Uitbreiding gemeenschappelijke parlofoons

6 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
In ons gebouw van 6 appartementen zijn er parlofoons, dewelke door de gemeenschap der eigenaars betaald zijn. Ook de eventuele herstellingen zijn ten laste van de mede-eigenaars. Een van de eigenaars (benedenverdieping rechts) wil nu een uitbreiding hebben, dewelke hij wel zelf zal betalen : omdat hij niet zo vlug uit zijn zetel kan, zal hij een toestel aanschaffen dat hij van uit zijn zetel kan bedienen om de deur te openen. Hij spreekt ook over het plaatsen van een camera om te zien wie er voor de deur staat.
Mijn vraag hieromtrent :
- kan die eigenaar zo maar beslissen dat hij wijzigingen aanbrengt aan de gemeenschappelijke parlofoon? 
- wat met eventuele kosten aan de parlofoon. Wie gaar hier over beslissen? De gemeenschap of de desbetreffende eigenaar? Waar ligt het onderscheid tussen kosten aan de gemeenschappelijke delen of aan het toegevoegde item?
- kan een mede-eigenaar, zonder dat dit op een vergadering is voorgelegd, op zijn eentje wijzigingen aanbrengen aan een gemeenschappelijk goed (de bestaande recente parlofoon)?
- kan er iets gewijzigd worden aan de voorgevel (plaatsen van een camera) zonder toelating van de A.V ?
Quimmo
Offline
Algemene vergadering

Aanpassingen aan de gemeenschappelijke delen moeten door de algemene vergadering goedgekeurd worden. In een kleine VME kan dit eventueel ook schriftelijk gebeuren, mits eenparigheid. Dat vermijdt het wachten op een AV.

Indien de AV dit afwijst, zou de eigenaar beroep kunnen doen op dit artikel:

"Art 577-9 § 4 Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
privévideoparlofoon?

https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/biv-news-2015-3.pdf blz. 11
 
U spreekt van een recente parlofoon.
 
Logischerwijze zouden wij de firma, die deze plaatste, contacteren over de mogelijkheden.
 
Waarom werd toen niet reeds geopteerd voor een videoparlofoon ?
 
Uiteraard mag u niet dulden dat onbevoegden (= niet door de syndicus aangezochte personen) aan gemeenschappelijke delen/installaties werken.
Deze zal, op zijn beurt, dit aan de AV voorleggen.
 
 
De persoon woont op een benedenverdieping.
De nodige nieuwe bekabeling zal misschien niet al te groot zijn.
 
Kan de ME niet een ontwerp en bestek van een privévideoparlofoon voorleggen aan de AV ?
Dit onder voorbehoud van het esthetisch resultaat betreffende de ingangshall.
 
Het spreekt vanzelf dat voor de ME steeds de verplichting blijft om bij te dragen in de kosten van de gemeenschappelijke parlofoon.
 
 
Lowie
Offline
Beste, De parlofoons zijn
Beste,

De parlofoons zijn een, tweetal jaren oud. Ze hebben de vorige vervangen dewelke ± 40 jaar oud waren. Er was toen geen enkele mede-eigenaar dewelke een parlofoon wou met camera. Daarom werden er terug gewone geplaatst.
Wat als er na eventuele plaatsing van de camera kosten aan de parlofoons zijn : wie dient die te betalen? Stel dat enkele bewoners zeggen dat het te wijten is aan de plaatsing van de nieuwe stuuken van die ene eigenaar? De bewoner in kwestie heeft ook geen toelating gevraagd : hij zei gewoon dat er bij hem een nieuw systeem zou komen. Het zal ook niet de installateur zijn dewelke de huidige parloffon heeft geplaatst...
De mede-eigenaars staan voor een (bijna) voldongen feit...
Kan dit allemaal zo maar?
Dien ik een vergadering te beleggen of kan de vraag gesteld worden aan de andere mede-eigenaars per brief of mail? De betrokken eigenaar komt al zeker 20 jaar niet naar de A.V. Hij verontschuldigd zich zelfs niet voor zijn afwezigheid.
Wat nu?
Quimmo
Offline
Bijzondere algemene vergadering

Indien er maar 6 appartementen zijn kan u misschien een bijzondere algemene vergadering samenroepen om:

  1. Te horen wat de eigenaar precies van plan is, ook de technische details.
  2. Duidelijke afspraken over wie welke kosten draagt, ook in geval van schade door de werken of latere herstellingen.
  3. Te stemmen over al dan niet toelating hiervan.

Indien dat niet mogelijk is kan u de eigenaar in kwestie aangetekend aanschrijven dat hij niet de toelating heeft hiervoor en dat op de volgende vergadering gewacht moet worden, indien hij dat niet doet dat er dan kans is dat alles op zijn kosten terug afgebroken moet worden. In de wet op de mede-eigendom (rechterkolom) vindt u wel wat teksten om in uw brief op te nemen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 2

Het initiatiefrecht tot het houden van een (B)AV ligt bij de syndicus.
 
 
Een schriftelijke vergadering lijkt ons niet geschikt als werkmethode in deze casus.
 
Ze is eerder aangepast/geschikt om een reeds bestaande consensus onder de ME's te officialiseren.
 
Zoals ≈ gesuggereerd schrijft de syndicus best NU reeds een aangetekende brief aan de ME om hem in ”stand-by” te zetten.
 
 
 
Astrid Clabots
Offline
parlofoon - appartementsgebouw


Geachte

Is deze installatie te beschouwen als
*gemeenschappelijk
of als
* collectief aangeschaft, omdat een collectief voordelen met zich mee bracht, maar principieel zijn de toestellen privatief.

Dit vergt een onderscheiden aanpak en onderscheiden omgang met rechten en plichten.

In tijden van renovatie en slijtage van welke installatie dan ook in de gebouwen, is deze problematiek niet enig, en ook niet abnormaal.
Zou het helpen om hierover een goed debat te voeren met pro"s, contra's en een plan van aanpak waarmee de hele VME en elke mede - eigenaar maximaal gediend is ?

Hier moet een evenwichtsoefening gemaakt worden tussen het individueel belang van een eigenaar en het gemeenschappelijke belang ifv het gebouw.

Een tussenoplossing is misschien wel mogelijk, minstens een standpunt dat iedereen alle argumenten in acht genomen kan aanvaarden.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten