Reservekapitaal

6 antwoorden [Laatste bericht]
Ensor
Offline
De nieuwe wet voorziet een aparte rekening voor het werkkapitaal en het reservekapitaal.
Is de aanleg van een reservekapitaal verplicht?
Wat is het meest gangbare bedrag dat meestal per jaar wordt opgelegd?
Quimmo
Offline
Reservekapitaal is niet verplicht

Indien er een reservekapitaal is, moet dit op een aparte rekening geboekt worden. Het aanleggen van een reservekapitaal is echter geen verplichting. Er zijn heel wat VME's waar het niet gebeurt. Sommige mede-eigenaars, die niet zeker zijn of ze in het gebouw zullen blijven, houden er immers niet van omdat het reservekapitaal eigendom van de VME blijft wanneer ze hun appartement verkopen (alhoewel het ook een pluspunt kan zijn in de onderhandelingen met de koper).

Een argument om er geen te hebben is ook "ik zal het wel cash betalen wanneer het nodig is". Maar indien niet alle andere mede-eigenaars dit ook kunnen, heeft de VME een probleem. Hier leest u waar het ontbreken van een reservekapitaal toe kan leiden: http://www.quimmo.be/nl/blog/betalingsachterstallen-vmes-bij-grote-werken

Het bedrag wat gestort moet worden is heel sterk afhankelijk van de toestand en ouderdom van het gebouw. In een nieuw gebouw is er misschien helemaal niets nodig, terwijl er in een oud en slecht onderhouden gebouw waarschijnlijk veel investeringen staan te wachten en men dus zoveel mogelijk opzij zou moeten leggen. De syndicus is in principe verplicht om jaarlijks een begroting voor te stellen op de AV, deze zou ook verder in de toekomst moeten kijken dan enkel het volgende jaar. Ik heb de indruk dat men in Nederland wat verder staat en een meer professioneel meerjaren onderhoudsplan opmaakt. Op basis daarvan wordt het reservekapitaal bepaald.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Christian Meersseman
Offline
Reservekapitaal

Zoals de redacie meedeelt,  houden eigenaars er niet altijd van te betalen in een reservefonds omdat het eigendom van de VME blijft bij het verkopen van de kavel.
Wij lossen de zaak als volgt op :
het eertijds samengesteld reservefonds wordt niet aangevuld met periodieke
stortingen, maar wel met de jaarlijkse intresten op dit fonds en de verkregen opbrengsten van verhuisvergoedingen. Daardoor is het fonds ruimschoots geindexeerd !
Aangezien er evenwel soms grote herstellingen en/of verfraaiingen dienen te gebeuren en om te vermijden dat de mensen op dat ogenblik geconfronteerd worden met extra
uitgaven, is er overeengekomen dat er maandelijks een bedrag bijbebetaald wordt voor een fonds voor herstellingen. MAAR de intresten blijven eigendom van de eigenaars en worden jaarlijks aan hen terugbetaald pro rata temporis.
Dit is zeer logisch. Er wordt aan de mensen gevraagd om een spaarpotje aan te leggen, maar in plaats dat het op een rekening bij hen gebeurd en dus jaarlijks intresten opbrengt, gebeurt het op een gezamelijke rekening. Het is dan ook maar normaal dat de intresten hierop uitbetaald worden. Uiteraard dient alles op een afzonderlijke rekening te worden geboekt, los van de rekening voor het reservekapitaal en de rekening voor het werkkapitaal.
Wij hebben verder bepaald dat bij verkoop dit kapitaal niet uitbetaald wordt aan de
oude eigenaar, maar dat deze het maar dient te vragen aan de koper en dit om te
vermijden dat de koper niet op de hoogte zou gesteld worden van de gedane overeenkomst.

 

Christian Meersseman
Quimmo
Offline
Kunt u dit even toelichten?

Interessant antwoord, maar ik begrijp het niet helemaal, denk ik. U heeft dus een werkkapitaal, een reservekapitaal en een derde rekening waarop gestort wordt als spaarpot voor herstellingen? Klopt dit?

Ik zie dan niet goed het onderscheid tussen deze derde rekening en het klassieke reservekapitaal. Ofwel interpreteer ik uw antwoord verkeerd.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Christian Meersseman
Offline
Reservekapitaal/ Kunt u dit even toelichten
Bij de oprichting van ons gebouw in 1989,  was in de basisakte reeds een bepaald reservekapitaal (werd toen nog reservefonds genoemd) voorzien.    Dit bedrag werd
onmiddellijk volstord.  Met de wet van juni 1994, werd dit reservekapitaal beschouwd
al volledig eigendom van de VME en dus ook niet terugbetaalbaar bij overdracht van een
kavel.  Dit heeft voor gevolg dat ook de intresten eigendom blijven van de VME.
Omdat wij toch van plan waren om maandelijks bij de kostenprovisie een bedrag te vragen als voorziening voor grote kosten als herstellingen, maar dat de intresten WEL
ten goede komen van de mede-eigenaars,  zijn we eigenlijk verplicht geweest om deze
constructie uit te dokteren.   Zo komen we tegemoet aan de wet die plots het reservekapitaal als definitief eigendom beschouwd van de VME en de geste van de mede-eigenaars om reeds geld te sparen voor kosten op lange termijn,  maar zoals ik als eerder uitlegde, toch recht hebben op de intresten van het gespaard geld.
En zo is iedereen tevreden.  En dat is naar mijn mening noodzakelijk voor een goede werking in een appartementsgebouw. 
Groetjes,
Christian Meersseman
Jos8400 (niet gecontroleerd)
Reserve kapitaal
Ik snap het niet goed.
Enerzijds is er het werkkapitaal en anderzijds het reservekapitaal.
Het reservekapitaal wordt jaarlijks gespijsd door de mede eigenaars, en wordt gebruikt om grote herstellingswerken uit te voeren.
Waarom dan niet de interest dat het kapitaal van het reservefonds opbrengt in dat reservefonds laten zodat het aangedikt wordt ? Of kan dit bedrag aan intrest ook niet gestort worden in het werkkapitaal om te voorkomen dat dit laatste in de loop der tijden moet aangevuld worden tengevolge  inflatie ?
Quimmo
Offline
In de meeste gevallen is het

In de meeste gevallen is het zo dat de interesten van het reservefonds in dat reservefonds blijven. De hierboven uitgelegde constructie is specifiek voor deze VME omdat ze dit wilden vermijden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom