rookafvoer kanaal – schouwen

19 antwoorden [Laatste bericht]
Kiekeboe
Offline
Beste,
In ons appartementsgebouw zitten we drie eigenaars op hetzelfde rookafvoer kanaal.
Nu is bij één van de eigenaars de gasverwarmingsketel stuk en hij zou een nieuwe laten plaatsen wel een condensatieketel,die heeft een afzonderlijke afvoer nodig!
Hij gaat dat in zen werk ,want de ketels(open_type b)van de andere eigenaars zijn nog in perfecte staat.
Ik heb horen zeggen dat het niet mogelijk is om die 2 types op 1 rookkanaal aan te sluiten.
En als die condensatieketel toch geplaatst wordt,zijn de anderen dan ook verplicht om een nieuwe ketel te laten plaatsen?
Mvg.
nescio1
Offline
gespecialiseerde website
Quimmo
Offline
Mag dus niet

De link van nescio1 toont aan dat het dus niet mag. Nu, in uw reglement van mede-eigendom is er waarschijnlijk niets over vermeld. Indien de mede-eigenaar volhardt kunt u best de installateur op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Een professional zal er dan waarschijnlijk niet mee doorgaan - en had trouwens op voorhand de situatie ter plekke moeten controleren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
Schouwkanaal appartement

~~Schouwproblematiek appartementsgebouwen

1. Algemeen

Appartementsgebouwen zijn onderhevig aan renovatienoodzaak.
Dit is ingegeven, kortweg door de ouderdom van de gebouwen; maar óók de wetgever legt verplichte renovatiewerken op.

Rekening houdend met de doelstellingen van  EUROPA 2020 met betrekking tot de klimaat verandering en duurzame energie, legde de Eco-Design richtlijn de  nadruk op de generatoren en warmte bronnen door een  minimumrendement op te leggen dat vanaf 26/09/2015 moest worden  gegarandeerd.

Voor gas betekent dit concreet dat alleen de condensatieketels aan deze eisen voldoen en nog zullen worden geproduceerd.

In veel gevallen worden vandaag de dag dan ook de oude verwarmingsketels in de appartementsgebouwen vervangen door condensatieketels.


2. Toepassing wetgeving appartementsmede-eigendom

Aangezien men een individuele ketel aansluit op het bestaande gemeenschappelijke rookkanaal, “vergeet” men soms hiervoor de toestemming te vragen aan de andere mede – eigenaren. Men is zodanig gefixeerd op de wettelijke verplichtingen en de noodzaak om dergelijke ketel en alleen dergelijke ketel te verplaatsen, dat dit “detail” ten onrechte over het hoofd wordt gezien.

Dit leidt bij de andere eigenaren begrijpelijk tot frustraties.

Niet alleen dreigt men deze eigenaren schade toe te brengen in de eigen privatieve kavel, bovendien gaat het eenvoudigweg niet op om gemeenschappelijke delen te wijzigen zonder de vereiste meerderheid van ¾ van de stemmen die hiermee inderdaad akkoord betuigt. Tijdens deze stemronde en het daarbij horend debat kan inderdaad op voorhand rekening gehouden worden met technische – en andere moeilijkheden en kunnen veel kwaad en frustratie vermeden worden.


3. Technische problematiek

Het rendement van de condensatieketels is aanzienlijk hoger. Dit resulteert weliswaar in steeds koudere temperaturen van de uitgaande rook met als gevolg een onvermijdelijke condensatie in het kanaal.
Deze condensatie wordt door het metselwerk van de bestaande rookkanalen geabsorbeerd en dat wil wel eens leiden tot aanzienlijke waterschade.

Dit resulteert momenteel dan ook in vele impasses op Algemene Vergaderingen. Hoe kan men het bestaande rookkanaal überhaupt aanpassen aan deze nieuwe generatie ketels ?

Uit onwetendheid worden de door een mede – eigenaar gevraagde toestemming dan ook geweigerd op de AV.

Vandaag worden er wel degelijk oplossingen geboden om deze problematiek – ook esthetisch verantwoord – aan te pakken.


Tip : De AV laat zich best, van zodra een eerste mede – eigenaar te kennen geeft om een individuele condensatieketel te plaatsen, degelijk informeren door een vakman.
Het is belangrijk dat iedereen een correcte uitleg krijgt. Het is niet aan te raden dat eigenaren cavalier seul gaan spelen. Moeilijker zal dit wellicht zijn wanneer een ketel hoogdringend moet worden vervangen … Maar ook dan moet toestemming gevraagd worden aan de AV voor het manipuleren van het gemeenschappelijke rookkanaal.


Astrid CLABOTS
Advocaat
VILLA JURIS ADVOCATEN

 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Condensatieketels verplicht?
Ik ben het hier helemaal niet mee eens.
​Condensatieketels zijn niet altijd/ overal verplicht en het is nog steeds toegelaten om bestaande gaswandketels van het type B te vervangen door hetzelfde type op voorwaarde dat ze een bepaald rendement hebben (en nog enkele bijkomende voorwaarden).
De huidge/ nieuwe generatie HR- ketels halen dit minimaal opgelegde rendement.
​Dit rendement is niet zo heel veel lager dan dit van een condensatieketel.

Men vergist zich nogal eens met de EPB wetgeving en het al dan niet vergunningsplichtig zijn.

​Er worden hierover nogal wat onwaarheden verteld door vooral Syndici, zogenaamde " deskundigen ", enz.... Sorry.

​Ervaringsgegeven (als studiebureau): vele appartementsgebouwen zijn (sedert 1956) uitgerust met een zogenaamd SHUNT- systeem, dit is een centraal rookgasafvoerkanaal waarop de individuele toestellen worden op aangesloten. Hier kunnen/ mogen geen toestellen met " gedwongen afvoer " op aangesloten worden (een condensatieketel heeft altijd een gedwongen afvoer).
Wil men overgaan tot condensatieketels dan dient het hele schouwsysteem uitgebroken, een nieuw schouwsysteem ingebracht en tegelijkertrijd dienen alle eigenaren dan een genormaliseerde condensatieketel te installeren.
Dit is in een bewoond gebouw haast niet realiseerbaar en kost +/- 10.000,00 EUR per appartement.
​Derhalve worden er nog steeds toestellen van het type B gefabriceerd " speciaal geschikt om aan te sluiten op een SHUNT- systeem " (zie bv. BUDERUS).
Uiteraard maken de meeste fabricanten " reclame " voor hun condensatieketels nuttig bij nieuwbouw en grote verbouwingswerken. En die reclame " liegt " als eens.
​De overgang van toestellen van het type B naar het type C zal dus in vele gevallen geleidelijk dienen te gebeuren met de nodge voorafgaande studies, enz......

Wel is het zo dat bij de hogere rendementstoestellen van het type B er schouwproblemen kunnen ontstaan omdat de temperatuur van de rookgassen lager is en de schouw dus minder trekt.
​Dit kan ook de kans op CO- intoxicatie vergroten.
Men dient dan na te gaan
(verplichte- zie NBN en/of INFORGAS) aanvoer van verse lucht wel voldoende aanwezig is, het schouwlichaam bovendaks niet teveel afkoelt (dient geïsoleerd) de schouwuitmonding hoog genoeg is (zie NBN- INFORGAS) en het type schouwuitlaat van het type " statische zuiger " is.

.......................
En inderdaad er doemen meer en meer schouwproblemen op in bestaande gebouwen en er wordt hierover nogal veel gediscuteerd door allerlei deskundigen en niet- deskundigen.
​Ik ben hiermee bijna 20 jaar mee bezig geweest als studiebureau - nu gepensionneerd.
​Om al die " cowboy- verhalen uit de wereld te helpen stel ik voor dat we met enkele leden van quimmo eens een basistekst hierover zouden opmaken.
​Bij voorkeur via privé- mailing.

 
Lieve en Marc
nescio1
Offline
wtcb.be++gesloten website ++betaalmuur++
naicwill
Offline
https://www.google.be/search?
Lieve en Marc
Offline
Condensatieketels verplicht?
Na bovenstaande reacties stel ik voor dat op de website van quimmo daarover een algemeen artikel opgemaakt wordt en dat als vaste rubriek op de website zet. Het probleem, met al die niet deskundige adviezen allerhande, is moeilijker in een VME op te lossen dan het veranderen van Syndicus.
​Ervaringsgegeven: het aanbrengen van een nieuw schouwsysteem om condensatieketels aan te sluiten in een bestaand gebouw is haast onbetaalbaar en zelfs soms technisch onmogelijk.
In de praktijk kan dat alleen maar als je het ganse gebouw laat leegkomen en een totale verbouwing realiseert.
​Denk dus goed na vooraleer je dergelijke beslissing gaat/ laat nemen en/ of laat eerst een goede studie uitvoeren waar alle kosten goed worden ingerekend.
Lieve en Marc
Lieve en Marc
Offline
Ecodesign en de vervanging van CV- ketels.
http://patribel.be/img/kcfinder/files/Ecodesign%20en%20de%20vervanging%2...

Misschien een goed artikel om te plaatsen bij de rubriek " Populaire artikels ".
Lieve en Marc
Van Wynsberghe Jan
Offline
schouwproblemen
Ik sluit mij aan bij de post van "Lieve en Marc". We stellen vast dat er steeds meer en meer schouwproblemen ontstaan. Daarnaast stel ik ook vast dat het meestal nagenoeg onmogelijk is om te voorzien in een rechtstreeks aanvoer van verse verbrandingslucht. Dagelijks worden er toestellen onterecht afgekeurd en de betrokken techniekers baseren zich nagenoeg altijd op de normen die vandaag van toepassing zijn.
Van Wynsberghe Jan
Offline
schouwproblemen
Jammer genoeg neemt CERGA ook geen standpunt in.
Lieve en Marc
Offline
Schouwproblematiek
De schouwproblematiek van heden creëert ook een gevaar voor CO- vergiftiging!!!!
Er is altijd wel een oplossing te vinden voor het aanvoeren van verse lucht.
(Kan daar voorbeelden/ foto' s van opsturen).
​Probleem is dat veel eigenaars dit niet willen (kosten), lucht is ook niet zichtbaar.
DIT IS EEN WETTELIJKE VERPLICHTING !!!!! (zie INFORGAS nr. 2, NBN, enz....)
Ik heb gedurende vijftien jaar - als studiebureau- tientallen appartementen " in orde " gebracht.
​Basis:
​Zoals ik het vaak demonstreer: neem een lege fles (als schouw) zuig eraan: je krijgt er geen lucht uit; m.a.w. als de schouw wil " trekken " dan krijgt ze geen lucht.
Maak in diezelfde fles onderaan een gaatje en zuig er aan .....
​Dus:
​a) een goede toevoer van verse lucht, indien mechanische afzuiging: nog meer lucht toevoeren
​b) opletten met dampkappen: zij kunnen een onderdruk veroorzaken in het systeem.
​c) de schouw bovendaks dient te voldoen aan bepaalde regels: hoogte (desnoods verhogen), mag niet afkoelen (dient geïsoleerd), afwerking bij voorkeur een statische zuiger van het open type (met klepel).
​CERGGA neemt inderdaad geen standpunt in, antwoorden niet.
Hechten blijkbaar ook geen belang aan de controle van de " verplichte niet afsluitbare opening met de buitenlucht ".
​Sommige merken zoals VAILLANT en JUNKERS controleren dit streng, RENOVA BULEX trekt zich er niets van.
Hebben al (terechte) afkeuringen gehad van zowel Gasmaatschappij als WONEN VLAANDEREN (onbewoonbaarheidsverklaring omwille van gevaar voor CO-vergiftiging).
​Heb destijds hierover een PP presentatie gemaakt; op verzoek mag iedereen deze gratis hebben.
 
Lieve en Marc
Kiekeboe
Offline
Nog altijd is ons probleem
Nog altijd is ons probleem niet opgelost....
De stand van zaken is op het ogenblik,dat er BAV gaat komen(datum staat nog niet vast.)
Even de situatie schetsen:
Vijf van de tien eigenaars hebben een condensatie ketel besteld,met het gevolg dat de schouwen moeten aangepast worden,daarvoor dus die BAV.
Nu is mijn vraag ,hoeveel procent moet je hebben om dit goed te keuren?
De ene zegt 50% de andere 75%,sommigen beweren ,75% op een BAV en 50% op een AV!
Wat is het juiste ,en als we geen meerderheid halen,wat kunnen we dan nog ondernemen?
Bij voorbaat dank.
Mvg
naicwill
Offline
Wet Art. 577-7 § 1 De
Wet

Art. 577-7

§ 1 De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:

b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;

naicwill
Offline
als we geen meerderheid
als we geen meerderheid halen,wat kunnen we dan nog ondernemen?

Art. 577-9

§ 4 Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

 
Kiekeboe
Offline
En als we wachten tot de AV
En als we wachten tot de AV in septemeber ,is het dan 50% of ook 75%?
Mvg
naicwill
Offline
Bij goedkeuring op av kunnen

Bij goedkeuring op av kunnen tegenstemmers nog naar vrederechter

Art. 577-9


§ 2 Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.
naicwill
Offline
 Blijft 75% ,werken aan
 Blijft 75% ,werken aan schouw zijn werken aan
gemeenschappelijke delen en hiervoor is volgens
de wet 3/4 de meerderheid nodig.
IB_leuven
Offline
PP presentatie
Beste Lieve / Marc

kan ik je PP presentatie ontvangen? 
we bestuderen momenteel in ons gebouw de mogelijkheid om de bestaande Junkers verwaringsystemen (24KW) te vervangen , op aanvraag van enkele bewoners.

bedankt
ignace.butaye@telenet.be

 
Jan 001
Offline
PP presentatie
Beste Lieve / Marc,

​Bij deze zou ik ook graag die PP presentatie hebben, omdat er voor ons gebouw ook op termijn met hetzelfde probleem gaan zitten betreffende de schouwafvoer.

Alvast bedankt bij voorbaat,

​Met vriendelijke groeten
Jan 001

​Jan.verbraeken-de.wit@telenet.be