Vlaamse Dakisolatienorm

7 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Wij stelden destijds hier al de vraag of het uitstekend winkelpand van het gelijkvloers, achteraan ons gebouw, diende geïsoleerd.
​Iemand op deze website stelde dat dit wel het geval zou zijn.
Wij stelden de vraag ook aan WONEN VLAANDEREN.
Dit is voor ons de hoogste " autoriteit " in dit gegeven.
Gelieve hieronder hun antwoord te willen lezen.
............................................ 
De Vlaamse dakisolatienorm is inderdaad beperkt tot woningen.  Uitstekende daken van winkelpanden, garages, bergruimten,… vallen daar niet onder.  (“De dakisolatienorm is van toepassing op eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar niet op kamers.”).
Dit sluit evenwel niet uit dat volgens andere regelgeving en reglementering (vb. EBP) de daken van niet-woonentiteiten wel moeten geïsoleerd zijn of worden, maar voor onze Vlaamse Dakisolatienorm in ieder geval niet.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.  Wenst u verdere informatie, aarzel dan niet ons te contacteren !
 
Met vriendelijke groeten,
 
Danny Daelman
Deskundige woningkwaliteit
 
Vlaamse overheid
AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN
Afdeling Wonen
T 02 553 17 84,  M 0499 579 454
danny.daelman@rwo.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel
www.wonenvlaanderen.be
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
energievisie
Elk bos bestaat uit een hoeveelheid bomen ...
 
Lieve en Marc
Offline
Vlaamse Dakisolatienorm
Misschien is dit geen onderwerp voor quimmo.be, doch wij willen wij hier bemerkingen maken over energiebesparing in het algemeen: het gaat ons allen aan.
 
Wij volgden enkele dagen geleden een voorlichtingsavond over de Vlaamse Dakisolatienorm en bijhorende wetgeving/ normen / .......
Het gaat hier o.a. dus over woningen waarbij men de huurder wil beschermen tegen te hoge energiefacturen (en tegelijkertijd dat er wat meer daken zouden geïsoleerd worden).
Samen met enkele deskundigen van " Wonen Vlaanderen " stelden wij enkele zaken vast waarbij wij ons niet zo gelukkig voelen.
1. Indien men een dak moet isoleren, omdat er niet voldoende isolatie aanwezig is, wordt er geen minimum opgegeven door de Vlaamse Dakisolatienorm.
Dit wil zeggen dat 3 à 4 cm. isolatie zou volstaan. Dit is weinig indien men echt aan energiebesparing wil gaan doen.
Vraag: waarom heeft men geen min. R- waarde opgegeven? Of kan/ mag dat niet?
2. Dat winkelpanden, die bv. geïntegreerd zijn in een appartementsgebouw, niet aan deze verplichting moeten voldoen lijkt ons ook niet efficiënt als men aan globale energiebesparing wil gaan doen. Dat zijn ook heel wat m2. Of kan/ mag dat wettelijk niet?
Deze dienen ook verwarmd, gewoonlijk zijn deze niet bewoond, doch er is ook personeel aanwezig.
Vaak worden deze ook verhuurd! Moet ook hier dan niet de huurder ' beschermd ' worden?
Wij vinden dus de Vlaamse Dakisolatienorm (voor bestaande gebouwen) dus niet overal  " efficiënt ". Wij zouden dus (nog) beter kunnen doen.
.....................
Technische opmerking: het is niet omdat men de isolatie in dikte verdubbelt dat men een dubbele energiewinst realiseert. Men dient het energieverlies doorheen de volledige dakopbouw te berekenen.
 
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
bos
Elke boom koestert zichzelf zonder (veel) rekening te houden met de omgeving, het bos.
Op termijn een ziek bos.
Lieve en Marc
Offline
Vlaamse Dakisolatienorm - gezondheid
De inleiding hoort wellicht niet op dit forum, doch hopen langs deze weg hiermee ook iets bij te dragen aan onze algemene gezondheid.
In het tweede deel hieronder kunt U dan lezen waarom we dit op deze website zetten en dit dus belangrijk vinden op dit forum.
" De minderheid (!) " die in een dakppartement woont en/ of op de bovenste verdiepingen zal dit zeker aanbelangen.
 
Inleiding:
Men vraagt ons om ook onze bestaande woningen beter te isoleren doch men steekt ons in "thermosflessen " waarin het ongezond is om in te wonen als men niet bijkomend en afdoend " ventileert ". De feiten bewijzen dit op het terrein.
Een te hoge luchtvochtigheid en bijhorende schimmel is hier vaak ook het gevolg van.
​Men leest dat wel af en toe in één of ander artikel: hoe meer men isoleert, hoe meer men moet ventileren, doch vanuit de overheid horen we hierover niet veel (voor bestaande woningen).
Wij ergeren ons dan ook aan bv. de subsidieregeling voor het vervangen van oude (tochtige) ramen door nieuwe (lees: kwasi luchtdichte) ramen waarbij men niet verplicht om hierin bijkomende ventilatieroostertjes te voorzien of een zogenaamde " winterstand " die toelaten om op energievriendelijke manier een goede kwaliteit van de binnenlucht te realiseren.
Het geld dat men aan subsidie krijgt betaalt men achteraf terug aan de artsen.
.....................
Anderzijds enkele praktische vragen voor deze website.
Wie is verantwoordelijk in een VME als door een slecht doordachte dakisolatie, waarbij op de zogenaamde nieuw ontstane koudebruggen, zwarte plekken en/ of schimmel ontstaan?
Meestal dus in de dakappartementen en/ of bovenste verdiepingen.
Hoe gaat het gewoonlijk: de Syndicus vraagt offerte' s, de laagst biedende wordt door de AV gekozen; wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor die enkelingen daarboven interesseert hen niet, het is een minderheid in de AV die haar stem niet kan laten gelden. 
Vraag: kan men vragen/ eisen dat er voorafgaandelijk eerst een studie gemaakt wordt door een deskundig studiebureel? En wat als de AV dit wegstemt?
En als dat niet gebeurt kan men dan naar de Vrederechter stappen om dit te eisen?
En/ of kan men eisen dat de offerte' s zo worden aangevraagd dat de dakdekker hiervoor verantwoordelijk is? En wat als de AV dit wegstemt?
Of moet men wachten tot de zwarte vlekken en schimmels (gewoonlijk na 5 à 7 jaar) verschijnen vooraleer men naar de Vrederechter kan stappen?
Het kwaad is dan al geschied en het is moeilijk om dit nog te laten verbeteren, tenzij nog wat extra bijkomende kosten voor de VME. 
Nota: wij hebben weet van een Syndicus die door de Rechtbank mede- aansprekelijk werd
gesteld omdat hij, na een niet deskundige uitvoering, geen voldoende voorstudie had laten maken. 
P.S. Wij wonen in een dakappartement.
Lieve en Marc
Lieve en Marc
Offline
Mooi filosofisch antwoord én
Mooi filosofisch antwoord én terecht.​
Nu deze filosofie omzetten in de praktijk.
Doe je mee?
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
meedoen
Ik neem aan dat uw reactie voor mij was bedoeld.
Met een verzoekschrift tot vernietiging (van de Turteltaks) heb ik mijn nek al uitgestoken, want ook als statement bedoeld naar de beleidsmakers die al die normen naar voor schuiven.
Als CvR zie ik toe in onze residentie dat offertes niet zomaar worden opgemaakt, dat werken overdacht gebeuren. Dat de VME zich niet zomaar laat meesleuren met een bepaalde trent. Die raad geef ik, beroepshalve dan, ook mee aan mijn cliënteel.
Dus ja, ik doe mee.
Dus ja, ik vind het een goed onderwerp op dit forum.
Genegen groet!
Lieve en Marc
Offline
meedoen
Prachtig dat er nog mensen zijn die zich willen inzetten voor de gemeenschap, hier dan de VME' s.
​Wat horen wij toch veel klachten van eigenaars/ huurders over het beheer van hun gebouw.
Daarom doen wij het: wij willen meer ' gelukkige ' mensen zien.
Moesten er maar meer mensen zijn die actief meewerken in hun VME, 't zou eenvoudiger zijn. Gewoonlijk zijn het enkelingen die de kar moeten trekken en minderheden worden niet afdoend beschermd, tenzij de tussenkomst van een Vrederechter.
De nieuwe appartementswet van 2010 heeft niet alles opgelost.
Brainstorming:
Op vele plaatsen is er terug vraag naar de " conciërge " van vroeger die alles wat mee aanstuurt en één en ander mee in het oog houdt. De wetgever heeft dit niet voorzien, integendeel.
Er is dan ook het probleem van de verantwoordelijkheid.
Een " technisch raadgever " met bepaalde/ beperkte bevoegdheden zou veel kunnen oplossen, dat zou zelfs een niet- eigenaar kunnen zijn, zoals de CvR geen mede- eigenaar dient te zijn en dit vaak ook belangloos doet.
't Is maar een denkpiste vanuit de praktijk.
................
Anderzijds hebben wij nog geen antwoord op de vragen die wij stelden.
In concreto: ik ben bouwkundig ingenieur (gepensioneerd) met allerlei ervaringen van technieken, heb 44 jaar studieburowerk gedaan, waarvan 22 jaar als zelfstandig Ingenieursburo. 
Ik heb me ook jaren bezig gehouden met problemen van schimmel en de bijhorende gezondheidsproblemen, werk hier nog steeds aan via allerhande tijdschriften, enz....
Het is mijn stokpaardje geworden. Iedereen mag mij hierover nog (gratis) consulteren.
Sinds de isolatiewoede hebben wij heel wat schimmelproblemen gezien en dienen op te lossen.
Wat zien wij toch veel niet- deskundige deskundigen rondlopen: het meest uitgereikte diploma in West Europa? Sorry, maar soms hoor je en zie je toch wat!
Wij vrezen dus voor ons dakappartement na de isolatie van het dak.
Ons gebouw is van 1978 en aan koudebruggen werd toen niet veel aandacht besteed.
We hebben al lang problemen met zwarte vlekken op koudebruggen en begin van schimmels.
Wij proberen dit te voorkomen met een bijkomend ventilatiesysteem (type C) en her en der langs binnen wat bij te isoleren.
Wij zouden dit nu verder willen voorkomen zodat we rustig van ons pensioen kunnen genieten.
Wij hopen dus van quimmo.be methoden/ aanbevelinghen/ richtlijnen/ ..... te kunnen krijgen om dit op te voorkomen zodat we - als minderheid in ons gebouw (!) rustig van onze ' oude dag ' kunnen genieten.
   
Lieve en Marc