Spoeling toiletten: regenwater of stadswater?

4 antwoorden [Laatste bericht]
Vondel
Offline

Zoals voorgeschreven werd bij de nieuwbouw een regenwaterput voorzien met de toestellen om het hemelwater te filteren, te zuiveren van algen en op te pompen naar de toiletten. Het plat dak is bedekt met Resitrix en gaf een vuile urinekleur aan het water dat voor het spoelen van de toiletten gebruikt wordt (volgens de fabrikant van Resitrix veroorzaakt door kleine algen). Voor het filteren en het kleurloos maken van dat water werd een duur computergestuurd toestel Pluboscav geplaatst dat veel grote dure zakken zout van 20 kg verbruikt telkens wanneer het toestel een regeneratiecyclus uitvoert. Dit kost ongeveer 600 € per jaar aan zout. Telkens het toestel regenereert gedurende ca. 4 uren, verbruikt het elektriciteit.


De pomp Rainmaster Favorit zelf verbuikt ook heel wat elektriciteit telkens iemand in het gebouw een Wc spoelt. Zowel de pomp als de filter moeten periodiek het voorwerp uitmaken van nazicht en onderhoud. Het jaarlijks nazicht van het Pluboscav-toestel kost per jaar 180 €.
Tot overmaat van ramp is de pomp na drie jaar al defect en moet tegen hoge kosten hersteld worden.
Conclusie: de bewoners zien het niet meer zitten om het regenwater te gebruiken om de Wc's te spoelen. Zij berekenden dat het veel goedkoper is om stadswater te gebruiken en hebben het hele systeem van pomp en filter uitgeschakeld: veel minder duur, niet meer sleuren met zware zakken regeneratiezout, geen kans meer op allerlei pannes, geen lawaai 's nachts wanneer de pomp aanslaat omdat iemand in het gebouw naar het toilet geweest is,.... 
Conclusie: wij zullen het regenwater uit de put nog enkel gebruiken in de zomer voor het sproeien van de tuinen met een kleine pomp uit een doe-het-zelf-zaak.
Vraag: heeft de Vlaamse administratie het effectief gebruik van "hemelwater" verplicht of enkel aanbevolen ? Indien verplicht: welke zijn de mogeloijke "sancties" ? 
 

Vondel
naicwill
Offline
Aanbevolen

U kunt het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken om:

  • toiletten door te spoelen
  • kledij te wassen
  • uw woning of auto schoon te maken
  • uw tuin te sproeien.

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaatwas wordt het gebruik van regenwater afgeraden.


http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/...

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Verordeningen/VerordeningenHemelwater
Lieve en Marc
Offline
Hergebruik regenwater voor toiletten
Het ontwerp/ systeem vertoont blijkbaar heel wat fouten.
1. Het is al langer geweten (+/- 20 jaar) dat kunststofdakbedekkingen een bruine kleur afgeeft aan het regenwater. Mijns inziens zijn dat geen algen, doch olieën/ vetten/ ..... afkomstig van de dakbedekking zelf.
Als men een roofingdak heeft dan wordt aangeraden de eerste twee jaar het regenwater niet te gebruiken en de regnwaterput goed te reinigen vooraleer men het regenwater gaat gebruiken. Dat is een ervaringsgegeven.
2. Het beste systeem is de pomp in de regenwaterput zelf plaatsen: men heeft dan geen lawaai.
3. Met een goed expansievat en bijhorzende regelapparatuur is het electriciteitsverbruik minimaal en blijft men, met de huidige prijs van electriciteit én water, een zeer goede rendement/ winst halen, zelfs als de pomp na tien jaar dient vervangen.
4. Voor gebruik in de wasmachiene is een bijkomende koolstoffilter aangewezen.
> Of men hiervoor de ontwerper/ uitvoerder nog aansprakelijk kan stellen is weinig waarschijnlijk.
> Er is hier blijkbaar gebrek aan ervaring en kennis geweest.
> Men kan zich eventueel ook wenden tot het ECOHUIS (Antwerpen) of VIBA die hier veel ervaring mee hebben en hierover al heel wat hebben gepubliceerd, voordrachten hebben gegeven.
Lieve en Marc
Vondel
Offline
Verplicht gebruik regenwater ?

In de jongste verordening van de Vlaamse Regering dd 5 juli 2013, in voege getreden op 1 januari 2014 staat:
Art. 2. Dit besluit bevat:
1° ...
2° bepalingen omtrent het verplicht minimaal hergebruik van niet-verontreinigd hemelwater;
3° ...

Art. 5. §1. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorziening of de lozingsbegrenzer worden uiterlijk bij de ingebruikname van de overdekte constructie of de verharding geplaatst en in gebruik genomen. Ze moeten vanaf dan ook in gebruik blijven.

Art. 9 §2. De hemelwaterputten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.


Zelfs na meerdere lezingen vind ik niets over de verplichting om het regenwater ook effectief te gebruiken voor één of meer van de aanbevolen mogelijkheden: toiletten spoelen, kledij wassen, woning of auto schoonmaken, tuin sproeien. 

Hoe zit het juist ?

Vondel
naicwill
Offline
Aanbevolen Is niet verplicht
Het antwoord is reeds gegeven in #1.

http://www.encyclo.nl/begrip/aanbevelen