Rookmelders en brand-alarmcentrale

Geen reacties
Myle
Offline

Wij wonen in een appartement met 9 wooneenheden.
Het afgelopen jaar hebben we 7 rookmeldingen gehad die de brandalarmcentrale in werking hebben gezet en de sirenes laten loeien.
De centrale (gemeenschappelijk goed) wordt gevoed door rookmelders die in de gemeenschappelijke delen voorzien zijn (ook in de autostaanplaatsen !) maar ook door rookmelders die in de privatieve appartementen voorzien zijn, waar niemand controle over heeft. De 7 rookmeldingen kwamen telkens van de privatieve melders.
Mijn vragen : 1) zijn er normen of richtlijnen hierover ?
                   2) zijn er nog zo'n gevallen bekend ?
Graag reactie.

Met vriendelijke groeten

MyLe