Tienjarig onderhoudscontract

2 antwoorden [Laatste bericht]
Cis
Offline
Zijn tienjarige onderhoudscontracten geldig?
Het betreft onderhoudscontracten voor de noodverlichting, brandblustoestellen enz.

Deze kan je niet voortijdig opzeggen zonder een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan 30% van de tot de einddatum van het contract nog te factureren bedragen. (voorwaarde in contract)

Dit loopt toch al snel op richting de 1000-2000 euro.

Mag dit zomaar?
deskundige
Offline
Beste, Als de VME zich
Beste,

Als de VME zich hiermee, middels beslissing van de AV, akkoord verklaart, lijkt het mij dat dit idd. rechtsgeldig is.

Wat niet kan is dat de syndicus eenzijdig, dus zonder beslissing van de algemene vergadering, zulk contract ondertekent.

Doet hij dit wel, dan gaat hij zijn mandaat te buiten aangezien de wet duidelijk voorziet dat de syndicus zonder expliciet mandaat van de vergadering de VME niet kan binden voor contracten die de duurtijd van zijn mandaat te boven gaan.

Roel De Cleermaecker
Offline
Artikel 1134 B.
Artikel 1134 B. Wb.
Contracten bindt partijen tot wet.
Ze moeten wel ter goeder trouw worden uitgevoerd.

Naar mensentaal: het contract lijkt me geldig.
Het schadebeding erin voorzien is iets anders... hoewel... het zal aan de rechtbank desgevallend zijn de geldigheid ervan te toetsen.
Het schadebeding mag geen strafbeding worden, in de zin dat de tegenpartij gaat speculeren (lees meer gaat verdienen) aan het niet naleven van het contract.
Het schadebeding moet de reële schade vertegenwoordigen die de firma zou leiden, moest u uw verplichtingen niet nakomen.
Uiteraard kan dit niet worden afgetoetst, daar ik noch de tekst van het contract noch de boekhouding van de bewuste firma ken.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom