Transformatiewerken aan gemeenschappelijke delen

2 antwoorden [Laatste bericht]
excelsior
Offline

Geachte,

Recent werden in ons gebouw dakwerken uitgevoerd. Om de werken vlot te kunnen uitvoeren dienden een viertal aircotoestellen tijdelijk worden wegenomen.
In de Basisakte daterend van september 1990 en in het algemeen reglement van mede-eigendom onder artikel 16 is het volgende opgenomen.
" Transformatiewerken aan gemeenschappelijke delen kunnen niet worden uitgevoerd tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering van de mede-eigenaars, die beslissen bij meerderheid van drie/vierden van de bestaande stemmen en mits het akkoord van de architect."
Daarbij aansluitend is in art 44 het vologende bepaald.
" Niet noodzakelijke herstellingen of werken die een verfraaiïng of een verbetering van het complex voor doel hebben. Deze werken vallen onder de bevoegdheid van de algemene vergadering. Tot de uitvoering van deze werken wordt slechts beslist met een meerderheid van tenminste drie/vierden van de stemmen van al de mede-eigenaars van het complex.
In dit geval zal de prijs van deze bijkomende werken moeten gedragen worden door alle mede-eigenaars in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen en op de wijze bepaald in artikel 13 met in achtnemeing van de bepalingen in artikel 16."
De kosten voor het wegnemen en terugplaatsen, tijdens de dakwerken, van de aircotoestellen werden verdeeld over alle mede-eigenaars.
Deze regeling wordt door een aantal mede-eigenaars om de volgende reden betwist, en ze beroepen zich daarvoor op bovenvermelde artikelen 16 en 44 uit  de basisakte.
Voor het plaatsen van de aircotoestellen werd door de 4 mede-eigenaars nooit geen toestemming gevraagd aan de algemene vergadering. Waardoor dan ook geen beroep kan worden gedaan op alle mede-eigenaars om de kosten te  verdelen.
Mijn vraag is : wie heeft het hier bij het rechte eind ? Moeten enkel de 4 eigenaars de kosten betalen, of de gemeenschap van alle mede-eigenaars ?

Dank  bij voorbaat voor uw gewaardeerd advies.

deskundige
Offline
Beste, Onder voorbehoud
Beste,

Onder voorbehoud aangezien geen kennis noch inzage in het dossier/de feitelijke toestand.

Het lijkt me, voortgaande op uw info, dat het hier om werken aan een gemeenschappelijk deel gaat. 

Ik ga er van uit dat door de algemene vergadering tot deze werken werd beslist.

Dienaangaande dienden de airco's te worden verwijderd om de werken in opdracht van de vme en aan een gemeenschappelijk deel uit te voeren.

Ongeacht of de airco's nu al dan niet mits goedkeuring van de AV er staan, in beide gevallen was de verwijdering en terugplaatsing ervan nodig geweest.

Het komt me dan ook voor dat alle eigenaars pro rata hun aandelen hierin dienen te betalen.

Daarenboven geldt er duidelijk een gedoogd beleid waarbij m.i. thans bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat omwille van het "onrechtmatig" plaatsen van de airco's deze eigenaars nu maar moeten opdraaien voor de kosten. Dit gedoogd beleid blijkt duidelijk uit het feit dat er 4 eigenaars de unit hebben geplaatst waartegen blijkbaar nooit een actie werd ondernomen.

Uit de aangehaalde artikelen dient m.i. overigens te worden afgeleid dat de bepalingen betrekking hebben op gemeenschappelijke delen waarbij de kosten die transformatiewerken en/of verfraaiingswerken aan de gemeenschappelijke delen met zich meebrengen, door alle eigenaars, in verhouding tot hun aandelen binnen de gemeenschap, dienen te worden gedragen.

Mvg.Van Wynsberghe Jan
Offline
principe
Ik zou toch het principe hanteren zoals bij terrassen. De waterdichte laag is gemeenschappelijk maar alles wat er bovenop geplaatst wordt is privatief. Bij werken aan een terras moeten de betrokken eigenaars ook instaan voor het verwijderen en terugplaatsen van de bevloering op hun kosten. Waarom in dit geval niet de eigenaars van de airco?