tweevoudig-urentarief : swot-analyse

5 antwoorden [Laatste bericht]
Anoniem

Ik word al twee jaar lang op economisch onverantwoorde manier uitgebuit, afgeperst en misbruikt! Uw advies aub? de vme werkt helemaal niet mee met mijn (drang) om te analyseren, of valt er iets te verbergen?!

Geachte Voorzitter en Leden van de RvME,

Mag ik om (terug) geen jaar verloren te laten gaan bij deze nogmaals uitdrukkelijk uw mede werking vragen om nog voor de statutaire algemene vergadering de Ratio Legis (meten is weten) toe te passen op het punt :

"Tweevoudig urentarief" aub?!

Nadat u de vier indicatieve steekproeven verricht hebt, dient dit naar een jaar ratio omgerekend te worden, dan kan U op de onderstaande link :

https://www.electrabel.be/nl/zelfstandigen/prijs-gas-elektriciteit-stroom/l.a/eservices/public/sales/simulation

of

https://www.electrabel.be/nl/zelfstandigen/electrabel-competitieve-prijzen-vergelijk

(zelfs zonder ons huidige type contract te kennen) eenvoudig een eerste analyse gedaan worden, ik deed het U voor en kwam tot onderstaande resultaten :

Berekening (excl. btw) van 16/09/2013: Mijn postcode 8200, 24000 kWh/jaar (Enkel dagtarief)

Easy Pro : Vaste prijs : 4.496,24 € / jaar 374,69 € / maand

Vaste prijs 100% groen : 4.554,73 € / jaar 379,56 € / maand

Vaste prijs Smart en 100% groen : 4.589,78 € / jaar 382,48 € / maand

Fix online : Vaste prijs 100% web : 4.403,76 € / jaar 366,98 € / maand

Berekening (excl. btw) van 16/09/2013: Mijn postcode 8200, 24000 kWh/jaar (50% nacht)

Vaste prijs : 4.067,89 € / jaar 338,99 € / maand

Vaste prijs 100% groen : 4.126,38 € / jaar 343,87 € / maand
Vaste prijs Smart en 100% groen : 4.161,96 € / jaar 346,83 € / maand

Vaste prijs 100% web : 3.993,35 € / jaar 332,78 € / maand

Graag werd ik onverwijld in kennis gesteld van deze meter opnames aub?

Kan ik op uw mede werking rekenen om dit de syndicus, rekencommissaris en later ook de AV voor te leggen aub?

Dit teneinde hierover een serene, eerlijke en vooral wetenschappelijk onderbouwde toelichting - ten laatste op de AV - te kunnen geven aub?

Met achting, dank bij voorbaat en vriendelijke groeten, uw buur en Mede Eigenaar XXX

Geachte,

Om (terug) geen jaar verloren te laten gaan vraag ik bij deze uitdrukkelijk uw mede werking om nog voor de statutaire algemene vergadering de Ratio Legis (meten is weten) toe te passen op het punt : "Tweevoudig urentarief"

Zonet deelde een Mede Eigenaar mij immers mee dat mijn voorstel/suggestie compleet onrealistisch is en ze rabiaat tegenstander is, mening dewelke ik uiteraard niet deel! Ons Leef en gewoonte profiel zou niet gunstig zijn, gemiddeld oudere bewoners, alsook geen weekend activiteit in het gebouw. Welnu ik heb er zelf ook van geschrokken maar het gebouw die ik dus op 31 Juni analyseerde heeft ook een gemiddeld oudere bevolking en had 55% op stille uren!
Het betreft een vrij gelijkaardig gebouw als het onze, meerdere appartementen, meerdere liften, automatische poort, ondergrondse garages...

Daarom stel ik vier indicatieve steekproeven voor :

Twee nachten midden de week : di 10 September & do 12 September om 22 uur de beide meterstanden noteren alsook de volgende ochtend 7 uur aub?

Twee weekends : vrijdag 6 September 22h alsook maandag 9 September om 7 uur en vrijdag 13 September 22h alsook maandag 16 September om 7 uur de beide meterstanden noteren aub?

Graag werd ik onverwijld in kennis gesteld van deze meter opnames aub?

Kan ik op uw mede werking rekenen teneinde hierover een serene, eerlijke en vooral wetenschappelijk onderbouwde toelichting - ten laatste op de AV - te kunnen geven aub?

Met achting, dank bij voorbaat en vriendelijke groeten, uw buur Dirk Rommel

http://www.eandis.be/eandis/klant/k_tariefperiodes_imewo.htm

Tariefperiodes Imewo

Tweevoudig uurtarief voor:
•afnemers laagspanning die niet continu worden uitgelezen
•budgetmeterklanten

•normale uren: van 7 tot 22 uur
•stille uren: van 22 tot 7 uur
(alle uren op zaterdag en zondag zijn eveneens stille uren)

Brugge, Donderdag 5 September 2013 Aangetekend, : 2° Herinnering

Geachte Mtr XYZf,

Gaarne ontving ik dringend uw uitvoerige geschreven advies aub? Met dank bij voorbaat, XXXl

Brugge, Vrijdag 30 Augustus 2013 Niet aangetekend, gewone postbrief : 1° Herinnering

Geachte Mtr XYZ,

In tegenstelling tot andere onderwerpen zoals verdeling syndicus ere loon en verdeling lift kosten die soms breuklijnen in de VME kunnen veroorzaken : Kleine versus grote kavels, hogere verdiepingen versus lagere verdiepingen is Energie een topic/item/onderwerp die eenieder aanbelangt en zou dus vlot een consensus kunnen en moeten gevonden worden.

Gaarne ontving ik uiteraard ook vooraf uw uitvoerige geschreven perceptie. Met dank bij voorbaat, XXXl

Brugge, Woensdag 21 Augustus 2013 Niet aangetekend, gewone postbrief

Geachte Mtr XYZ,

Gelet op de korte terugverdientijd : investering 2 x 300 Euro, Besparing 707 Euro zou daar eigenlijk niet lang over gedebatteerd moeten worden, toch vraag ik de mede eigendom wet indachtig dit punt officieel op de eerstvolgende jaarlijkse statutaire algemene vergadering te plaatsen : "Evaluatie : kosten/baten analyse (SWOT) vervangen enkelvoudig telwerk door dubbel telwerk (dag/nacht : Piek/Dal) elektriciteitsmeters gemeenschappelijk gebruik" aub?

Gaarne ontving ik uiteraard ook vooraf uw uitvoerige perceptie. Met dank bij voorbaat, XXX

From: XXX Date: Wed, 17 Jul 2013 19:35 To: kantoor@Syndic

Subject: Elektriciteit Gemene delen residentie Ambassadeur

Betreft : Aanvulling en verfijning marktanalyse tweevoudig urentarief versus enkelvoudige teller

Aansluitend op mijn schrijven dd dinsdag 2 Juli 2013 Kreeg ik van een mede eigenaar de kritische opmerking dat mijn voorstel slechts 90% klopt, aangezien meterhuur voor een tweevoudig teller veel hoger zou zijn dan voor een enkelvoudige teller : gaarne ga ik daarop in en weerleg dit gedeeltelijk :

Voor de drie op de syndicus short list voorkomende leveranciers :

Luminus Click Pro : Vaste kost : 30 Euro : identiek voor Dagmeter als Dag - en Nacht meter

Alle andere kosten identiek

Electrabel Fix Online : Vaste kost : 27.35 : Normaal 34,97 Euro : Tweevoudig

Prijs per kwh : 6,917 Euro : Normaal : 4,847 Euro Daluren en 9,018 Euro Piekuren voor Dag - en Nacht meter

Netwerkkosten : 11,74 Euro : Normaal : 7,75 Euro Daluren en 11,74 Euro Piekuren voor Dag - en Nacht meter

Lampiris : Vaste kost : 33,05 Euro : identiek voor Dagmeter als Dag - en Nacht meter

Prijs per kwh : 5,42 Euro : Normaal : 4,35 Euro Daluren en 6,48 Euro Piekuren voor Dag - en Nacht meter

Distributiekost : 9,6999 Euro : Normaal : 6,40452 Euro Daluren en 9,6999 Euro Piekuren voor Dag - en Nacht meter

Alsook voor de Leverancier dewelke ikzelf naar voor schuif :

Elindus : Vaste kost : 0 Euro : identiek voor Dagmeter als Dag - en Nacht meter

Prijs per kwh : 5,581 Euro : Normaal : 4.740 Euro Daluren en 6,253 Euro Piekuren voor Dag - en Nacht meter

Transport & Distributiekost : 10,90014 Euro : Normaal : 7,60544 Euro Daluren en 10,90014 Euro Piekuren voor Dag - en Nacht meter

Algemeen Besluit :

Wat de vaste kost betreft is enkel bij Electrabel de meterhuur (Vaste kost) voor tweevoudig tarief 7 Euro duurder op jaarbasis. Mijn analyse van dinsdag 2 juli 2013 blijft echter onverkort gelden, er is zelfs een kleine nog niet berekende bijkomende besparing : met name de (soms) kleinere netwerkkost per mega wattuur voor de daluren! Ongeveer 2.5 Euro cent per kilo wattuur x 12.209 kwh = 305,225 Euro Extra Jaarlijkse besparing!

Dit sterkt mij meer dan ooit in de overtuiging dat dit vrij belangrijk punt ten laatste op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering grondig (en ernstiger dan vorig jaar) en ook op basis van de concrete cijfers voor Residentie Ambassadeur dient besproken te worden aub!?

Elk van jullie's voorafgaande bijdrage, kritische reflectie, opmerking, vraag of suggestie zou ten zeerste gewaardeerd worden! Ikzelf ben immers voorstander van nu en dan geregeld wat overleg en debat!? Mvg XYZ

From: XYZ Date: Mon, 1 Jul 2013 09:41 To: kantoo@syndic

Subject: Elektriciteit Gemene delen residentie Ambassadeur

Geachte,

Mijn marktanalyse van ons en ook andere gebouwen (waar ik cynisch genoeg meer mede werking krijg!) leert mij dat als wij onze twee enkelvoudige tellers zouden vervangen in een dubbel telwerk (dag/nacht) zoals in vele andere gebouwen wij volgende besparing kunnen doen :

Recentste jaar verbruik : 10.225 + 14.193 = 24.418 kwh, nemen we 50 % nacht, dit is echt niet utopisch in het gebouw dewelke ik gisteren analyseerde is het zelfs meer dan 50%! De definitie van nacht is immers trouwens niet enkel vanaf 22h savonds tot 7h smorgens, maar ook gans het weekeinde vanaf vrijdagavond 22h tot maandagmorgen 7h!

Bekomen we dus : 12.209 kwh x ongeveer 33 Euro per Mega wattuur (nachttarief is ruwweg ongeveer de helft van het dagtarief dewelke bij ons momenteel 66 Euro is) = 403 Euro jaarlijkse besparing, terwijl de EANDIS richtprijs voor het plaatsen van een tweevoudig uren teller (eigenlijk gewoon de huidige dagteller door een dubbel telwerk vervangen) slechts een éénmalige kost is van:
- 216,39 Euro Exclusief BTW (als er al een 25S60 kast staat)
- 301,28 Euro Exclusief BTW als de teller in een nieuwe 25S60 kast moet komen
(dit is een kast van 25 cm Breed en diep en 60 cm hoog, deze kast kan indien gewenst zelf door
de VME aangekocht worden, het plaatsen dient wel door EANDIS te gebeuren)

Ik loop eigenlijk al lang met het idee rond!

Deze actie kan eigenlijk niet als "eigengereid optreden van de syndicus zonder de raad van mede eigendom en AV te kennen" bestempeld worden, wat ik zoals u weet als norm niet goed vind, daar dit de deur openzet voor discussies in de zin van wat is overmacht?

Deze actie zou eigenlijk gelabeld kunnen worden als : "noodzakelijke, verantwoorde en dringende opdracht van de syndicus om als goede huisvader de VME op economische wijze te beheren"

In elk geval vraag ik nu al dit punt op de agenda van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering te plaatsen aub?

Met achting, dank bij voorbaat hierover uw voorafgaand advies te mogen ontvangen en vriendelijke groeten, XYZ

Van Wynsberghe Jan
Offline
Omdat u mede-eigenaar bent in
Omdat u mede-eigenaar bent in een gebouw waarvan wij het beheer waarnemen wens ik hierop te antwoorden. Deze vraag en al uw andere vragen werd voorgelegd als agendapunten op de jaarlijks algemene vergadering. De mede-eigenaars hebben toen met unanimiteit beslist om geen meters met tweevoudig uurtarief te installeren. U was aanwezig op deze vergadering en werd hierin als beschermd persoon bijgestaan door een advocaat.

Als u zich niet kunt neerleggen bij de beslissingen van de algemene vergadering, die het enige beslissingsorgaan is binnen een VME, dan zijn er andere mogelijkheden buiten openbare fora om u grieven te uiten. Als syndicus wens ik te benadrukken dat wij het beheer voeren volgens het democratisch principe en de beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren en laten uitvoeren binnen de krijtlijnen van de wetgeving.

Daarnaast betreur ik het ten zeerste dat u het niet nalaat om steeds weer opnieuw de syndicus en de vrijwillige mede-eigenaars die zetelen in de raad van mede-eigendom door het slijk te halen.


 
naicwill
Offline
Art. 577-9 § 2 Iedere

Art. 577-9

§ 2 Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.
naicwill
Offline
kracht van gewijsde
Peter Leyseele

Alleszins heb ik dit punt (herverdeling lasten m.b.t. lift) vorig jaar al voorgelegd op AV en dit werd natuurlijk weggestemd.

Een agendapunt dat verleden jaar op de agenda stond mag niet 
herhaald worden indien er niets gewijzigd is.

Citaat van Peter LEYSEELE in andere discussie op web
"Een genomen beslissing op een (vorige) Algemene Vergadering mag NIET herhaald worden op een volgende AV. Een dagordepunt, waarover reeds een definitieve beslissing voorligt, kan NIET opnieuw ter beslissing worden voorgebracht. Dat toch doen zou de rechtszekerheid wegnemen. Wanneer een beslissing werd genomen en deze werd niet vernietigd, dan krijgt deze, na het verlopen van de protesttermijn “kracht van gewijsde”, wat betekent dat ze definitief en onaantastbaar wordt.
De betrokken eigenaar kan dus enkel de beslissing aanvechten voor de Rechtbank binnen de 3 maanden na de Algemene Vergadering (oude wetgeving). Op een volgende AV eenzelfde dagordepunt laten herleven (zodat er opnieuw kan worden over gestemd en waardoor er een nieuwe protesttermijn zou ontstaan) kan niet en vormt rechtsmisbruik. Met de nieuwe appartementswet wordt de termijn op 4 maanden gebracht."

Repliek van Peter op zijn citaat op dezelfde site:
"Ik neem aan dat het hier mijn citaat betreft, hetwelk ik tevens handhaaf maar waar ik voor de volledigheid wel aan toevoeg dat een dagordepunt waarover reeds een beslissing werd genomen maar waaromtrent nadien een gewijzigde omstandigheid plaats grijpt, wel opnieuw op de agenda kan worden geplaatst. Om het met voorbeelden te stellen. In het eerste wordt bijvoorbeeld aan een eigenaar toestemming gegeven om nieuwe ramen te steken waarbij de indeling,... afwijkt van de "standaard" indeling. Wordt dit goedgekeurd door de vergadering en wordt deze beslissing niet aangevochten, dan kan dit punt nadien niet meer op de agenda worden geplaatst. Anders is het bijvoorbeeld wanneer de terrasrenovatie op de agenda staat. De vergadering keurt deze renovatie een eerste en bvb. tweede maal af omdat er op het ogenblik van stemming niet écht bouwfysische problemen voordoen. Zolang dit het geval is dient dit punt i.p.niet meer te worden behandeld (niettegenstaande het recht van elke eigenaar om te vragen om het telkens opnieuw op te nemen). Het vijfde jaar wordt er betonschade vastgesteld. Alsdan doet zich een gewijzigde situatie voor wat het opnieuw bespreken zonder meer verrechtvaardigt. In het eerste voorbeeld houdt het opnieuw beslissen rechtsmisbruik in wat in het verlengde ervan de rechtsonzekerheid in de hand werkt. In het tweede voorbeeld betreft het het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium. Geval per geval dient dus te worden bekeken."

Tot daar de tekst van Peter Leyseele.
naicwill
Offline
Groenmedeeigendom = Dirk
Groenmedeeigendom = Dirk Rommel
nescio1
Offline
Het betere is de vijand van het goede
Toch eigenaardige formuleringen in #1.
 
” …….met unanimiteit beslist……..”
 
Heeft Rommel dan tegen zijn eigen voorstel gestemd ?
 
 
”……beschermd persoon…..”.
 
Wat moeten wij hieronder verstaan ?
 
Verder alle respect voor de uitstekende website van het ”Kantoor Van Wynsberghe”.