11 eigenaars aanwezig zijn (1 stuurt steeds zijn kat...)
naicwill
Offline
Wet: § 6 Iedere mede-eigenaar
Wet:
§ 6 Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
§ 8 De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.
http://quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedgekeurd

Volstrekte meerderheid betekent meer dan de helft van de stemmen (dus de helft van het aantal stemmen + 1 indien het aantal stemmen even is; de helft van het aantal stemmen + ½ indien het aantal oneven is).