Verdeling kost aanpassing basisakte aan de nieuwe wet op de mede-eigendom

3 antwoorden [Laatste bericht]
DEGO
Offline
Beste,

Onze residentie bestaat uit 18 appartementen en 18 garages, waarvan 1 externe eigenaar van een garage zonder appartement (twee eigenaars hebben geen garage, één eigenaar 2 en bijgevolg ook een externe eigenaar van een garage).

In de boekhouding van de VME is een kost opgenomen voor de aanpassing van onze basisakte aan de nieuw wet (advocaat + portkosten voor de verzending aan de mede-eigenaars), totaal 970,00 euro.
In het verslag van de commissaris is vermeld dat deze kost dient verdeeld te worden volgens de privatieve aandelen van iedere mede-eigenaar (dus appartement en garage).  Op de algemene vergadering van 21 april 2012 werd de jaarrekening goedgekeurd maar rekening houdend met o.a. de bovenvermelde opmerking van de commissaris.

De syndicus stuurt nu een definitieve jaarrekening.  Ik stel vast dat de voormelde kost van 970,00 euro gelijk verdeeld is over de 18 eigenaars van een appartement.  De externe eigenaar van de garage deelt bijgevolg niet in deze kosten.

Graag advies over de volgende vragen:

1. moet deze gemeenschappelijke kost niet verdeeld worden conform de verdeelsleutel van de basisakte (10.000ste)?  Iedereen betaalt dan zonder meer zijn deel!
2. als deze kost dan toch in gelijke delen mag verdeeld worden, is het dan niet voor ieder 1/19de (19 eigenaars) in plaats van 1/18de en dus niet enkel aan de eigenaars van de appartementen alleen?  Immers de aanpassing van de basisakte geldt ook voor de garages!

Dank bij voorbaat voor uw advies.

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Quimmo
Offline
Zie verdeelsleutels in basisakte

De verdeling van de kosten staat in de statuten van uw gebouw. De wet zegt over de verdeelsleutels: "De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren."

Voor de verdeling van de lasten van de mede-eigendom is een vier vijfden meerderheid nodig. En zelfs als men dus een andere verdeelsleutel zou stemmen, is er geen reden waarom een eigenaar van een garage niet mee zou betalen. Zoals u terecht opmerkt is de basisakte ook voor de eigenaars van de garages.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

livina
Offline
Wij zitten in onze residentie
Wij zitten in onze residentie (32 appartementen) met eenzelfde vraag en .... patstelling : 
- de syndicus meent dat de kosten voor de coördinate der statuten moeten verdeeld worden volgens het aantal duidzendsten
- een deel der mede-eigenaars is van mening dat deze kosten moeten verdeeld worden volgens het aantal eigenaars : dus voor ieder eigenaar evenveel, omdat het hier niet gaat om herstelling, onderhoud of vernieuwing.  Die coördinatiekosten hebben immers niets te maken met de waarde-instandhouding van het gebouw.

Wie heeft  hier gelijk ?
Of hoe werd dit misschien reeds in andere residenties verdeeld ?

In de statuten is dat niet expliciet terug te vinden.

 

Wat is de mening van deskundigen : Quimmo? Advokaat ?  Notaris ?  Andere ?

Dank bij voorbaat

Mvg,
Livina

 Quimmo
Offline
In principe volgens aandelen

Indien de basisakte zegt dat kosten die voor iedereen hetzelfde nut hebben ook gelijk verdeeld moeten worden, neem ik aan dat dat ook zo dient te gebeuren voor de aanpassing van de basisakte.

Indien de basisakte hier geen melding van maakt, zie ik niet in op welke basis van de verdeling volgens quotiteiten afgeweken kan worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom