Te weinig waterdruk op de waterleidingen op 16e verdieping en andere

6 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline
er is weinig druk op onze leidingen en wanneer er meerdere mensen water nemen ter zelfder tijd hebben we met momenten zelfs geen water.
De VME (en RVME die over kleine zaken mogen beslissen) weigeren ier iets aan te doen.
Het heeft geen zin om dit in een volgende AV te agenderen want de 15 onderliggende verdieping, waarvan allen oudere bewoners volgen de RVME blindelings en hebben er ook geen last van dus is dit al op voorhand een verloren zaak
In nederland is een persinstallatie( hydrofoor) verplicht boven 13 meter om de druk hoog genoeg te houden.
IS DIT OOK VERPLICHT IN BELGIE?
nescio1
Offline
vraag reglement watermaatschappij (zelf) op

U zou u best eerst bij de watermaatschappij informeren welke haar verplichtingen zijn inzake de druk voor hoger gelegen aftappunten.
 
Gaat het hier om een appartementsgebouw met een officiële watermeter gevolgd door officieuse individuele watermeters of, zoals voorzien, individuele watermeters per appartement ?
 
 https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement.pdf
 
blz. 61      Art. 7 § 2
 
 
nescio1
Offline
onze (betwistbare) samenvatting
 
 
Sinds 1924 ziet de Belgische wetgever de individuele eigendom van het appartement als het hoofdpunt en de vertrekbasis voor de wetgeving. De gemeenschappelijke delen zijn een lastig aanhangsel dat dan maar onder beheer gesteld wordt van een VME, het dagelijks beheer ervan onder een syndicus.
 
In Nederland is de hoofdzaak het gebouw en de instandhouding ervan, met een privé-eigenaar die eerder gedoogd wordt.
 
Wat daar de meest toegepaste regel voor watertoevoer is, is ons onbekend. Gebeurt de afrekening op basis van één meter dan is het logisch dat er daar vlugger een verplichting opgelegd wordt.
 
 
lebragard
Offline
onze samenvatting
@nescio1 en inderdaad....nog veel meer verschillen tussen de Nederlandse en Belgische wetgeving mbt. de mede-eigendom , waar de Nederlandse wetgeving , duidelijker en transparanter is wat een VME (VvE) zeker ten goede komt , denken we maar aan de woorden :
 " nietig en nietigbaarheid " mbt. de beslissingen van de AV , dit integenstelling met de Belgische wet (sic) waar enkel de nietigbaarheid voorzien is maw. syndicus en AV doen wat ze wil , met alle gevolgen van dien = vrederechter , kracht van gewijsde ect...weeral een gemiste kans anno 2017_2018. 

Logisch dat er In Nederland  een persinstallatie( hydrofoor) verplicht is boven 13 meter om de druk hoog genoeg te houden, het gebouw en functie primeert , dit in tegenstelling met  hier in B , daar moeten de mede-eigenaars maar beslissen wat ze gaan doen ect....het gebouw primeert hier niet .

 
Quimmo
Offline
Wet op de mede-eigendom

"§ 4 Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

§ 7 Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt."

Misschien kan u zich daar nog verder over informeren, maar ik zou de syndicus er ook nog aangetekend waarschuwen dat ik een deel van mijn bijdrage in de werkingskosten inhoud tot dit probleem opgelost is. Dit omdat u niet het volledige genot van uw appartement heeft.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
# 1
Quimmo
Offline
Niet betalen?

Een andere forumbezoeker heeft me in een persoonlijk bericht laten weten dat het geen goede raad was de vraagsteller aan te raden een deel van zijn bijdrage in te houden.

Ik schreef wel van u eerst daarover te informeren en ik denk inderdaad dat het een mogelijkheid is dat een vervelende syndicus u in dat geval extra kosten gaat proberen aan te rekenen. Het hangt er natuurlijk ook vanaf of er in uw reglement melding is van boetes voor laattijdige betaling, aangetekend schrijven, enz.

Anderzijds ben ik niet van het principe dat, als men zijn rechten niet kan verdedigen, het dan maar daarbij te laten of direct naar de rechter te moeten stappen met alle gedoe vandien. U kan in eerste instantie op basis van de artikels die ik hoger vermeldde daar wel mee dreigen om de andere eigenaars te overtuigen. Als dat niet helpt zou ik - en dat is mijn persoonlijke visie - wel een stuk van mijn bijdragen inhouden. Daarover wel de syndicus op voorhand aangetekend verwittigen met de argumentatie en een verdedigbaar % wat ik zou inhouden. Hem en de RvME dan uitnodigen om de situatie te komen bekijken. Indien dat allemaal niets helpt zou ik een stuk inhouden, de rest wel betalen en vermelden dat de volledige bijdragen terug betaald worden bij oplossing van het probleem. Dat zou duidelijk de goede intenties aantonen. Indien de mede-eigenaars en RvME tegen beter weten in doof blijven voor een reële problematiek moet men uiteindelijk iets doen om druk te zetten. Als dat helpt is het probleem opgelost, als het niet helpt zou ik na een paar maanden wel naar de vrederechter stappen. Maar deze aanpak is natuurlijk volledig op eigen risico.

Tegengestelde meningen zijn van harte welkom.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom