Reservekapitaal

3 antwoorden [Laatste bericht]
Erikske
Offline
Beste,
Wij hebben binnen onze VME een reservekapitaalrekening.
De bijdrage van de eigenaars in verdeeld volgend de quotiteiten
(3000,00 Euro per jaar in totaliteit)
Als er nu een grote herstelling moet gebeuren, moet ik dan van  de gespaarde
kapitalen geld afhalen :
1. voor iedereen hetzelfde bedrag of
2. ook nog eens volgens quotiteiten (wat mij onlogisch lijkt)
Alvast bedankt voor jullie hulp
nescio1
Offline
prerogatief van de AV
Erikske
Offline
Mijn zorg
Beste
Is idd mijn zorg want ben mede-eigenaar syndicus
Dat de reservekapitaal aan de kavel hangt weet ik.
Ik vind echter geen antwoord op mijn vraag :
Ieder betaalt dus een verschillend bedrag bij de storting van het kapitaal.
Als ik nu uit dit kapitaal een rekening moet betalen draagt iedere eigenaar dan bij in gelijke delen ?
Of volgens quotiteiten ? (wat mij niet logisch lijkt)
nescio1
Offline
quotiteiten: wet van Meden en Perzen

  
U bent in een minder geprevileerde omstandigheid vermits u waarschijnlijk een enkelvoudige boekhouding voert.
 
De boekhoudprogramma’s voor syndici, uiteraard gebaseerd op dubbel boekhouden, intrigeren en vergemakkellijen grotendeels het kavelgericht en met (deel)reservefondsen werken.
 
U zal dit extracomptabel moeten verwerken.
 
 https://kantoorvanwynsberghe.be/handleiding.pdf
(laatste bladzijde)
 
 
De mutatie reservekapitaal naar werkkapitaal hoort het voorwerp uit te maken van een agendapunt.
Alhoewel te vermijden, is het niet uitgesloten dat de mutatie impliciet verstaan is onder het agendapunt tot beslissing van de uit te voeren werken.
 
 
De algemene regel meerderheden vindt u in:
 
B.W. Art. 577-6 § 8
 
De uitzonderingen onder:
 
B.W. Art. 577-7
 
 
De syndicus doet voor het bedrag een voorstel, rekening houdend met nog andere toekomstige werken:
 
B.W. Art. 577-8 § 4 18 ° 
 “….begrotingsraming… buitengewone kosten….”
 
 
Volgens de algemene regel zal hij het reservefonds aanspreken naar quotiteit. Het manco wordt ook opgevraagd naar quotiteit.
 
De betere syndicus streeft steeds naar een zo groot mogelijke unanimiteit binnen de AV.
 
 
 
 
Stel: 6 appartementen, een appartement H slechts 5% quotiteiten, kost te verdelen: 60
Kost voor H: 10. Correct? Rechtvaardig?
 
 
Steeds nuttig :
 
Herlees uw basisakte, RIO, syndicusovereenkomst en de notulen van de jongste vergaderingen.
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/nieuwe-praktische-gids-voor-toekomstige-mede-eigenaars
https://issuu.com/orisnv/docs/brochure_mede-eigendom_v6/1?ff
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_burgerlijk_wetboek_versie_01.01.2019_0.pdf