Verdeling kosten waterverbruik via privatieve meters.

21 antwoorden [Laatste bericht]
E. Minne
Offline
Onlangs heeft de AV beslist om privatieve watermeters te laten plaatsen in elke wooneenheid. Het probleem dat zich stelt is dat Waterlink factureert op basis van één meter en de Syndicus dekosten dient te verdelen op basis van de privatieve verbruik van de individuele watermeters. Er zijn vast kosten per wooneenheid, en eveneens worden het aantal gedomicilieerden in elke wooneenheid  in aanmerking genomen voor het bepalen van de korting op de vaste kosten en het verbruik aan basistarief.
​Het totaal van de privatieve afrekeningen zal nooit gelijk zijn aan de globale afrekening van Waterlink: er namelijk steeds water dat bestemd is voor gemeenschappelijk verbruik (kraantjes in de garage voor kuis enz..) bovendien zullen er steeds eigenaars zijn die het hen toegewezen aantal m3 op basistarief overschrijden (en dus gedeeltelijk comforttarief dienen te betalen) alhoewel door de globalisatie van Waterlink die overschrijding kan gecompenseerd worden door eigenaars die minder verbruiken dan het hen toegewezen m3 aan basistarief. Dus het resultaat is dat privatief comfort wordt aangerekend dat in feite niet werd betaald. Er kunnen dus juridisch problemen ontstaan. Uiteindelijk wordt het totaal van de verrekende kosten voor waterveruik afgetrokken van de totale factuur van Waterlink zodat er in voorkomend geval minder wordt doorgerekend via de gemeenschappelijke verdeelsleutel.
Kan iemand opheldering geven?
E. Minne
nescio1
Offline
http://nl.wikihow.com/Onnauwkeurigheid-berekenen

De mede-eigenaars vormen een gemeenschap.
 
Binnen een gemeenschap wordt er normaal een zekere zin van solidariteit verwacht. Het lijkt ons dan ook normaal dat de m3’s basistarief terecht komen in een gezamelijke ”pot”.
 
De individuele watermeters laten u toe een verrekening te maken van de m3’s voor hen die meer verbruikt hebben dan uit de ”pot” kan toegekend worden.
 
Hoeveel aftappunten gemeenschap zijn er ? Hebt nu reeds een idee van het aantal verbruikte m3 ? Aantal emmers ?
 
 
Elke meter heeft een (eigen) afwijking.
Het is niet uitgesloten dat door de combinatie van de verschillende meetonnauwkeurgheden het totaal van de privatieve meters hoger ligt dan het verbruik gemeten volgens de officiële meter.
(Dit was in ons gebouw gedurende een tiental jaren het geval).
 
 
Wait and see.
Quimmo
Offline
Waterlink berekening toepassen

Weten jullie precies wie in welke kavel gedomicilieerd is?

Is het niet mogelijk dat de syndicus dan dezelfde berekeningswijze als Waterlink toepast op elke individuele kavel, dit afrekent met die kavels en dat een batig of negatief saldo bij de VME terechtkomt voor algemeen verbruik door de kuisploeg e.d.? Dat lijkt me in elk geval het eerlijkst.

In de AV zou ik dan wel niet laten stemmen dat de huidige methode van Waterlink toegepast wordt, wel dat de methode die op dat moment gebruikt wordt door de leverancier 1:1 gebruikt wordt binnen de VME. Eventueel wel vermeerderd met interne kosten zoals die van een waterverzachter.

De software van de syndicus zal dit misschien niet ondersteunen, maar het is ook niet zo moeilijk hier een excel voor te maken waarin de berekening gebeurt, waarna het ingebracht wordt in het systeem van de syndicus.

 

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

E. Minne
Offline
@Quimmo
Bedankt voor de reactie. Uiteraard kennen wij de gedomicilieerden van elke woonheid: dit kan men opvragen bij de Dienst Bevolking en wordt weergegeven op de factuur van Waterlink. Ik ben bij onze VME de CDR en heb zelf via Excel een programma gemaakt dat de volledige berekening doet per individuele kavel, zoals Waterlink zou doen moest in elke kavel een individuele meter staan van Waterlink. Nu heeft Waterlink slechts één hooofdmeter.
​De syndicus gebruikt nu mijn programma reeds voor alle gebouwen die met privatief geplaatste individuele watermeters werken. Probleem is dat in één van de gebouwen een eigenaar onze afrekening bij de Rechtbank gaat aanvechten omdat hij voor het meerverbruik comforttarief moet betalen dat niet aangerekend werd door Waterlink omdat GLOBAAL wij niet over de ons toegewezen m3 aan basistarief zijn gegaan.
​De uitspraak volgt in januari 2018.
E. Minne
DEGO
Offline
watermeters
Ik had begrepen dat voor ieder appartement een individuele meter zou geplaatst worden door de gemeenschap en niet door de watermaatschappij. Dit zijn dus geen officiële meters.
Dit is bij ons ook het geval. Ik kan u verzekeren dat dit ook problemen geeft: steeds defecte meters, verschillen,.. Deze moeten minstens om de maand gecontroleerd worden.
Bovendien zijn er steeds discuties met de syndicus over de verdeling van de waterfactuur.
Gezien de constructie van onze gebouwen is plaatsing van individuele meters door de watermaatschappij onmogelijk.
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

E. Minne
Offline
@DEGO
Idem hier. Wij gaan dit jaar onze eerste individuele afrekening maken, daarom dat ik me wil informeren in de breedst mogelijke zin. Maar wat ik wel weet is dat de facturatie, globaal, door Waterling ook niet klopt. Zij vragen de gegevens i.v.m. domiciliëring aan in december en krijgen de gegeven van dienst Bevolking van november. Dit kan reeds voor afwijkingen zorgen.
E. Minne
E. Minne
Offline
@quimmo
Bestaat hierover al rechtspraak? Zo te zien zitten er veel gebouwen met deze problematiek.
E. Minne
nescio1
Offline
# 3 De uitspraak volgt in januari 2018.
nescio1
Offline
#5 verwijt u waterm. en gemeente de regels te volgen ?

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/water/de-jaarlijkse-verbruiksfactuur-voor-water
 
”Het aantal bewoners dat op op 1 november gedomicilieerd is op het adres, bepaalt de korting in het volgend jaar. Het aantal gedomicilieerden op 1 november 2016 bepaalt dus de korting die u krijgt in 2017.
 
E. Minne
Offline
@nescio
Beste Nescio ik verwijt niemand iets. Maar als tussen 1/11 en 31/1 de gezinstoestand in een of meerdere kavels wijzigt is de berekeningsbasis niet meer correct. Ik begrijp dat er ergens een lijn moet getrokken worden maar laat ons zeggen dat de berekening van het verbruik niet perfect is. Mijn vraag was dan ook wat een Syndicus moet doen vertrekkende van een niet perfecte afrekening, wanneer er verschillen opduiken in het aangerekende verbruik normaal/comfort wanneer dit individueel (volgens de privatieve meters) of globaal (volgens Waterlink) wordt afgerekend. Het sop zal de kool niet waard zijn, maar onze Syndicus heeft wel een proces aan zijn broek.
E. Minne
Quimmo
Offline
@EMinne

Ik denk dat het misschien nuttig is de berekening dan nog verder te verfijnen in volgende zin:

1. Globaal wordt bekeken of er comforttarief aangerekend wordt.

a. Indien niet, dan is er ook niets door te rekenen.

b. Indien wel, dan wordt de globale meerkostkost aan comfortarief pro-rata over de kavels verdeeld in functie van de kost comforttarief die ze in geval van een individueel abonnement zouden moeten betalen.

Welke verdeling er ook gebeurt, het is wel belangrijk om dit op de algemene vergadering te laten stemmen en op te nemen in het reglement van mede-eigendom.

U kan overwegen uw excel document hier in het forum te gooien en er een "open source" van te maken zodat iedereen het verder kan verfijnen en eventueel terug publiceren. Maar dat is uw keuze natuurlijk.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
@DEGO

Defecte meters is inderdaad een probleem. Wij hadden een vergelijkbare problematiek, of het probleem dat bewoners nalieten hun meterstand tijdig door te geven voor de afrekening.

Nu zijn we overgegaan op meters die op afstand uit te lezen zijn. Bij de afrekening kan de syndicus alle standen online raadplegen. Ook dacht ik dat men in principe kan zien zien wanneer een meterstand niet meer wijzigt en de meter dus defect is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

E. Minne
Offline
@quimmo
Dit is inderdaad een optie waar we ook hebben over nagedacht. Ik zie 2 problemen: het eerste is dat de veelverbruikers niet zullen aangezet worden tot minder consumptie omdat ze gezien de globalisering van de afrekening, hen toch niets méér wordt aangerekend. Dit gaat dan de bedoeling van de wetgever voorbij. Het andere probleem is dat wanneer bij de globale afrekening toch comforttarief wordt aangerekend, er snel zal verwezen worden naar de eigenaars die gebruik maken van de kraantjes in de garage om bv. hun auto te wassen, hetgeen perfect is toegelaten, als de boosdoeners. Het verbruik via die kraantjes, waarvan eveneens wordt gebruik gemaakt voor het onderhoud van het gebouw, het besproeien van bepaalde tuinaanplantingen enz.
​Als CDR ga ik gewoon met de Syndicus volgende week samen zitten maar mijn standpunt zal zijn: de VME verrekend het waterverbuik zoals Waterlink dit zou doen bij een individuele afrekening. Het totaal van kosten verbonden aan de meters en het waterverbruik wordt afgetrokken van de totale factuur van Waterlink, en hetgeen rest wordt verrekend volgens de aandelen die iedere eigenaar heetf in het gebouw. We zien wel wat er dan van komt.
Allen bedankt voor Uw raad!!!
E. Minne
nescio1
Offline
geen foto = forfaitaire boete

In een vacantiepark, dat wij kennen, wordt elke mede-eigenaar opgelegd in een bepaalde periode een foto te nemen van de meterstand van de niet-officiële tussenmeter.
Niet-overmaken van een foto wordt bestaft met een forfaitaire aanrekening van € 500 water.
Herman 1
Offline
Kostenverdeling waterverbruik
Wij worden in ons appartementsgebouw eveneens met deze problematiek geconfronteerd zijnde ;
1. 4 privatieve watermeters;
2. Kostenverdeling als zijnde dat iedere bewoner een individuele aansluiting bij de watermaatschappij heeft;
3. Dit jaar tekent een huurder protest aan omdat hij meer comforttarief moet betalen dan datgene wat de watermaatschappij aanrekent. Deze huurder is de enige bewoner met verbruik boven basislimiet ( 100% ).

Interessant zou zijn hierin de uitspraak van de rechtbank te kennen teneinde onze houding naar deze huurder te bepalen. Ik veronderstel dat er ondertussen reeds een uitspraak is. Is dit zo? Zo ja, wat was het standpunt van de rechtbank?
 
nescio1
Offline
solidariteit: # 1

Hamvraag: wordt er door de watermaatschappij comforttarief aangerekend?
 
Indien niet, dan vinden wij dat, ook tegenover een huurder, een spontane solidariteit binnen de VME-gemeenschap zou moeten heersen waarbij eerst het vrije gedeelte van de andere ME’s wordt aangesproken.
't appartement
Offline
geen winst op water
De laatste opmetk,g van Nescio is pertinent:
de VME mag geen water met winst verderverkopen!
E. Minne
Offline
Waterverbruik
Hierover is er reeds rechtspraak en de wet is wat dit betreft ook vrij duidelijk. Men mag geen kosten doorrekenen die door de leverancier niet zijn aangerekend.
Dit betekent dat in een gebouw met verschillende eigenaars, wanneer slecht 1 algemene meter werd geplaatst, en nadien privatieve meters, het best mogekijk is dat bepaalde eigenaars een verbruik hebben dat boven hun verbruik aan basistarief ligt. Wanneer het gebouw in zijn totaliteit het toegewezen basisverbruik niet overschrijdt, mag men de eigenaar(s) die individueel wel het toegewezen basisverbruik hebben overschreden, hiervoor geen meerkost van verbruik aan comforttarief aanrekenen.
E. Minne
't appartement
Offline
maar omgekeerd
Wanneer het gebouw in zijn geheel wel deels het comfortarief krijgt aangerekend dan dient men op basis van de privatieve meters het duurdere verbruik wél aan te rekenen aan de juiste eigenaar.
ronald de wilde
Offline
#17 & 18
'k Heb me in deze discussie op de vlakte gehouden, doch in andere reeds kenbaar gemaakt dat mits een Exceltabel men wel tot een vrij juiste afrekening kan komen.
Alle elementen uit de h²o-afrekeningsfactuur kunnen worden afgesplitst, ook de eventuele meerkost voor comforttarief.
Met één officiële h²o-meter, met daarna een individuele, kan perfect het verbruik per ME worden bepaald, met dan daarna de toewijzing van de verschillende kostenelementen.
Uit de individuele verbruiken zal, zo goed als zeker, duidelijk blijken welke van de ME's aan de oorsprong ligt/liggen van dat meerverbruik.
Los van dat dient toch wel aangestipt dat het niet de kostprijs van het waterverbruik-op-zich is dat de rekening laat oplopen, maar wel degelijk de kosten voor vast recht, gemeentelijk vast recht en bovengemeentelijk vast recht. Daarnaast zijn de kortingen ook perfect aan te rekenen, tenminste als men de vaste bewoning, per 1/11, goed in kaart weet te brengen.
Punt is, dat bij discussies in deze, velen niet of niet goed op de hoogte zijn van alle aangerekende elementen in een afrekeningsfactuur.

Ron
 
Herman 1
Offline
Kostenverekening waterverbruik

Bedankt voor alle duidingen.
Echter in dit alles dien ik duidelijk te moeten vermelden dat de huurder een sociaal verhuurkantoor is en dus ook een eigen verdeelsleutel/werkwijze van kostenverrekening naar haar huurder ( groot-verbruiker ) heeft. Ik meen dan ook enige vragen naar de redelijkheid van de werkwijze van de huurder te moeten stellen. Misschien zal uit uw reactie blijken dat mijn bedenkingen ten onrechte zijn.
1. Principe 1 ' Je kan nooit meer aanrekenen dan wat de watermaatschappij aanrekent'.
Tot op heden heeft de VME de kostenverrekening gedaan als zijnde dat iedere gebruiker over een individuele aansluiting beschikt. De afrekeningen worden gemaakt in een Excel file conform de werkwijze ( formules ) van de watermaatschappij. Het verschil tussen de eindfactuur van de watermaatschappij en de som van de afrekeningen van de individuele aansluitngen wordt in gelijke delen aan de verbruikers toegewezen.
De gebruikers betalen dus niet meer dan wat aan de watermaatschappij wordt betaald. Hierbij vermeld ik eveneens dat de watermaatschappij reeds een comforttarief aanrekent, doch dit bedrag is veel minder dan als de groot-verbruiker een individuele aansluiting zou hebben. De huurder stelt dat het bovenvermelde principe ook geldt voor ieder deelaspect van de einfdfactuur. Correct?
2. Principe 2 'Basisverbruik' ( Basislimiet )
Stel dat het standpunt van de huurder correct is dan betekent dit dat de groot-verbruiker meer m3 water aan basistarief krijgt dan enkel zijn basisverbruik bij individuele aansluiting. Kan dit? Of geldt ook hier het principe van de solidariteit en dient er enkel gekeken naar het totaal tegoed m3 water aan basistarief toegekend aan de VME. Ik stip hierbij aan dat gezien het verbruik van de groot-verbruiker de toegekende  hoeveelheid water aan basistarief voor de VME gelijk is aan het toegekende basisverbruik voor de VME waarbij dit laatste gelijk is aan de som van de individuele basisverbruiken.

Het resultaat van de werkwijze van de huurder is dat de 3 klein-verbruikers het volledige bedrag, als zouden zij een individuele aansluiting hebben, betalen en dat de groot-verbruiker een korting krijgt (Verschil eindfactuur en som individuele aansluitingen ). 
Kort samengevat: De groot-verbruiker wordt beloond en de klein-verbruikers ... ja.Je begrijpt de frustratie van de mede-eigenaars ( klein-verbruikers ) bij dit gebrek aan redelijkheid. Waar eindigt de solidariteit? Waar is het principe van de goede huisvader inzake de zuinige consumptie van water.

Maar misschien zijn er andere en betere verdeelsleutels op basis van privatieve watermeters. Zo ja, alle suggesties zijn welkom. Alles is uiteindelijk voor verbeterin vatbaar.

't appartement
Offline
niet correct
Dit is geen correcte werkwijze.
Die van Ronald is de enige juiste weg.