Verdeling Kosten

57 antwoorden [Laatste bericht]
Tim1984
Offline

Beste,

Ik ben sinds kort eigenaar van een nieuwbouwappartement en wij hebben op de eerste algemene vergadering de verdeling van de gemeenschappelijke kosten besproken. 

Mijn situatie is de volgende: ik ben zelf eigenaar van een appartement op het gelijkvloers van 95m² met een prive tuin. Bij de verdeling van de gemeenschappelijke kosten was mijn verbazing groot dat men deze prive tuin mee in rekening bracht om het deel te bepalen dat ik moet bijdragen een de gemeenschappelijke kosten.

Enkele concrete voorbeelden:
- Het appartement boven mezelf dat 130m² is en 50.000 EUR duurder is in aankoop moet op deze manier een bijdrage doen van 70 EUR en ik met mijn appartement van 95m² dat 50.000 EUR minder in aankoopprijs is betaal een bijdrage van 95 EUR.
- Bovendien betalen gelijkaardige appartementen op het eerste verdiep met een oppervlakte van 90m² en min of meer dezelfde aankoopprijs maar de helft van mijn gemeenschappelijke kosten.

Heeft iemand een gelijkaardige ervaring meegemaakt en tips hoe ik dit kan aanpakken?

Mvg

Tim

naicwill
Offline
De verdeling van de kosten
De verdeling van de kosten gebeurt op basis van de aaanelen
van elk appartementen.Dit staat allemaal beschreven in de statuten
die u ontvangen hebt bij aankoop.Het exclusief gebruik van de tuin brengt een verhoging 
van de aandelen van uw aoppartement teweeg.De notaris
kan u uitleg geven over het bepalen van de aandelen.
De bedragen die nu bepaald zijn ,zijn voorschotten in functie van
de aandelen,de juisteafrekening ontvagt u op de jaarlijke vergadering.
naicwill
Offline
het individueel aandeel bij
het individueel aandeel bij mede-eigendom: Bepaling van de 10.00 
Deze aandelen wegen het gewicht van de mede-eigenaar in de 
Algemene Vergadering, en bepalen zo zijn of haar stemrecht, 
maar ook zijn of haar plichten (lees bijdrage) in de opdeling 
van kosten en lasten.
Op basis van grootte, bestemming en belang lijst de notaris
deze duizendsten of tienduizendsten op in de basisakte.
De binnenruimten krijgen uiteraard een zwaarder gewicht
dan de balkons, terrassen of tuinen. Een commerciële ruimte
wordt anders getaxeerd dan een woonruimte of 
een garagebox. En uiteraard is er een belangrijk onderscheid 
tussen privatieve delen en gemeenschappelijke delen. Daarbij 
wordt de architect meestal aangesproken om de notaris bij 
te staan bij de oppervlaktebepalingen van elk onderdeel. Een 
taak die nu ook in het wetsvoorstel expliciet opgenomen wordt 
en onder meer aan de architect toegewezen wordt. Het spreekt 
voor zich dat de mede-eigenaars met argusogen deze rekennota’s zullen uitvlooien, want één duizendste maakt doorheen 
de jaren al een aanzienlijk bedrag in meer of min uit.
Gezien het grote juridische en economische belang van elk 
aandeel is dit een taak die best ter harte genomen wordt. En 
juist daar wringt het schoentje.
Het nieuwe wetsontwerp definieert het begrip netto-oppervlakte
niet,en stipuleert ook geen meetcode hoe deze oppervlakte
exact bepaald wordt. Momenteel bestaan er geen richtlijnen,
en het nieuwe wetsontwerp 
vult deze leemte niet op.

http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/berekenen-quotiteiten

http://www.livios.be/nl/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/vr...
naicwill
Offline
wet

Art. 577-2


§ 9. Onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, zijn echter niet vatbaar voor verdeling.
Het aandeel in de onverdeelde onroerende goederen kan niet overgedragen, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is.
De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.
De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht

Art. 577-4

§ 1 De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte. De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van een met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar. Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte..

Tim1984
Offline
Beste, Alvast bedankt voor

Beste,

Alvast bedankt voor uw respons. Ik had ook reeds in mijn basisakte gelezen dat dit inderdaad op basis van die 1000sten verdeeld wordt. In de basisakte wordt echter helemaal niet duidelijk hoe deze 1000sten berekend zijn en waarom de prive tuin zoveel gewicht mee krijgt. Hebt U er enige ervaring mee dat men hierop kan terugkomen of dat men een herberkening hiervan kan vragen?

Wat wel zeer onduidelijk is is dat ik één van de goedkopere appartementen in dit project had maar dit dat wil bijna het zwaarste gewicht mee krijgt in 1000sten, wat mij ook compleet onlogisch lijkt.

Mvg

Tim
 

ronald de wilde
Offline
kosten en privétuin
Zal trachten wat meer verduidelijking te brengen, zonder uw specifieke afrekening te zien.
Uw vergelijking, een groter appartement moet minder betalen dan het kleinere gaat niet op.
Het kleinere (het uwe) kan gebruik maken van de tuin, ik neem aan dat u die tuin niet in eigendom hebt.
Wel dan is het niet ongebruikelijk dat u de tuinkosten (het onderhoud) samen met de andere gelijkvloersen (gebruikers van tuingedeelten) voor de helft draagt, terwijl de andere helft gedragen wordt door de niet-gelijkvloersen. Mogelijks misschien ook helemaal.
Staat te lezen in de basisakte.
Mogelijks is dat ook het geval met de liftkosten, gaat die naar de ondergrondse garage, of is het eindpunt het gelijkvloers.
Op al de verschillende onkosten zal een 'sleutel' zitten, een totaal aan aandelen waarop de privatieven (met hun aandeel) zullen worden afgerekend.

Gewoon gaan cijferen op basis van de kostprijs van een appartement is al helemaal absurd.
Bij uw aankoop (cfr aankoopakte) is uw aandeel in het geheel (= ook aandelentotaal) duidelijk vermeld.

Ga ook eens praten met uw syndicus, of spreek uw CvR eens aan. Mogelijks wordt het u meer duidelijk.
naicwill
Offline
Bij verkoop nieuwe
Bij verkoop nieuwe appartementen bepaalt meestal het aantal m2 appartement
de prijs.
Bij het bepalen van de aandelen van uw appartement heeft de 
notaris ook rekening gehouden met de tuin,die ge nie gekocht
hebt maar er wel exclusief gebruik van hebt.
De verkopende notaris zal u zijn berekening van de aandelen 
uitleggen.
naicwill
Offline
"Het kleinere (het uwe) kan
"Het kleinere (het uwe) kan gebruik maken van de tuin, ik neem aan dat u die tuin niet in eigendom hebt.
Wel dan is het niet ongebruikelijk dat u de tuinkosten (het onderhoud) samen met de andere gelijkvloersen (gebruikers van tuingedeelten) voor de helft draagt, terwijl de andere helft gedragen wordt door de niet-gelijkvloersen"

vermits hij tuin in exclusief gebruik heeft moet hij alle kosten
dragen voor onderhoud tuin.
deze kosten zijnechter niet begrepen in zijn bijdrage van 95 euro
Vermits de tuin niet meer doo de gemeenschap moet onderhouden worden
naicwill
Offline
eigenaar bent u

eigenaar bent u privé-eigenaar van uw appartement en zijn er daarnaast gemeenschappelijke delen die alle mede-eigenaars gebruiken. 

Soms is er ook een exclusief gebruiksrecht. Dit is een uitzondering. Het gaat om een deel van de gemeenschappelijke delen waarvan het gebruik ‘exclusief’ toegekend wordt aan een of meerdere mede-eigenaars en niet aan de anderen. 

Komt dikwijls voor... Het gaat dan bv. om een gemeenschappelijke berging of parking waar een bepaalde eigenaar gebruik van kan maken. Het meest voorkomende exclusief gebruiksrecht is dat voor de tuin. In veel basisakten is voorzien dat de tuinen die grenzen aan bepaalde appartementen op de gelijkvloerse verdieping exclusief gebruikt mogen worden door de eigenaars van die aangrenzende appartementen. 

Dikwijls ook een tegenprestatie. Vaak zal de mede-eigenaar met een exclusief gebruiksrecht de taak krijgen om op eigen kosten dat stukje te onderhouden en herstellen.

lees volledig artikel op Indikator
https://www.google.be/search?q=Een+mede-eigenaar+mag+een+stuk+van+de+tui...
 

naicwill
Offline
Wet
Art. 577-7

§ 3 Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed.

naicwill
Offline
Hoeveel is het aandeel van uw
Hoeveel is het aandeel van uw appartement en hoeveel dit 
van gelijkaardige appartementen op het eerste?
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/search/no
Tim1984
Offline
Beste  zoals je aanhaalt is
Beste 

zoals je aanhaalt is de tuin inderdaad exclusief te gebruiken door mezelf en is dit inderdaad niet ingerekend in die 95 EUR. 

Ik deel bij tot 36/1000 en mijn bovenbuur met een min of meer gelijkaardig appartement (5m2 kleiner) draagt bij tot 20/1000. Ik vind dit verschil dus wel immens.  
Tim1984
Offline
Bedankt voor uw link
Bedankt voor uw link trouwens, ik lees hier:
 

Soms is er ook een exclusief gebruiksrecht. Dit is een uitzondering. Het gaat om een deel van de gemeenschappelijke delen waarvan het gebruik ‘exclusief’ toegekend wordt aan een of meerdere mede-eigenaars en niet aan de anderen.

hier wordt toch duidelijk in vermeld dat het exclusief gebruiksrecht nog steed doelt op gemeenschappelijke delen. Het lijkt me dan ook niet logisch dat deze gemeenschappelijke delen mee toegewezen worden in de 1000sten of zie ik dit verkeerd?
naicwill
Offline
Door het exclusief
Door het exclusief gebruiksrecht wordt de tuin tijdelijk als
privatief beschouwd en dus worden er aandelen aan toegekend
zodat de tuin moet bijdrage in de gemeenschappelijke kosten
van de andere gemene delen.
de kosten van de tuin zijn daardoor niet meer gemeenschappelijk
maar privateve kosten van degene die exclusief gebruiksrecht
heeft
naicwill
Offline
"Op basis van grootte,
"
Op basis van grootte, bestemming en belang lijst de notaris
deze duizendsten of tienduizendsten op in de basisakte.
De binnenruimten krijgen uiteraard een zwaarder gewicht
dan de balkons, terrassen of tuinen. Een commerciële ruimte
wordt anders getaxeerd dan een woonruimte of 
een garagebox.  "

Het verschil in aandeel tuuen uw appartement en appartementen met dezelfde
oppervlakte komt daar het aandeel die de verkopende notaris
toegekend heeft aan de tuin.
Een reden kan zijn dat tk denk dat jullie blok uit. 40 to 50
appartementen bestaat en daardoor de grond een groter belang
heeft.
ik weet het niet,ga bij de verkopende notaris e hopelijk
geeft zijn bediende u een sluitende uitleg en laat
het ons weten.
 
naicwill
Offline
http://lib.ugent.be/fulltxt/R
Tim1984
Offline
Beste, Nogmaals dank voor de

Beste,

Nogmaals dank voor de info. Ik ben na het lezen van uw links even gaan teruglezen in de akte. Daar staat inderdaad vermeld dat 50% van de tuin mee in rekening wordt gebracht bij het berekenen van de 1000sten. Hebt U er enig idee van of dit conform is met enige wetgeving of wat hier een logische verdeelsleutel zou voor kunnen zijn. Mij lijkt het niet logisch dat de tuinen voor 50% mee tellen maar ben niet echt thuis in deze materie.

Mvg

Tim

naicwill
Offline
mijn interpretatie
Vermits je dat deel van de tuin in exclusief gebruik hebt wordt deze respectieve
waarde(aandeel tuin exclusief) opgeteld bij de respectieve waarde vqn de privative
gedeelte  van  je appartement.
je moet het aandeel tuin in eerste instantie in verhouding  zien tot alle appartementen
en dan is het miniem.Maar vermits je exclusief gebruiksrecht hebt,is dit aandeel in 
verhouding groot.
Tim1984
Offline
Inderdaad. Mijn tuin is ook
Inderdaad. Mijn tuin is ook relatief groot (170m2) tov de oppervlakte van mijn appartement zelf 95m2. Hierdoor verdubbelt mijn bijdrage nu bijna enkel en alleen door het exclusief gebruiksrecht van de tuin en daar voel ik me niet zo gelukkig bij. Enige ervaring met het feit dat er 50% van de tuin wordt meegerekend en waarom niet bv 10%, 30%, 70%...??
naicwill
Offline
Neen ,stel deze vraag aade
Neen ,stel deze vraag aade notaris
Er zijn natuurlijk altijd mensen die eegrote tuin verkiezen
En hoopten zo het gelijkvloers gemakkelijker te verkopen
en zo zijnerook minder gemeenscappelijke delen(tuin)
en dus minder kosten.

 
Tim1984
Offline
Ok doe ik.  Net omwille van
Ok doe ik. 

Net omwille van het feit dat ik al gemeenschappelijke kosten wegneem door men tuin zelf te onderhouden vind ik het vreemd dat er toch zo'n zwaar gewicht wordt aan mee gegeven in het bepalen van de 1000sten. Hierdoor voel ik me beetje dubbel benadeeld. 

 
naicwill
Offline
Begrijp ik  maar dit is wel
Begrijp ik  maar dit is wel extreem door de grote tuin.
Over het primcipe kun je met notaris spreken
Laat iets weten,zodat ik weet of mijn redenering juistis.
Lieve en Marc
Offline
Aandelen van tuin.
Zie vele basisakten.
Ik heb niet veel notariservaring.
De aandelen worden vaak berekend op het aantal m2/ kostprijs.​ De aanleg van de tuin is kwa m2/ kostprijs beduidend lager dan de m2/ kostprijs van een appartement en de verhoudingen tussen appartement/ tuin gaan dus niet over ' zuivere ' m2.
U kunt deze verhouding bv. berekenen als volgt: kostprijs appartement : 15.000,00 EUR/ m2; kostprijs tuin: 2.000,00 EUR/ m2.
Uiteraard hebt U een groter grondaandeel.
Ik wou U aanraden een notaris te raadplegen (soms geven zij gratis advies).
Best toch dit goed te regelen, want het is voor Uw ganse leven!
 
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
de aankoop begint ...
Beste Tim,
ik neem (niet) aan dat u de aankoopakte, met de bijhorende basisakte (want aankoop appartement) grondig hebt gelezen.
Daarin is vermeld wat u in eigendom verwerft (appartement, eventueel tuin), wat u privatief (alleen) mag gebruiken (tuin), en wat die zaken vertegenwoordigen in aandelen.
Ik ga er, op dit ogenblik, ook vanuit dat de tussenkomende notaris 'werk' heeft gemaakt van die basisakte.

Op basis daarvan, en op basis van die aandelen en eigendoms- of gebruiksrecht, u toegewezen in de eigendomsakte, zullen de onkosten aan u worden toegewezen.
Indien dat niet correct gebeurt kunt u dat aanvechten.
Maar niet, zoals nu reeds een tijdje bezig is, op basis van veronderstellingen met de verschillende antwoorden daarop. Dus op basis van de basisakte worden de verschillende onkosten toegewezen, en ik ga ervan uit dat dat in principe correct gebeurd.

Daarom stelde ik ook voor eens te gaan praten met de syndicus, met uw CvR, om de twijfels weg te nemen. Ik ga ervan uit dat zij u correct kunnen informeren.
Verder graven op de huidige wijze heeft weinig zin.

Tim, ik ben zelf al een paar jaren CvR en weet inmiddels wel waar de problemen kunnen liggen. Als een (nieuwe) ME me vragen komt stellen, krijgt die van naaldje tot draadje de gepaste uitleg. Ik ga ervan uit dat anderen dat ook zullen/willen doen.   
naicwill
Offline
"Maar niet, zoals nu reeds
"Maar niet, zoals nu reeds een tijdje bezig is, op basis van veronderstellingen met de verschillende antwoorden daarop. Dus op basis van de basisakte worden de verschillende onkosten toegewezen, en ik ga ervan uit dat dat in principe correct gebeurd"

Dit is een totale foutieve bewering.

ik ben wiskundige en tracht wanneer hier een vraag gesteld wordt
dit op te lossen zoals vroeger een stelling van meetkunde namelijk
u hebt de gegevens  ,
te  bewijzen en
het bewijs

In het bewijs gebruik ik
-de gegevens,
-hulpstellingen zijn hier de wet en expertinformatie van het web
 en verder bijkomemde informatie opgevraagd aan de poster
 indien noodzakelijk

De gegevens waren dat eigenaar hogere voorschotten moest betalen
dan eigenaars met groter appartement.

TB  juist of fout

bewijs
uit de wet weten we dat hogere voorschotten het het gevolg zijn van 
groter aandeel.

Aandeel is bij appartementen met zelfde bestemmimg en zelfde
ligging functie van de nettovloeroppervlakte(wet).

Maar aangezien aandeel van poster kleiner en zijn voorschot
groter is dit strijdig en vraag aan poster of hij de tuin in
exclusief gebruik heeft

antrwoord was ja

nu via expertinformatie web : bij exclusief gebruik worden 
er ook aandelen toegekend aan tuin.

-de wet en ook de extrainformatie van het web welke in #2
heb vermeld:"Op basis van grootte, bestemming en belang lijst de notaris
deze duizendsten of tienduizendsten op in de basisakte.
De binnenruimten krijgen uiteraard een zwaarder gewicht
dan de balkons, terrassen of tuinen.


de tuin heeft een lichter gewicht dan de binnenruimte van zijn
woning maar dan deelt poster de grootte van zijn tuin mee

aandeel appartement  + aandeel tuin : 36/1000
aandeel bovenbuur met zelfde oppervlakte : 20/1000
nu zal de ligging van zijn appartement aan de tuin een licht
hoger aandeel hebben,zeggen we 25/1000 en oppervlakte 95M2
dus blijft ervoor de tuin 11/1000 over en oppervlakte  170 m2
tot daar mijn bewijs:  het aandeel en de daaraan verbonden
voorschot van 95 euro zullen juist zijn.
ps.
de excacte opdeling en uitleg zal  notaris hem geven,
"

"Dat nu rechtzetten?

Is dat nog mogelijk? Ja, dat kan. De wet biedt twee opties om de aandelenverdeling te wijzigen. Ofwel legt de mede-eigenaar het voor aan de algemene vergadering die unaniem moet beslissen. Ofwel kan hij ook direct naar de vrederechter stappen. De vrederechter kan de verdeling van de aandelen wijzigen indien die onjuist berekend is of indien er door wijzigingen aan het gebouw een nieuwe verdeling nodig is. "moet zich zeker niet wenden tot syndicus(heeft alle informatie
en redenen ontvangen op av) en niet tot rekencommissaris 
indien dit geen beroeps is.
Vele eigenaars kunnen beter rekenen en kennen beter de wet
en zeker Tim,die zijn probleem nu begrepen heeft.


  
Tim1984
Offline
Nogmaals dank voor jullie
Nogmaals dank voor jullie reacties, ik ben op basis van jullie informatie verder gaan kijken in de basisakte.

Daar staat inderdaad vermeldt dat het aandeel van de tuin voor 50% meetelt maar hier staat geen reden bij waarom dit voor 50% is. Ik heb dus nu extra uitleg gevraagd aan de architect die volgens de basisakte deze 50% bepaalt heeft en wacht hier nog op antwoord. 

Wat bedoelt U met, ik ben zelf 'Cvr'? Voor mij is het gegeven van in een appartement wonen met gemeenschapskosten trouwens helemaal nieuw, dus al jullie input zoals hierboven is wel degelijk hulpzaam en ik tracht er dan mijn eigen verhaal wel mee te verduidelijken. 

Gr
 
naicwill
Offline
cvr
naicwill
Offline
Nazicht rekeningen. De
Nazicht rekeningen. De commissaris houdt toezicht op het financiële beheer door de syndicus. Toch heeft u als individuele eigenaar ook het recht om de rekeningen en kostenverdelingen na te kijken zolang deze niet goedgekeurd zijn door de algemene vergadering. Op die algemene vergadering moet u immers opmerkingen kunnen maken vóór u beslist over de jaarlijkse goedkeuring en décharge. De syndicus kan u wel vragen om eerst een afspraak te maken. U kunt hem niet vragen om u een kopie van de boekhouding te bezorgen. Wenst u toch kopies van bepaalde documenten, dan kan de syndicus u daar een vergoeding voor vragen. Ook uw huurder heeft inzagerecht in de boekhouding van het gebouw.

lees volledig artikel op
https://www.google.be/search?q=Verdeling+kosten+in+appartementsgebouw&rlz=1C9BKJA_enBE624BE624&oq=Verdeling+kosten+in+appartementsgebouw&aqs=chrome..69i57j0l2j69i60.1361j0j7&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&hl=nl
ronald de wilde
Offline
randinformatie CvR
dag Tim,

Over die CvR...
In principe is die CvR (commissaris van de rekeningen) een mede-eigenaar (ME) zoals u.
Een ME die aangesteld is door de Algemene Vergadering (AV), een vergadering samengesteld door alle mede-eigenaars in het complexgeheel (VME).

Wellicht een ME dus die er alle belang bij heeft om de totale onkosten om het geheel in stand te houden redelijk te houden of zo laag mogelijk.
In grotere complexen valt men liefst terug op iemand die wat vandoen heeft met 'centen' of met 'boekhouding'. Iemand ook waarvoor de appartementswet niet onbekend is, die dus wat vandoen heeft met verdeelsleutels.
Het is aan de VME (dus de AV) om die (geschikte) te benoemen, om daar verder vertrouwen op te kunnen bouwen. Het is aangewezen dat die persoon, CVR benoemd, een goede relatie aangaat met de syndicus, niet om 'onderonsjes' te regelen wel om de zaken klaar en duidelijk vertaald te krijgen naar alle ME's toe.

U gaat op verschillende fora de indruk krijgen dat vele syndici 'sloebers' zijn, op Quimmo niet minder, wel mijn ervaring is dat die verhouding wel degelijk in het belang van een VME kan zijn.
Voorwaarde is dat er wordt gepraat, en dat spelregeltjes duidelijk zijn.
Dat dus de syndicus en de CvR worden aangesproken, in de eerste plaats.
Na lezing van alle akten, zeker de basisakte, nodig ik u uit om beide mandaathouders aan te spreken.
Indien u geen deugdelijk antwoorden kunt krijgen, schort er iets, en moet u zich zeker laten horen op de eerstvolgende AV.
 
Tim1984
Offline
Bedankt voor jullie reacties.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb ondertussen nog wat meer informatie gekregen, maar deze helpt me niet echt verder.

Ik beschik momenteel over:
- Akte, waarin omschreven staat dat het tuinaandeel voor 50% meetelt.
- Contact opgenomen met de architect die het verslag zou geschreven hebben hoe deze 50% is opgesteld maar hier staat geen verklaring bij en het betreft hier maar 1 zin:
"• Tuinen:   50% oppervlakte "

Hier ben ik natuurlijk weinig mee....