Verzekering - blokpolis

6 antwoorden [Laatste bericht]
Eemy
Offline
Goede avond,
We denken er aan om een appartement van negen jaar oud te kopen maar zijn helemaal niet bekend met de wereld van appartementen inzake verplichtingen en zo verder.
Daarom hebben we al geprobeerd om wat informatie te vinden op internet en zodoende zijn we ook uitgekomen op de site van Quimmo.be waar we ook al een en ander hebben kunnen te weten komen en bijleren.
Bij een kontakt met de makelaar kwam op een gegeven ogenblik de verzekering van het appartement dat we met hem bezichtigd hadden ter sprake. Hij heeft ons dan een en ander verteld over de blokpolis die door iedere mede-eigenaar moet aanvaard worden als verzekering en zo verder. We hebben van hem ook een kopie van die polis en andere documenten (basisakte, reglement van orde,...) meegekregen om in te zien.
Volgens de blokpolis zijn de appartementen verzekerd aan de "nieuwwaarde". 
We hebben dan zitten zoeken naar de juiste betekenis hiervan maar een eenvoudige maar klare uitleg hierover hebben we niet kunnen vinden.   
Deze namiddag hebben we de makelaar opnieuw gesproken en natuurlijk hierover ook vragen gesteld. Volgens hem zou bij een schadegeval (bv. een brand) alles in de originele staat hersteld worden zoals het destijds nieuw geweest is.
Maar in dit appartement zijn aanpassingen gedaan in de loop van de tijd zoals een andere keuken, nieuwe massieve binnendeuren, een dressing in de hall, en zo verder.
Op onze vraag aan de makelaar hoe de verzekeraar van de blokpolis bij een eventueel probleem al die dingen kan weten en dus de meerwaarde tegenover het originele kan kennen kregen we eigenlijk geen echt duidelijk antwoord.
Is hier iemand die ons daar wat klaarheid in kan scheppen a.u.b.? 
Graag willen we u danken voor de moeite.
Groeten, Eemy.   
nescio1
Offline
gespecialiseerde websites
ronald de wilde
Offline
nieuwwaarde
Dag Eemy,

alles vertrekt van een 'goede' (blok)polis, dus van een correcte waardebepaling van het geheel. Het 'geheel' zal in principe de uitstraling zijn van de onderliggende privatieven; zijn de gemeenschappelijke delen luxueus aan gebruikte materialen, wellicht dan ook verdergetrokken in die privatieven. Is dat (wat) minder het geval, zal dat ook zo zijn.

Brandexperten hebben snel door hoe de situatie was voor een brand of andere, niet aan twijfelen; van een schilderdeur moet geen massieve deur worden gemaakt om meer centjes als schadevergoeding te krijgen.
Indien die blokpolis oké is - dat betekent dat u ook eens moet kijken wanneer die nog eens onder de loep heeft gelegen - en u vindt dat in uw privatief dat niet aan de standaard in die polis voldoet, dan kunt u zelf in een aanvullende polis voorzien (dat kan bv. via de eigen verzekering voor inboedel). Dus een aanvullende, ene die altijd achter de blokpolis zal komen, wat extra vergoedingen betreft.
In principe zijn een keuken en een dressing met ingemaakte kasten 'onroerend door bestemming' en kunnen ze niet onder 'inboedel' worden geklasseerd.

Eemy, u doet er dus goed aan om, indien die voornoemde zaken niet aan de standaard voldoen én een belangrijke meerwaarde hebben, uw verzekeringssituatie eens te laten bekijken. Door een makelaar die er wat werk van wenst te maken, en die zijn er (nog).

Ron 
Astrid Clabots
Offline
blokpolis - verfraaiingswerken
Geachte

U kunt eens nagaan of u afzonderlijk "verfraaiingswerken" kunt doen verzekeren.
Astrid CLABOTS
CLABOTS 
ronald de wilde
Offline
#3
Niet KUNT verzekeren, maar DIENT te verzekeren.
Afhankelijk van de bestaande blokpolis, en dus gebruikte standaardmaterialen, standaard-keuken e.a..
Dus, (eventueel) aanpassing via uw EIGEN brandpolis (inboedel), met toevoeging "gebouw" én vermelden (!!) dat het een aanvullende polis (dekking 'gebouw') is, opdat de verzekeringsmaatschappij zou weten dat ze hiervoor op de 2°rang komt.

Ron
Eemy
Offline
Een gemeende "dank u wel"
Een gemeende "dank u wel" voor de antwoorden die ik hier gekregen heb.
We hebben ondertussen contact gehad met een personeelslid van het kantoor waar de blokpolis afgesloten is. 
Een van de volgende dagen hebben we er een afspraak mee om de zaak te bespreken..
Vriendelijke groeten, Eemy.
ronald de wilde
Offline
#5
Beste Eemy,

hopelijk kunt u met die antwoorden ook een gerichter gesprek voeren om concrete invulling te krijgen op uw vragen.
Weet toch dat u zelf zult dienen in te staan voor extra-waarborgen (in verzekerde bedragen), en dat via uw eigen (inboedel)verzekering (zie een vorige reactie).

Laat u het forum weten wat de uitkomst is?

Succes,
Ron