poetsen gemeenschappelijke delen

10 antwoorden [Laatste bericht]
elfjes
Offline
Een vraagje wat mag je poetsen in de gemeenschap wij wonen beneden verdiep totaal 9 appartement onze blok.Eerst heeft een van mede raad beheer een schema gemaakt dat wij tot boven moesten poetsen om de negen weken.Wij willen poetsploeg nog mensen maar was te duur .Nu wil ik enkel om de negen weken de onderste poetsen en de rest verdelen ondere de andere .Mogen we zelf wel poetsen in gemeenschap ben part time werk aan doen .en naar de kelder willen ze ook iedere week de trap laten doen .Kan de syndicus u verplicht laten poetsen zonder stemming en ook tot boven .
tomdr
Offline
ik heb diverse opmerkingen bij "zelf poetsen"
Ik heb verschillende opmerkingen en bemerkingen bij uw vraag.
 
Vooreerst, het begrip mede-eigendom en gemene delen.
Tenzij anders bepaald in de statuten, moet iedere mede-eigenaar bijdragen in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel (art 577-2§3). Dit wil zeggen dat de beneden verdieping ook moet bijdragen in het onderhoud van bvb de gang op de derde verdieping, ook moet bijdragen in bvb het elektriciteitsverbruik van de verlichting van het 2de verdiep. Dit is een vorm van solidariteit in de gedwongen mede-eigendom. (soms wordt hierop een uitzondering gemaakt voor de kosten van de lift waar de gelijkvloerse verdieping vrijgesteld van wordt).
Als je onderscheid begint te maken tussen elke vierkante centimeter wat gebruik betreft, ben je vertrokken in een eeuwigdurende discussie, en is er een bron voor constante conflicten. En het is bovenal niet wettelijk.
 
Wat het onderhoud van de gemene delen door de bewoners betreft, zit je ook op een glad ijs. Met 100% zekerheid van conflicten en ruzies. 9 appartementen is niet niks. Ieder individu heeft zijn eigen manier van kuisen, de één is minder nauwkeurig dan de andere, de één heeft smetvrees, de andere vind dat zeer overdreven, … 
Niet iedereen kan zich altijd vrijmaken op hetzelfde moment van de week om een vaste regelmaat te hebben.
Niet iedereen is fysiek in staat om te poetsen (ikzelf bvb ben voor een groot deel van de dag aangewezen op rolstoelgebruik).
Dan zwijg ik nog over eventuele huurders, wie is er geneigd om een appartement te huren waar er een verplichte kuis-opdracht aan verbonden is?
 
En dan komen we aan mijn volgende bemerking.
Dit systeem van kuisen moeten sowieso besproken en goedgekeurd worden (en dan liefst unaniem) op een algemene vergadering. En een huurder heeft stemrecht of zelfs toegang tot de AV, dus kan daar zelf niet mee over beslissen. En mijn inschatting is dat de AV niet kan beslissen om iemand te verplichten arbeid te verrichten door het feit dat hij mede-eigenaar of bewoner is.
Wettelijk zeker niet voorzien. De wet zegt letterlijk (art577-2 §7) “ieder mede-eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijk zaak”. Nergens kan hieruit afgeleid worden dat de mede-eigenaar moet bijdragen door het leveren van “arbeid”.
 
Een andere bemerking is dat iemand van de raad van mede-eigendom en lijst opstelt. Het feit dat die brave man een lijst opstelt zou moeten voortkomen uit een beslissing van de AV. En zeker niet uit het feit dat hij lid is van de raad van mede-eigendom. De raad van mede-eigendom heeft enkel een functie als controle orgaan wat betreft de werking van de syndicus. De raad van mede-eigendom heeft geen enkele uitvoerende of beslissing functie. De raad kan wel een (beperkte) extra opdracht krijgen van de AV, maar of dit opstellen van een werklijst hiertoe behoort durf ik te betwijfelen.
 
Uw vraag of u dit wel mag doen aangezien u parttime werkt is inderdaad ook een andere discussie. Wat met iemand in invaliditeit, in ziekteverlof, in verlof tout court, (tijdelijke of technische) werkloosheid.
Als de AV ‘verplicht’ dat de mede-eigenaars/bewoners poetsen, dan zijn is de VME misschien wel als werkgever te beschouwen, en dan moet re voldaan worden aan alle verplichtingen wat betreft sociale zekerheid, (arbeids)ongevallen verzekering, etcetera.
 
Ikzelf woon in een gebouw met 6 verdiepingen, 27 appartementen. Het poetsen is uitbesteed aan een poetsfirma, met een frequentie van 1X per week voor de 5 woonverdiepingen en 2X per maand de kelderverdieping. Ik heb in aandelen het 2de grootste appartement. Het poetsen kost mij op maandbasis 10,4 euro. (en de firma werkt niet met illegalen of onderbetaalden). Ik woon op het gelijkvloers en betaal dus ook mee voor het poetsen van verdieping 1, 2, 3, 4.
Er is zelden een probleem, en als er een probleem is, dan hebben we één verantwoordelijke aanspreekpartner die op de vingers kan getikt worden (enkel aan te spreken via de syndicus) en dat is de poetsfirma. Eenvoudig, relatief goedkoop, controleerbaar, aanspreekbaar.
Chapeau indien u erin slaagt een duurzaam systeem van poetsen “in eigen beheer” op te zetten, maar ik heb er mijn twijfels bij, wettelijk en sociaal.

elfjes
Offline
Gemeenschapelijke delen poetsen
Hoi bedankt voor de info maar meebetalen wil ik zeker voor alle verdipen maar anderen willen dat n,iet .Maar dat ik zelf moet poetsen naar boven vind ik toch wat te gek voor woorden .En nu zou het zijn beneden 2 bewoners om de 14 dagen beneden tot de kelder met trap en lift en de bovenste doen enkel hun verdiep .Dat vind ik ook zoiets van kan dat wel en dan nog niet te spreken van enkele die een kuisvrouw in het zwart laten poetsen wat als er een ongeval gebeurt is de mede eigenaars ook verantwoordelijk.
Ik wil heel graag een poetsploeg en wil er voor betalen maar een deel wil het liever zelf doen .
Quimmo
Offline
Pertinente opmerkingen

Een aantal zeer pertinente opmerkingen van tomdr. Ik denk ook dat men dit moeilijk kan opleggen, gezien een aantal mensen fysiek niet kunnen poetsen, of hun appartement verhuren en zelf te ver wonen om op en af te rijden, etc. Volgens mij kan je ook mensen niet verplichten van te poetsen, ook niet na een meerderheidsbeslissing.

Ik zou er ook mijn handen van houden en gewoon alles uitbesteden. Je zou nog een gemengd systeem kunnen bedenken, waar sommigen de ene week zelf poetsen en anderen een andere week betalen voor een kuisploeg, maar ik zie niet hoe men de kostenverdeling dan goed genoeg kan regelen. En welke sancties ga je dan weer opleggen wanneer iemand een week overslaat, of zijn werk gewoon erg slecht doet?

Het zou nuttig zijn indien het systeem van de dienstencheques zou uitgebreid worden naar de gemeenschappelijke delen van een mede-eigendom. Er is een aantal maanden geleden hierover een wetsvoorstel geweest, maar sindsdien heb ik er niets meer over gehoord.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wimke
Offline
poetsen gemene delen
Reeds eerder heb ik op de mogelijkheid gewezen om via het plaatselijk PWA agentschap een aanvraag te doen om een PWA'er te bekomen die het nodige poets- en kluswerk kan
uitvoeren. Dit tegen een uur(loon)prijs van  5.95 € per uur. Volledig legaal en ongelofelijk goedkoop.
Willy Govaers
wakwarius
Offline
PWA-poetsers
Tja, dat heb ik dan ook gedaan, die aanvraag. Afgewezen.
Waarom is dat bij het ene PWA-agentschap wel mogelijk, en bij het andere niet ?
Blijkbaar is -zoals niet zelden het geval is -  willekeur troef....
Bestaat er dan geen regelgeving die voor alle PWA-agentschappen dezelfde is ?
PS: wij betalen momenteel 90 € (BTW in)voor +/- 2 uur/week .... 
Andere firma's waren nog duurder !
Goedkopere suggesties altijd welkom. Waarvoor dank bij voorbaat.
Wakwarius
Quimmo
Offline
PWA biedt idd geen garantie

Ik heb idd de indruk dat PWA niet overal op dezelfde manier georgansieerd is.

Kan ook tekort aan PWA-ers zijn. Bij ons in de gemeente vind je blijkbaar voor geen enkele taak PWA kandidaten, de armoede is blijkbaar nog niet dermate dat men de bijkomende inkomsten nodig schijnt te hebben.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wakwarius
Offline
PWA
Het antwoord dat ik kreeg, vermeldde dat PWA niet bedoeld was om gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen te poetsen.
Terwijl dat in andere gemeenten blijkbaar geen probleem blijkt te zijn...
Nochtans zouden alle Belgen gelijk moeten zijn, voor de wet....
Wakwarius
Quimmo
Offline
Artikel

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Wally2100
Offline
Kuisen gemene delen
Ik ben als mede-egenaar syndicus en doe het onderhoud van de gemene delen . Ik krijg 'n vergoeding voor het onderhoud en ook als syndicus . Gezien deze vergoeding heb ik mij aangesloten bij 'n sociaal secretariaat als zelfstandige in bijberoep vermits ik gepensioneerd ben . Als Uw VME 'n ondernemingsnummer heeft kan U zelfs 'n persoon in dienst nemen.
Daarvoor ben ik nu verdere inlichtingen aan het nemen IVM sociale zekerheid , ongevallenverzekering enz.
Christian Meersseman
Offline
Ongevallenverzekering
Beste Willy,

Wanneer men iemand in dienst heeft en dit ofwel als vertegenwoordiger van de VME
of als particulier, dan dient men een ongevallenverzekering te hebben. 
En deze personen mogen mede-bewoners zijn of extern, betaald of niet-betaald, de verzekering is nodig.  Men weet nooit wat er kan gebeuren, maar de medische en andere kosten kunnen zeer hoog oplopen.  Het is de opdrachtgever die aansprakelijk is.

En voor de kosten moet je het zeker niet laten.  Een jaarpremie voor een persoon kost amper een 80 tal Euro.

Groetjes,
Christian
Christian Meersseman