Warmtepomp in gemene delen

37 antwoorden [Laatste bericht]
Baton
Offline
Elke mede-eigenaar....


Nu is mijn concrete vraag of de slachtoffers de syndicus kunnen aanmanen tot actie (en niet louter het punt op de agenda van de volgende vergadering zetten) tegenover de eigenaar van de units teneinde hem onder druk te zetten het probleem alsnog te doen oplossen? 

Zoals Siebe aangeeft  dringend BAV (laten) organiseren.

De syndicus werd hiervan op de hoogte gebracht en heeft reeds schriftelijk bevestigd dat zulke installatie niet mag geplaatst worden zonder voorafgaande toelating van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Laat de syndicus een aangetekend schrijven doen  aan de overtreder " een off. ingebrekestelling , vraag tevens een "voorlopige" buiten werking stellen van de installatie.

Of kan de syndicus in het conflict van de geluidshinder niet tussen komen en moeten de getroffen bewoners zich persoonlijk tot de eigenaar van die units richten en desnoods naar de vrederechter stappen wegens bovenmatige geluidshinder?


art. 577-9 , geeft u de mogelijkheid om naar de vrederechter te stappen:
- zonder toelating werken aan de gemene delen
- overtreding wet mede-eigendom
- overtreding statuten van het gebouw
- verstoring van de harmmonie van de VME
- burenhinder
- EVRM = uw rechten mbt. uw kavel worden geschonden...ect...
raadpleeg met u allen een goede advocaat , cavalier seul is een minder goed idee.

art.577-9
Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.

Senior
Offline
Rol van syndicus
Het beperkt aantal mede-eigenaars dat hinder ondervindt van deze units behaalt samen niet het vereiste aantal quotiteiten om een BAV te laten organiseren.  We maken ons ook geen illusies over eventuele solidariteit van de andere mede-eigenaars die er geen last van hebben.  Die zullen zich buten dit dispuut willen houden en dus al geen steun verlenen voor de organisatie van een BAV en wellicht zelfs geen tegenkanting bieden als deze kwestie op de eerstvolgende algemene vergadering aan bod komt waardoor die units alsnog gewoon zullen goedgekeurd worden.

Onze syndicus organiseert trouwens al lang geen algemene vergaderingen meer omwille van de coronamaatregelen.

De vrees is dus dat wij er als slachtoffers alleen zullen voor staan, zowel op dit moment als op het moment dat over de aanvaarding van die units zal worden gestemd.

En hoeveel maanden zal het nog duren alvorens onze gewone algemene vergadering zal kunnen georganiseerd worden in deze coronatijden?  En terwijl blijven wij natuurlijk dagelijks onderworpen aan de ergerlijke geluidshinder van die warmtepomp.

Zelf in eigen naam naar de vrederechter stappen, zal in deze context de aangewezen optie zijn zeker? 

 
Jan P
Offline
constructief
1 .Een warmptepomp om te verwarmen, gaat het hier om een gebouw / kantoor in opbouw? Gemene delen reeds opgeleverd?

2. Verzamel bewijs van de overmatige burenhinder door een onafhankelijke geluidsmeting. Op die manier kan je bewijzen dat je niet een moeilijke buur bent die graag eens ferm overdrijft. Let op: beetje burenhinder moet je erbij nemen.

3. Vragen om de warmtepomp akoestisch te onkoppelen indien 2. is bewezen.

 
Senior
Offline
Warmtepomp akoestisch ontkoppelen
Jan P,

Het gebouw werd reeds 10 jaar geleden opgeleverd maar de promotor is er nooit in geslaagd die handelruimte verkocht te krijgen dus die is al die jaren gewoon in de ruwbouw blijven staan terwijl er geen leidingen voorzien waren maar wel al een chapelaag werd gegoten.  Toen de ruimte vele jaren later toch eindelijk verkocht geraakte, heeft de huidige eigenaar dus omwille van bovenvermelde reden voor een warmtepomp gekozen om te verwarmen.

Is een geluidsmeting niet vrij duur om te laten uitvoeren?

De warmtepomp akoestisch ontkoppelen, zou inderdaad vermoedelijk een oplossing kunnen zijn.  Moest de eigenaar daar in der minne willen mee instemmen, zou dat natuurlijk aangenamer zijn dan dat te moeten gaan afdwingen.
Baton
Offline
correct...


correct antwoord van #33 Jan P

Een gesprek met de overtreder die zonder toelating de warmtepomp heeft laten plaatsen verdient uiteraard de voorkeur en kan resulteren in een oplossing.

Door het laten plaatsen heeft u noch de AV de kans gehad om eventuele "eisen" te stellen naar plaatsing , geluidsnormen en diens meer...wat nu resulteert in een lawaaioverlast.

Begrijp ook de installateur niet dat deze zonder toelating van de AV/syndicus dergelijke werken doet aan de gemeenschappelijke delen , een professionel installateur moet beter weten en gewoonlijk vraagt men "naar dat akkoord" .

Senior
Offline
Stemrecht van de overtreder
Als een mede-eigenaar zonder toestemming van de AV units van een warmtepomp heeft geplaatst en op de volgende AV wordt dit punt ter stemming voorgelegd in het kader van een regularisatie van deze ongeoorloofde situatie; mag de eigenaar van de warmtepomp die in overtreding is dan zelf ook meestemmen of zijn het enkel de stemrechten van de andere mede-eigenaars die zullen bepalen of die units alsnog worden goedgekeurd of weggestemd?
Jan P
Offline
iedereen
Iedereen mag meestemmen.
Vergis U niet, als de VME een een onrechtmatige beslissing neemt, kan de benadeelde partij aan de Vrederechter vragen die beslissing te wijzigen.
De juiste afwegingen tussen algemeen belang en privaat belang dienen te worden gemaakt.
Een weigering waarbij de nadelen verwaarloosbaar zijn voor de andere mede-eigenaars tov de voordelen voor de ene mede-eigenaar, is onrechtmatig.

https://www.elfri.be/artikel/rechtsmisbruik