Quorum AV

4 antwoorden [Laatste bericht]
Alain1972
Offline
Graag toelichting i.v.m. de wettelijk toegestane maximum vertegenwoordiging door een mede-eigenaar op een algemene vergadering. Men spreekt van maximum 10% en 3 volmachten maar stel dat een mède-eigenaar appartement van 9% vertegenwoordigt kan hij nog 2-3 andere volmachten hebben ?
Is het toegelaten om zen volmacht door te geven aan een derde op de vergadering wiens naam niet oorspronkelijk werd vermeld op de volmachtsbrief ?
ALAIN
naicwill
Offline
Art. 577-6§ 7 Iedere

Art. 577-6

§ 7 Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.
De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag alleen maar gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.
Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10% bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.
De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering.

besluit:
1. Iedereen mag drie volmachten hebben,dus ook elke mede eigenaar
  Het percentage van zijn eigen aandeel speelt geen rol.
2. Meer dan 3 volmachten als totaal stemmen volmachtgevers +
  stemmen van zijn eigen kavels niet meer is dan 10% van de stemmen van alle kavels van de mede eigendom
naicwill
Offline
Verwijderd

Verwijderd

Alain1972
Offline
Graag de referenties naar
Graag de referenties naar hetgeen U beweert a.u.b
Naicwill, bent U een syndicus ? Avocaat ?
ALAIN
nescio1
Offline
nemo ius ignorare censitur