Waterschade op middelste verdieping

4 antwoorden [Laatste bericht]
nonno
Offline

Een van onze medebewoners heeft waterschade. Boevn aan zijn plafond merkt men dat er waterinsijpeling is geweest. Van waar?  Er is schade aan zijn behang.
Dient de sindicus hier iets voor te doen? Of is dit persoonlijk voor hem? Op de verzekering van de blok kan geen beroep worden gedaan, vermits deze enkel tussenkomt door insijpeling langs het dak... De schadelijdende bewoner woont op de middelste verdieping, en het appartement boven hem heeft geen schade.
Dient hij dit aan te geven aan zijn perrsoonlijke verzekering (schade inboedel) of hoe moet de syndicus hier mee omgaan? Is dat iets "gemeenschappelijk"?

naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/syn
naicwill
Offline
Hoe werkt zo’n blokpolis

Hoe werkt zo’n blokpolis precies?

Wat als er een schadegeval is? In dat geval kan iedere mede-eigenaar ofwel bij de verzekeringsmaatschappij ofwel bij u als syndicus hiervan een aangifte doen. Informeer hem dan over hoe hij de aangifte moet doen en welke stavende stukken er eventueel nodig zijn. De verzekeraar zal dan beslissen of hij een technisch expert ter plaatse laat komen of niet. 

Verzekeraar houdt de franchise af. De verzekeraar zal de schade ofwel uitbetalen aan de vereniging van mede-eigenaars, ofwel rechtstreeks aan de betrokken eigenaar. 

Let op! De verzekeraar vergoedt echter niet de volledige schade,hij zal in principe een bedrag, de zgn. franchise, hierop inhouden.

Wie betaalt die franchise? Heeft de schade betrekking op een appartement, dan draagt de mede-eigenaar in principe zelf de franchise. Heeft de schade betrekking op de gemeenschappelijke delen, dan betaalt de vereniging van mede-­eigenaars de franchise. 

Kunt u die nadien recupereren? Wél als er een duidelijke ‘schuldige’ is van de schade. Liet uw huurder bv. zijn bad overlopen waardoor er elders schade kwam, dan kunt u een eventueel betaalde franchise nadien door hem laten vergoeden.

lees volledig artikel
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___aansprakelijkhe...
 

naicwill
Offline
http://www.livios.be/nl/finan
naicwill
Offline
Waterschade: wat is gedekt, wat niet?

De garantie Waterschade van de woningpolis is uitzonderlijk volledig. Ze dekt allerlei gevallen en niet alleen de traditionele waterschade. Enkele voorbeelden: 

  •  de schade door defecten van een hydraulische installatie, lekken van de waterleiding in huis, lekkende daken, herstellingswerken... 
  •  de schade aan pleisterwerk, behang, tapijt of vasttapijt, parket enz. 
  •  de kosten die u doet om schade te voorkomen of haar gevolgen te beperken. Als verzekerde bent u namelijk verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om de kosten zo minimaal mogelijk te houden. Afhankelijk van de polis zijn ook de kosten van het zoeken naar het lek verzekerd, of niet. Die kunnen hoog oplopen wanneer de leidingen in de wanden verwerkt zijn, want dan kan het gebeuren dat de vloer, de muur of het plafond opengebroken en later hersteld moet worden. 
  •  het bestrijden van huiszwam wordt gedekt als hij een direct gevolg van de waterschade is 
  •  de zuivering van door stookolie vervuilde grond wordt soms tot een beperkt bedrag vergoed. 

WEETJE In een flatgebouw verzekert de algemene vergadering het volledige gebouw voor de zogenaamde nieuwwaarde. Dit is de kostprijs die nodig is om de woning herop te bouwen met gelijkwaardige nieuwe materialen.Bij een schadegeval krijgt elke eigenaar een vergoeding in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. 

Bij een appartement dat verhuurd wordt, legt de wet volgende regel op om onderverzekering te vermijden (de schade wordt maar vergoed in verhouding tot het verzekerde bedrag): de huurder moet minstens 20 keer zijn jaarlijkse huur, plus de lasten, verzekeren. 

PARAPLU MET GRENZEN 

Hoe ruim de dekking voor waterschade ook is, ze heeft toch beperkingen. 

  •  Worden normaal niet gedekt: overlopende riolen, overstromingen (zie kaderstuk Overstroming: iedereen verzekerd!), schade door grondwater of insijpeling langs een gevel of een open venster, schade door gebrek aan onderhoud. 
  •  De maatschappijen vergoeden niet de oorzaak van de schade (een lekkend dak bijvoorbeeld) maar wel de gevolgen. 
  •  Andere uitsluitingen: onbeschermde gebouwen of verwaarlozing door de verzekerde, bijv. bij vorstschade. 

De verzekering zal schade in onbewoonde ruimten alleen vergoeden als de eigenaar de installatie heeft leeggemaakt of voor voldoende verwarming heeft gezorgd. De duur van de leegstand die in aanmerking wordt genomen varieert van maatschappij tot maatschappij. Lees aandachtig uw polis!
http://plusmagazine.knack.be/nl/011-1842-Waterschade-wat-is-gedekt-wat-n...