Verdeling kosten isolatie

2 antwoorden [Laatste bericht]
JBRO
Offline

Wij zijn eigenaar van een dakappartement in een appartementsgebouw. In totaal zijn er 3 gebouwen en 56 wooneenheden. Op elk gebouw staan 2 dakappartementen, die aan mekaar aangrenzen.
Er zijn 2 problemen met de buitenmuren van ons dakappartement:
1. De gebruikte bakstenen zijn zeer poreus en laten water door na een langere periode van slagregen. Door het ontbreken van een waterkering wordt het water niet afgevoerd naar buiten, maar komt het op de betonplaat terecht, waardoor het uiteindelijk binnen lekt in het ondergelegen appartement via haarscheurtjes in het plafond. Dit probleem kan het best opgelost worden door het aanbrengen van een bekleding, zodat het regenwater de muur niet meer bereikt en de oorzaak van de lekken weggenomen wordt.
2. Op de muren van de dakappartementen ligt een ononderbroken betonnen ringbalk (lange zijde 20 m, korte zijde 10 m), waarop het (nu geïsoleerde) betonnen dak rust. In ons appartement treedt schade op aan de muren, zowel aan binnen-als buitenzijde tengevolge van het verschil in uitzettingscoëfficiënt van beton en het metselwerk (de balk zit vast aan het andere appartement en beweegt ten opzichte van de muren van het onze). Bovendien vormt de massieve betonbalk een bestendige koudebrug.

Volgens een door ons aangestelde expert bestaat de beste manier om beide problemen op te lossen uit het bekleden en tegelijk isoleren van de buitenkant van beide dakappartementen. (Door slechts één appartement te isoleren zou het probleem met het uitzetten en krimpen van de balk ten opzichte van de muren slechts voor de helft verminderen).
Onze syndicus beweert nu dat het aanbrengen van een waterdichte bekleding ten laste is van alle eigenaars, maar dat het aanbrengen van isolatie door ons privé betaald dient te worden. Hij zegt dat we het probleem maar moeten oplossen door aan de binnenkant te isoleren. Wat is uw mening hierover?

Lieve en Marc
Offline
JBRO Vochtproblemen
Zo te horen is dit een zware bouwfout aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw waarbij een ' echte ' bouwdeskundige advies zal dienen te geven.
​Syndici zijn in de regel hiervoor niet geschoold en gaan dikwijls voort op ' cow- boy ' verhalen van niet deskundige deskundigen, het meest uitgereikte diploma in West- Europa.
Koudebruggen zijn in veel (dak-) appartementen vaak een probleem, vooral bij na- isolatie.
​Isoleren langs binnen vind ik - als bouwkundig ir. - een noodoplossing en zelfs gevaarlijk voor het goed in stand houden van de buitengevel.
​Isolatie langs de buitenzijde, waarbij men het gebouw warmtetechnisch én waterdicht " inpakt ", is de meest veilige methode.
​Wat de kostenverdeling betreft zit je natuurlijk met een probleem.
​Je kunt op de volgende AV vragen dat een " onafhankelijke deskundige " zou aangesteld worden die zowel technisch advies geeft en een juridisch advies geeft wat de kostenverdeling betreft.
​Daarna afwachten en zien hoe het verder zou kunnen opgelost worden.
 
Lieve en Marc
Astrid CLABOTS oud
Offline
dakisolatie appartement - kosten

Geachte

Of de isolatie ten koste van de individuele mede eigenaar valt, lijkt mij vandaag toch geen evidentie.
Immers, globaal is er een dakisolatienorm die voor het hele gebouw geldt , daarmee een verplichting oplegt lastens alle mede - eigenaren.

Een studie in concreto van de voorliggende stukken en feitelijkheden is aan te raden.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom