vervanging individuele waterteller

13 antwoorden [Laatste bericht]
resdevu
Offline
Beste, 
Wij hebben in het gebouw een gemeenschappelijke teller die door de watergroep is geplaatst en waar jaarlijks het verbruik wordt genoteert. In de appartementen staan 'individuele' tellers die elk jaar worden doorgegeven en die dan dienen voor de verrekening van het individueel verbruik. 
Recent merkte ik echter dat mijn teller niet langer het correcte verbruik aangaf en zelfs niet langer registreerde zoals het hoort. Ik heb dit al ,en paar keer gemeld aan de syndicus maar die antwoord niet. Ik ben dus van plan , om alle heisa te vermijden om die te laten vervangen. Is dit ten mijnen laste of ten laste van de gemeenschap?
Wat denkt u ervan?
ronald de wilde
Offline
eigen
Best de syndicus verwittigen dat u een vervanging doet, met opgave van de meterstand bij verwijdering, plus de datum/vervanging (fotootje bijvoegen ten bewijze).
De nieuwe zal in principe een nulstand vertonen, maar wie weet (ook fotootje bijvoegen)

'k Weet niet hoe het er bij u aan toe gaat in de VME, maar in de onze wordt dat nauwkeurig nagegaan, opnamen + afrekeningen.

Kost/vervanging ten uwen laste, want eigen meter.

Ron
nescio1
Offline
globale vervanging aangewezen

Elke meter heeft zijn eigen onnauwkeurigheid.
 
Wij veronderstellen dat het merk (en de prijs) ook een rol spelen in de globale onnauwkeurigheid.
 
Gezien de geringe kostprijs van de meters zelf zouden wij dan ook opteren voor een gezamelijke vervanging van alle meters.
 
Waarschijnlijk hebt u reeds opgemerkt dat het totaal van de privé-meters niet overeenstemt met de gegevens van de officiële meter.
 
Vandaar de gegronde opmerking van een forumlid om onmiddellijk na de officiële meter een privé-meter, ten behoeve van de VME, te plaatsen om over deze afwijking gegevens te krijgen.
 
 
De meters zijn ook onderhevig aan groeiende onnauwkeurigheid wegens ouderdom.
 
Vandaar dat de watermaatschappijen meestal een politiek van systematische vervanging van hun eigen meters hanteren.
 
 
B.W. Art. 577-6 § 4
 
Formuleer uw desiderata in (een) agendapunt(en)
Geef reeds nu een kopie aan de andere mede-eigenaars.
 
 
 
 
't appartement
Offline
eigendom of huur
Meestal worden die private tellers gehuurd.
In dat geval is het de firma die ze verhuurt die de meter
op hun kosten moet vervangen.
Kijk dus na of jullie VME jaarlijkse huur betaalt voor die meters.
In dat geval licht je de syndicus in.
Ook in het andere geval want meter in eigendom of niet, het beïnvloedt de individuele afrekeningen.
nescio1
Offline
niet teller maar meter

Wij veronderstellen dat u in hogerstaande opmerking bijkomende watermeters bedoelt in eigendom van de watermaatschappij.
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/veelgestelde-vragen/aanrekening-vastrecht/huur
 
https://www.directrepair.be/nl/watermeter-voor-koud-water-met-koppelingen-3-4-universeel.html
 
De aankoopprijs van een niet-officiële meter kan lager liggen dan € 50.
 
 
Ook :
 
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/waarom-komt-de-watergroep-bij-mij-thuis
3      ”.....vervanging officiële meter na 16 jaar…..”
 
't appartement
Offline
ISTA e.d.
Ik verwees naar de tellers die worden verhuurd door private firma's zoals ISTA meestal, maar niet altijd, inclusief jaarlijkse meteropname en opstellen van de individuele afrekeningen van het waterverbruik.
Volledig losstaand van de waterleverancier.
nescio1
Offline
De vraag was.......

”……..In de appartementen staan 'individuele' tellers (sic) die elk jaar worden doorgegeven en die dan dienen voor de verrekening van het individueel verbruik. ….” 
 
 
Wel bedankt voor uw toelichting.
 
 
Janne Man
Offline
Beste, Volgens mijn mening
Beste,

Volgens mijn mening is dat ten laste van de mede-eigendom. Ik ga uit van het principe van nut. Tot wiens nut is er een doorstroomteller? De eigenaar van dat bepaald appartement? Helemaal niet: met of zonder individuele teller blijft die water hebben. Het is voor het betrokken appartement geen meerwaarde. Het zijn de andere appartementen die het nut hebben van de tellers die niet hun eigen appartement bedienen. Hierdoor kan de waterkost eerlijk verdeeld worden. Als uw doorstroomteller niet werkt, hebt u er geen enkel nadeel van. Al de andere merde-eigenaars zijn dan benadeeld want zij betalen uw waterverbruik. Het is dus hiermee duidelijk dat het de gemeenschap is die er het nut van heeft.

Wat denkt u van deze logica?
Janne Man
nescio1
Offline
verdedigbaar

Wij kunnen uw redenering grotendeels volgen.
 
Vandaar onze opmerking/voorstel in # 2 om alle meters te vervangen.
 
Vervanging van slechts een meter, onverschillig door wie hij betaald wordt, gaat bij wie vervangen wordt, een voor- of nadeel geven wegens de afwijkende meetnauwkeurigheid tegenover de meters van een andere fabrikant.
 
Het is wel onmogelijk ook nog rekening te houden met de onderlinge meetnauwkeurigheid van de meters, geleverd door eenzelfde fabrikant.
Mogelijk verbetert /verslechtert eenzelfde fabrikant de nauwkeurigheid van zijn meters in de loop van de tijd. 
Oplossing : gelijktijdige vervanging : # 2

 
't appartement
Offline
logisch?
Het finaal antwoord zou moeten blijken uit de statuten van het gebouw. 

A priori is het onlogisch om de private meters als gemeen deel te beschouwen. Elke individuele meter is enkel dienstig voor één privatief en staat dan ook op de private aftakking van dat privatief.

Meeste statuten omschrijven trouwens het onderscheid tussen gemeen deel en privaat deel watertoevoerleidingen volgens dat criterium: vanaf aftakking = privatief deel sanitaire leidingen; voor de aftakking = gemene delen. De individuele meter staat achter het aftakkingspunt.

Neemt men de meter van een privatief weg, dan heeft het geen water meer. Wil men doorverbinden zonder meter dan moet er eerst met speciale meerderheid een wijziging van de statuten worden doorgevoerd om dat toe te laten.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-7 § 1 1 ° e)

Zelfs al zouden wij de redenering in # 8 volgen dan nog kan de AV op basis van de redenering in # 7 en het geciteerde wetsartikel de kosten van de vervanging ten laste leggen van de gemeenschap.
 
Beste oplossing : gelijktijdige vervanging : # 2
 
 
 
't appartement
Offline
alles kan
Zolang iedereen akkoord gaat of de speciale meerderheid behaald wordt kan alles.
Daar kan niemand een speld tussenkrijgen!
Anders zou men ook nooit balkonrenovaties kunnen uitvoeren, want daar zitten meestal private compenenten bij.
Maar in alle gevallen mij bekend worden die private meters gehuurd en is het de verhuurmaatschappij die naar eigen inzicht de meters vervangt indien nodig.

Of het nodig is om alle meters te vervangen ziet men bij het opstellen van de afrekening: de som van de deelverbruiken zal dan niet overeenkomen met het verbruik van de hoofdmeter.

Telkens alles vervangen als 1 meter niet meer werkt is een verspilling van materiaal, zeker als het een heel groot gebouw is.
nescio1
Offline
apppelen en peren vergelijken

Wij spreken over twee verschillende zaken.
 
U spreekt over hoogtechnologische gebouwen met centrale verwarmingscentrale waarvan de aflezing van koud en warm waterverbruik, per appartement, electronisch, op afstand gebeurt.
 
Wij (en de vraagsteller) spreken over het kleinere, oudere appartementsgebouw waar destijds uit besparingsredenen slechts een enkele officiële meter geïnstalleerd werd en officieuse tussenmeters per appartement.
 
Praktijk die nu voor nieuwe gebouwen en bij ingrijpende renovatie, niet langer mogelijk is ingevolge het waterreglement.
 
https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement
blz. 14
”……. Bij nieuwbouw wordt voor een individuele bemetering per wooneenheid gezorgd. ……”
 
't appartement
Offline
niet oud
Het betreft twee gebouwen van minder dan tien jaar.
Daar staan van die domme individuele tellertjes, die zijn eigendom van Ista en elk appartement betaalt jaarlijks de huur van zijn twee metertjes (voor verbruik van koud en warm water).
Het onderhoud of vervanging wordt gedaan door en valt ten laste van Ista.