oplaadpalen

5 antwoorden [Laatste bericht]
De moeflon
Offline
Goedendag, 
Mag ik even uw advies.  Onze rvm heeft een voorstel gedaan tot wijziging van het rio mbt het plaatsen van oplaadpalen (ondergrondse garage met staanplaatsen).  Het voorstel omvat de verplichting voor diegenen die een oplaadpaal wensen te plaatsen, om dit exclusief door 1 firma te laten uitvoeren. 
Kan deze verplichting, of mag een eigenaar zelf een bevoegde technieker kiezen ?
Mag een handige eigenaar dit zelf doen of moet dit steeds gebeuren door een bevoegde technieker ?
Alvast bedankt voor uw informatie.
nescio1
Offline
zoektocht voor "early adopters"

Een contextuele benadering is hier zeker gewenst.
 
Er worden meer vragen opgeroepen.
 
Gaat het hier om gelijktijdige plaatsing van alle laadpalen?
Betreft het hier dan een soort groepsaankoop?
Vraagt het (gelijktijdig) opladen, wegens de hoge A-vereiste, bijkomende versterkte aansluitingen en leidingen? 
Vereist de installatie een vernieuwde keuring elektriciteit?
Welke voorkeurplaatser en -electriciteitsleverancier heeft de RvME voor ogen?
Wordt er aangifte gedaan van het mogelijk bijkomend risico aan de verzekeraar blokpolis?
Etc.
 
Wegens de techniciteit inzake reglementering en stroomtechniek valt dit zeker buiten het bereik van de DIY-zelver.
 
Vraag de RvME inzage in hun dossier en zoek zelf ook bijkomende informatie.
 
https://info.bebat.be/blog/thuis-laadpaal-installeren
https://www.clabotsadvocaten.be/nl/blog/laadpalen-een-hybride-regeling/
https://news.engie-electrabel.be/ondernemingen-sustainable-mobility-ebook
 
 
Is er op dit ogenblijk reeds iemand die de plaatsing wenst?
 
Wij juichen het initiatief opname RIO toe maar zouden firmanamen pas later, bij een concrete vraag, in het RIO opnemen.
 
De syndicus zou dan ook ingeschakeld moeten worden voor de “kostenramingen….op grond van een vooraf opgemaakt bestek;”
 
De moeflon
Offline
oplaadpalen
aan Nescio1, alvast bedankt voor uw respons.

De RVM heeft geen dossier.  Er komt ook geen groepsaankoop of plaatsing aan elke privatieve staanplaats.  Ze willen enkel dat iedere eigenaar die in de toekomst een oplaadpaal of stekker zou willen op zijn privatieve staanplaats dit door 1 firma zou laten uitvoeren.  Momenteel is er nog een vraag naar.  Ik juich het initiatief toe dat men vooruitziend wenst te zijn, maar dit standpunt roept toch enkele vragen op.
Als eigenaars verplicht zijn om, op het moment dat ze een installatie wensen, hiervoor 1 voorafbepaalde firma in te schakelen, wat met het volgende :

- wat betekent dit voor de prijzenpolitiek van de firma als zij een monopolie krijgt ? Deze regeling is niet beperkt in de tijd.
- wat betekent de wetenschap dat men het monopolie heeft naar dienstverlening en kwaliteit van de afwerking ? Als de eersten die hiervoor opteren niet tevreden zijn, kunnen de andere ME niet opteren voor een andere leverancier, tenzij dit weer gestemd wordt op de AV, wat tijdverlies met zich meebrengt.
- indien de gekozen firma failliet gaat, kan men pas opteren voor een nieuwe firma, nadat er een stemmming isi geweest op de AV
- er is geen uitgewerkt dossier, er is dus geen voorstel mbt de verdeling van de kosten voor keuringen, extra zekeringkasten, aanpassingen aan de meters,.....

Kortom, dit is een voorstel dat totaal niet uitgewerkt is.  Ik kan zelf wel informatie vinden, maar mijn belangrijkste vraag is of men wel het monopolie (onbeperkt in tijd) mag toekennen aan 1 firma.  Het zou gaan over individuele installatie voor wie het wanneer wenst.

Nogmaals bedankt voor uw adviezen.
nescio1
Offline
relatief monopolie

Wij zouden het “monopolie” beperken tot: “de individuele laadpaal mag enkel aangesloten worden op het stroomnet van het gebouw door een elektricien opgelegd of goedgekeurd door de syndicus”.
 
nescio1
Offline
esthetica, uniformiteit

Zodoende gaan wij wel voorbij aan het esthetisch aspect: verschillende uitvoeringen laadpaal, niet-uniforme manier van plaatsen kabels,…
 
De moeflon
Offline
uniformiteit

Beste,

Nogmaals dank voor uw reactie.  U belicht idd bijkomende aandachtspunten.
Maar : 
Aangezien er geen gelijktijdige plaatsing wordt gepland op elke staanplaats en elke eigenaar mag beslissen of en wanneer hij een oplaadpaal installeert, zolang de uitvoering bij 1 firma ligt is de uniformiteit toch niet gegarandeerd.

- deze firma kan zelf van leverancier veranderen, failliet gaan, opgeslorpt worden binnen een groter bedrijf waardoor er andere modellen gebruikt worden
- het toestel dat nu gebruikt kan binnen enkele jaren niet meer op de markt zijn; ook hier zoekt men naar miniaturisatie, multiduncrtionaliteit,.....

Hoe belangrijk de esthetica en uniformiteit ook moge zijn, gespreid over minstens 10 jaar en wellicht nog veel langer, is er geen garantie dat dit gerespecteerd kan worden.

Met vriendelijke groet