Reservefonds gebruiken voor gewone werking

6 antwoorden [Laatste bericht]
MattiasVd
Offline

Is het toegelaten om (via een beslissing op de Algemene Vergadering) het reservefonds of een deel ervan te gebruiken voor de gewone uitgaven? En dus - bijvoorbeeld - via de 3-maandelijkse opvragingen maar 70% van het begrootte bedrag op te vragen en de resterende 30% uit het reservefonds te halen.
Ik zie hier geen probleem, maar ik ben geen specialist. Vandaar mijn vraag hier.

naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/syn
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/blog/beta
MattiasVd
Offline
Overhevelen deel reservefonds naar gewone begroting
Dankjewel voor de links, maar ik denk dat die over iets anders gaan. Misschien heb ik mijn vraag verkeerd geformuleerd. Wat ik wilde weten, is of het mogelijk is om op de Algemene Vergadering te beslissen om het reservefonds te verlagen en dat geld gebruiken voor de 'gewone' uitgaven op de begroting.
Bijvoorbeeld: het reservefonds bedraagt 25000 euro, er is ligt op de Algemene Vergadering een begroting voor het beheer van het gebouw voor 45000 euro. Kan de Algemene Vergadering dan beslissen om het reservefonds te verlagen naar 20000 euro en voor de begroting maar 40000 euro op te vragen bij de mede-eigenaars (en dus die 5000 euro van het reservefonds te gebruiken)? Hopelijk is deze vraag duidelijk.
ronald de wilde
Offline
ja, maar ....
Ik zou toch eerst de statuten eens nalezen om te zien wat daar staat i.v.m. het aanwenden van het reservefonds (welke grote uitgaven ea). Anders volstaat één tegenstem om deze toe te laten daarmee (eventueel) naar de vrederechter te stappen.

Los daarvan lijkt het mij onzin om die (slechts) 25000 euro (RF) te verlagen met 5000 euro om de gewone kosten te betalen.

Een begroting opmaken is iets anders dan snel wat cijfertjes op papier zetten, of het cijfer van vorig jaar lichtjes verhogen. Het vraagt inzicht in de kosten van elk jaar, ook de te verwachten verhogingen/verlagingen van electriciteit of water, en andere zaken ...
Als dat ten gronde gebeurt, en mocht het reservefonds extreme hoogte bereiken (maar dan is het wellicht verkeerd ingeschat!), dan kunt u eventueel uw AV meekrijgen.

Wat zegt de CvR in deze?!
Quimmo
Offline
Het is inderdaad aan de

Het is inderdaad aan de algemene vergadering om te beslissen wat er met het reservefonds gebeurt. Zelf als de statuten zouden zeggen dat het enkel voor investeringen gebruikt mag worden, ook bij de gewone begroting zit een stuk investering, herstelling, ...

Tenzij uw statuten een heel beperkde clausule zouden bevatten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Reservefonds / werkingskosten
Bij iedere beslissing over een buitengewone uitgave wordt in onze VME, naast de uitsalg van de stemming, ook genoteerd van welke rekening de (goedgekeurde) kosten zullen betaald worden. Ik denk zelfs dat dit wettelijk verplicht is, zeker als de betaling vanuit het reservefonds dient te gebeuren.
Gewone herstellingen kunnen vaak geboekt worden als investeringen die vanuit het reservefonds mogen betaald worden.
In de maandelijkse opvragingen van de werkingskosten zijn dikwijls ook reserves opgenomen voor herstellingen die als investering kunnen geboekt worden.
Uiteraard dienen ieder jaar de werkingskosten zo goed mogelijk begroot evenzo de toekomstige kosten die vanuit het reservefonds betaald zullen worden.
Goed budgetteren kan veel voorkomen.
Nota: men kan/ mag nooit de bepalingen van de basisakte (tijdelijk) wijzigen tenzij bij absolute volstrekte meerderheid.
Lieve en Marc