verdeling kosten vernieuwing warm waterverdeler

Geen reacties
GPO
Offline
Onze mede-eigendom telt 10 appartementen. Er zijn twee gemeenschappelijke stookketels: één voor de verwarming en één voor het warm water. Beide ketels zijn aan vervanging toe en er wordt geopteerd voor een gefaseerde aanpak. De ketel voor de warm waterbedeling zal het eerst vernieuwd worden. De kosten voor deze werken worden verdeeld volgens de gebruikelijke quotiteiten.

Het appartement dat mijn eigendom is, is ontstaan door de opdeling van wat vroeger één grote penthouse was. Door deze voorgeschiedenis wijkt de warm waterbedeling van mijn appartement af van de rest van het gebouw. Ik heb immers een privatieve gasbrander die het warm water voor mijn appartement op eigen kracht en kosten voorziet. Wat de verwarming betreft is er geen afwijking en is mijn appartement gewoon aangesloten op de centrale voorziening.

De vraag die zich nu stelt is in hoeverre ik voor de vernieuwing van de warm waterketel moet bijdragen. De facto wordt mijn appartement niet bediend door dit toestel.

Parallel met de discussie over de vernieuwing van de ketels, werkt onze mede-eigendom ook aan de vernieuwing van de basisakte. In de oude akte blijft het feit dat mijn appartement niet van de centrale warm waterbedeling geniet, onvermeld. De vernieuwde basisakte kan dit wel verduidelijken.

Met mijn bericht wil ik graag polsen naar gelijkaardige ervaringen en mogelijk oplossingen die hiervoor zijn gehanteerd.
Met veel dank alvast voor de reacties.