verdeling kosten boekjaar tussen koper/verkoper.

1 antwoord [Laatste bericht]
Kimmieke
Offline
Beste,

Ik merk op dat er toch enige verwarring bestaat over een regel in de wet/en in onze statuten ivm de verdeling van de kosten(algemene delen)  bij verkoop van een appartement tijdens een boekjaar:

In de statuten staat:
" De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen"

Onze syndicus zegt dat hij alle kosten van dat boekjaar optelt, en dan deelt door het aantal dagen dat wij er eigenaar van van waren. Volgens hen worden de kosten op die manier pro rata verdeeld.

Dus m.a.w er zijn nog grote uitgaven geweest (tuinman tijdens de zomermaanden, wespenverdelging, voorschotten elektriciteit en water) NA het verlijden van de akte.

Dus als je die kosten samen optelt met de kosten van het ganse boekjaar, dan moeten wij veel meer betalen, dan wanneer men gewoon al de kosten optelt TOT AAN de aktedatum, en dan ons aandeel verrekend.

Ik blijf het echt zo oneerlijk en onrealistisch vinden, maar onze syndicus zegt gewoon "dat zij dit altijd zo op deze manier doen"

Straks nog eens een afspraak met de syndicus, en ons aangetekend schrijven is ook reeds verstuurd.
Roel De Cleermaecker
Offline
Een vaste regel is hierover
Een vaste regel is hierover niet.
Er moet gezocht worden naar een makkelijke en eerlijke wijze van verdeling.
Strikt genomen zou men perfect tot op de dag dat de nieuwe eigenaar effectief gebruik neemt van de kavel een berekening kunnen maken. Dit vergt alleen wat meer rekenwerk.

Ik begrijp dat u de keuze van de syndicus om het op deze manier "op te lossen" nogal in vraag stelt. Het hangt uiteraard voornamelijk van de concrete situatie af, maar de werkwijze ben ik nog al tegengekomen.
Normaal zouden de maandelijkse lasten niet te veel mogen schommelen, ook in de winter zijn er specifieke en zware kosten: onderhoud verwarming, etc.
Wanneer er uiteraard bepaalde kosten éénmalig per jaar worden afgerekend, kan eventueel abstractie van deze kosten worden gemaakt, en bijvoorbeeld ook hier dezelfde regel afzonderlijk worden togepast: kosten water en elektriciteit te rekenen tot dag dat effectief de koper het gebruik van de kavel neemt zijn ten laste van de verkoper, vanaf dan voor de koper...

Hier valt m.i. praktisch aan tegemoet te komen.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom