regenwaterput

8 antwoorden [Laatste bericht]
kouter
Offline
Ik heb twee jaar geleden een appartement op plan gekocht om te verhuren.   Nu is het appartement bijna afgewerkt.  Toen ik uitgenodigd was voor een eerste inspectie te doen in het appartement werd me verteld dat er een regenput zat van 10.000 liter maar dat dat uiteraard te weinig was voor het hele gebouw (26appartementen).   Ik moest keuze maken of ik wel of geen regenwater wilde in appartement.   Omdat het voor te verhuren is werd me aangeraden om alles op stadswater te zetten.  

Nu krijg ik document dat ik moet tekenen, betreffende wel of geen regenwater.   Als ik er zo wat over nadenk kan het voor grote problemen zorgen.   Ik weet niet hoeveel appartementen van het gebouw op regenwater zullen staan, dat is nu nog niet geweten.  De regenput zal uiteraard regelmatig leeg zijn, en moeten bijgevuld worden.   Wie zal opdraaien voor de kosten van het vullen van de regenput?  De gebruikers van het regenwater of alle appartement, dus ook de niet gebruikers van het regenwater.   De kost kan zo gigantisch oplopen als je moet betalen voor stadswater en dan nog eens betalen om regenput te vullen waarop je app niet aangesloten is.  Water zal alleen maar duurder worden in de toekomst. Kun je moeten meebetalen voor regenwater als je app niet is aangesloten op regenwater?  Wie beslist dat?   Is daar wettelijke regeling rond.   

Iemand ervaring hiermee?  Er is nog geen syndicus.  Wat zouden jullie me aanraden?   Ik zou eigenlijk liefst geen aansluiting op regenwater hebben, put zal toch regelmatig leeg zijn en zorgt alleen maar voor last voor huurders.   Maar ik wil dan ook de garantie hebben dat ik niet moet meebetalen om regenput te vullen.   En die garantie krijg ik nu niet, of kan ik niet krijgen aangezien er nog geen syndicus is.  
DEGO
Offline
Regenwaterput
Wij hebben een put van 60.000 liter voor 13 appartementen en die is uiteraard nooit leeg. Waar een regenput is, is er ook een regenwaterpomp. En dat is ook een probleem. In de 10 jaar zijn de pompen al regelmatig stuk gegaan met grote kosten als gevolg.
Als er geen regenwater aanwezig is zal de pompinstallatie automatisch overschakelen op stadswater en zal de gemeenschap er vermoedelijk toch voor opdraaien.
Zijn er bij u individuele watermeters van de watermaatschappij of gewoon tussenmeters?
De put moet ook op regelmatige tijdstippen gereinigd worden door gespecialiseerde firma's. Het reinigen van onze put van 60.000 liter kostte vorig jaar 4.000,00 EUR! Omdat de put dan leeg is moet er bijgevolg ook gedurende een tijd stadswater gebruikt worden!
Wij hebben absoluut geen positieve ervaring met onze installatie van regenwater.
Heb je de basisakte hierover al kunnen raadplegen? Staat hierover iets beschreven?
Veel succes.

Met vriendelijke groeten,

DEGO

kouter
Offline
Bedankt voor uw antwoord.  
Bedankt voor uw antwoord.   Ik heb gebeld met de projectontwikkelaar, ik kreeg daar arrogant persoontje aan de lijn die precies niet begreep wat mijn probleem was.   Toen ik zei dat ik niet wil betalen om regenput te vullen en voor de kosten aan regenput, als ik zelf geen regenwater heb begreep hij dat precies niet.  Hij zegt dat zij daar niet over beslissen, wat uiteraard waar is...  Hij zei dat de syndic dat beslist.    Enige wat hij zei is dat dat algemene delen zijn en dat normaal gezien dus ook bij algemene kosten komt.     Toen ik vroeg waarom er zo'n kleine put zat zei hij al lachende dat zo'n kleine put soms al moeilijk vol geraakt.   Ik heb ook gevraagd wie syndic zal zijn, hij ging het doorsturen via mail.   Ik zal dan de syndic eens contacteren.

In de basisakte staat er dat regenput bij algeme delen behoort, meer staat er eigenlijk niet in over regenput.

Of er individuele watermeters zijn of tussenmeters zal ik eens moeten navragen.   

Hopelijk hebben er veel mensen geen regenwater, zodat we sterker staan.   Maar ik vrees ervoor.   Ik denk dat ik zelf ga kiezen om zonder regenwater te werken.   

Ik denk dat alle kosten voor regenwaterput bij de gemeenschappelijke kosten zullen komen, wat ik heel oneerlijk vind.  Dat is de makkelijkste oplossing voor syndic. Eigenlijk zouden alle eigenaars nu al eens moeten samen komen om dit te bespreken.  Dit zal alvast voor eerste ruzies zolgen op syndicvergadering.   Ik had voorgesteld aan projectverantwoordelijke bouwbedrijf om de regenput enkel te gebruiken voor de tuinen en om de algemene delen te kuisen...   Uiteraard beslist hij daar niet over maar hij kan het wel al eens voorstellen bij andere eigenaars...
chrisguillaume
Offline
Regenwaterput- watermeters
Voor de watermeter, deze is volgens mij zeker individueel per appartement, ik dacht door de watermaatschappij verplicht. (In Antwerpen toch zeker) Wat die regenwaterput betreft, deze is volgens mij ook wettelijk te voorzien, met een minimum inhoud. Anders is er geen bouwvergunning mogelijk.
 
Quimmo
Offline
Wet op de mede-eigendom

Het is niet aan de syndicus om te beslissen hoe de kosten verdeeld worden. Dit moet in de basisakte en het reglement van mede-eigendom vermeld staan en kan later door de algemene vergadering met een 4/5 meerderheid aangepast worden. Wat dus ook betekent dat, als meer dan 20% van de aandelen voordeel hebben bij de huidige verdeling, aanpassing utopisch is.

Voor de gemeenschappelijke delen is het de basisregel dat alle kosten volgens de aandelen van elk appartement verdeeld worden. In uw geval zou het mijn logisch lijken dat men beroep zou doen op volgende clausule: "De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren."

Lees er goed uw basisakte op na.

Als niet anders lukt, dan

"§ 6 Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:

1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen."

Het lijkt me dat het om een wijziging gaat indien voorzien was dat iedereen op de waterput aangesloten is en dit daarna niet het geval is.

Wettekst http://www.quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedgekeurd

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Brenda Servranckx
Offline
Regenwaterput - verdeling kosten
Beste,

Als syndicus en mede-eigenaar van een appartementsgebouw zitten wij rond dit thema op heden in een impasse met onze buren.
Het betreft 2 aaneengrenzende appartementen. Onze buren hebben problemen met de afvoer van het regenwater naar de waterput op hun eigendom. De put zelf en de afvoeren ernaar toe dienen dringend vervangen te worden want op heden geeft dit waterschade in de kelders van de buren, in onze kelders is alles in orde. Op vraag van de buren is een lekdetectie firma langs geweest. Zij raden ten zeerste de herstelling aan. Ook stond in hun verslag dat er een afvoer van ons regenwater naar deze put loopt en dat zij dit verder willen onderzoeken na akkoord van onze VME.
Het klopt inderdaad dat een regenpijp van ons appartement op de scheiding van beide appartementen naar de regenput loopt.
Zonder overleg geven de buren en hun mede-eigenaar syndicus aan dat wij in alle kosten moeten bijdragen omdat ons hemelwater mee in de put terecht komt en mee heeft bijgedragen tot de schade op hun eigendom. Hierover is geen overleg geweest, het wordt gewoon geeist. 
Wat zijn hier de wettelijke bepalingen hierrond?
Alvast bedankt voor de feedback! 
 
nescio1
Offline
appartementsblok = solidariteit

Herlees uw basisakte.
 
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/verplichte-installatie-van-een-regenwaterput-en-infiltratiesysteem-bij-nieuwbouw-en-herbouw
 
Het plaatsen van een regenwaterput maakt waarschijnlijk deel uit van de bouwvergunning.
 
De lagere overheden weten dat het een niet zo populaire maatregel is, zij worden rechtstreekser geviseerd door de kiezer.
 
In die zin geniet u waarschijnlijk reeds van een gunstmaatregel : indien rekening zou gehouden met het reëel mogelijk te gebruiken volume dan was u een veel groter volume opgelegd, zie # 1.

 
 
 
 
Uiteindelijk beschouwt u het plaatsen van een regenwaterput best als een soort belasting die de VME wordt opgelegd en waarvan dan ook de latere exploitatiekosten volgens de basisakte (quotiteiten) gedragen zullen worden door alle ME’s.
 
 
Vergeet niet dat bij gebruik van regenwater u minder hoeft bij te dragen, in volume, tot kosten als afvoer en zuivering van afvalwater. Aangewezen dus voor een ME, die inspraak heeft via de AV.
 
U hebt wel gelijk dat u een huurder best niet lastig valt met een aansluiting op het regenwater.
Al zal deze dan klagen over de hoge waterfactuur die hem opgelegd wordt door die ……. van een verhuurder.
 
Ook :
https://www.vmm.be/water/regenwater/waarheen-met-het-regenwater
 
 
https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Mede-eigendom_beleidsaanbeveling_NL_Spreads.pdf
p. 7 2de kolom     D. Artikel 577-6 § 6 B.W.
 
”Wanneer……..uitsluitend…..lasten”
 
Wij zouden dit zien als een gebrek aan solidariteit en verwerpen op basis van :
”…..gemeenschappelijk belang…in het gedrang brengen.  ……”
 
nescio1
Offline
aparte watermeter gemeenschappelijk verbruik?

 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/algemeen-waterverkoopreglement
 
p. 61  Artikel 6
 
”Dit houdt in dat de watermaatschappij, ook in appartementsgebouwen, per individuele wooneenheid een aparte watermeter moet voorzien.”
 
Lieve en Marc
Offline
Gebruik van regenwater
Vooraleer hierover verder onderzoek wordt gedaan, zou ik toch eerst eens onderzoeken of het hergebruik van regenwater TECHNISCH wel mogelijk is in Uw gebouw: dit vergt een hele installatie (raadpleeg hiervoor firma's die dergelijke instalaties doen) die ergens dient voorzien in het gebouw.
Ook zal eens gekeken dienen te worden hoe de waterfactuur dan verrekend wordt over alle apppartementen, evenzo welk verrekeningssysysteem men (bijna?) correct kan invoeren als men individuele watermeters gaat gebruiken, hetzij deze van de water-leverende maatschappij, hetzij individuele privatieve watermeters.
Opmerking: een huurder heeft mijns inziens hierin geen inspraak!

​(Nota: de nieuwe opstelling van de waterfactuur maakt het verrekenen - soms- moeilijker).
​Berekening regenwaterput: de inhoud van een regenwaterput wordt niet alleen gedaan middels het aantal verbruikers maar ook via het toeleverende dakoppervlak en het soort dakbedekking.
​Je kunt dit allemaal terugvinden op INTERNET, in het ECOHUIS (Antwerpen) wellicht ook bij VIBE- architecten, enz... 

​Hergebruik regenwater: het is moeilijk om proper water tot aan alle toestellen en spoeltafels te brengen. Vaak blijft er een vuilsliert achter.
Nuttig en rendabel voor toiletten (mits voldoende filtering!) nuttig voor wasmachienes mits extra koolstoffilter op aanvoerleiding juist voor de machiene, moeilijker voor afwasmachiene, spoeltafels, enz..... ; is ook niet drinkbaar; ook nuttig voor kuiswater, auto's wassen, enz.....
Dit wil dus zeggen dat men dus per appartemenet een dubbel leidingcircuit zal moeten voorzien omdat niet alle toestellen kunnen gebruik maken van regenwater!

​De VME zal het systeem dienen goed te keuren, inclusief de wijze van verrekening, die uiteindelijk, na goedkeuring met de vereiste meerderheid, in het Reglement van Mede- eigendom zal dienen opgenomen te worden.
​Alle appartementen zullen mee dienen te participeren.
Lieve en Marc