Werkzaamheden aan cv mede-eigenaar door sindicus

10 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Beste,
Sinds begin van dit jar ben ik syndicus-medeeigenaar in een gebouw van 7 appartementen. We hebben 1 gemeenschappelijke stookketel op mazout. Op elke radiator zijn meters bevestigd om jaarlijks de kosten van verwarming per appartement te meten. Toen onlangs de cv terug werd opgezet (na het zomerreces) heb ik elke bewoner (zowel eigenaars als huurders) laten weten dat op een bepaalde avond de cv gedurende 2 uur zou afgezet worden om de bewoners toe te laten hun radiators te ontluchten.Nu komt er een huurder mij vragen om de ontluchting te komen doen bij hem. Ik heb hem gezegd dat dit niet tot het takenpakket van de syndicus behoort (ook anderen hebben dit al gevraagd en heb dit eveneens geweigerd). Ik heb deze huurder dan ook doorverwezen naar zijn eigenaar, gezien de radiators in een appartement NIET tot de gemeenschappelijke zaken behoort). Stel dat ik het toch zou doen en ik maak iets stuk, wat dan? DE eigenaar zegt dat hij niet verantwoordelijk is, en zegt tegen zijn huurder dat die dat zelf maar moet doen. DE huurder is een chinees en verstaat maar een heel klein beetje Engels. Hij bewoont de hoogte etage en de lucht in de radiators is daar het ergst. Hij heeft geen verwarming omdat de radiators niet ontlucht zijn... De Chinees heeft met alle bewoners wel hommeles en als dusdanig wenst niemand dit te doen. Kan u me bevstigen dat dit niet tot het takenpakket van een syndicus behoort? Wat nu???
nescio1
Offline
dialoog gewenst

Inhoud syndicuscontract op dit gebied voldoende duidelijk?
 
Analogie met:
https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar Art. 80
Ook:
https://www.woninghuur.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/Vulgariserende_Toelichting_Hoofdverblijfplaatsen.pdf - page=81


 
Kan de verhuurder aan zijn huurder niet vragen een vertrouwenspersoon, met kennis van de taal, in te schakelen voor een gesprek?
 
lebragard
Offline
kleine moeite....

Samenleven in een appartementsgebouw...........

We zijn er om mekaar ,  te helpen nietwaar..........

SIEBE
Offline
kleine moeite
hier kan ik mij enkel bij aansluiten. Elkaar helpen met kleine zaken kan grote kosten vermijden.  With a little help from my friends = een klassieker.
't appartement
Offline
met alle Chinezen....
"De Chinees heeft met alle bewoners wel hommeles en als dusdanig wenst niemand dit te doen."
In welke taal????
Astrid Clabots
Offline
toegang privatieve kavel - ontluchten centrale verwarming


Geachte

Ik zou niet meteen durven stellen dat dit tot uw takenpakket hoort.
Wel zou ik, syndicus zijnde, de eigenaar voor zijn verantwoordelijkheid stellen en voorbehoud maken voor schadevergoeding.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

lebragard
Offline
contract syndicus

Geachte

Syndicus is beheerder van het gebouw.
CV is gemeenschappelijke zaak.
Werking en goed onderhoud = voor de syndicus
Goede werking van de CV is een zaak/zorg voor de syndicus.
Dus syndicus ga "ontluchten" of laat "de CV-man , technieker "ontluchten" en dat is dan een  gemeenschappelijke kost.

ps. de chinees treft geen schuld . (te weinig water , te veel lucht in de CV°) hij als huurder maakt gebruik van de gemeenschappelijke CV en deze moet naar behoren werken.
             
Lebragard

 

ronald de wilde
Offline
tot aan de voordeur
Oké dat de syndicus dient te zorgen dat de CV-installatie prima werkt 'tot aan de voordeur', als het mankement (niet ontluchten van de eigen toestellen) zich 'daarachter' bevindt wordt dat een punt voor de eigenaar, verhuurder.
Een huurder zal zich wenden tot zijn/haar verhuurder, tenzij er iets anders is vermeld in het huurcontract.

'k Zou het vergelijken met de levering van h²o: kosten en zorg tot en met de meter voor de h²o-maatschappij, verder voor de gebruiker.

En, ook volgens de laatste aanpassingen van de app.wet heeft een syndicus niets vandoen met een huurder, alles met de mede-eigenaar. En de mede-eigenaar dient zijn/haar huurder 'in toom te houden'. 

Ron
lebragard
Offline
ga mee...
#7 ga mee in uw uitleg maar "tot aan de voordeur" is niet algemeen zo.

Er kan bv. bepaalt zijn dat :
  • Gemeenschappelijke gedeelten: De standleidingen tot aan de radiatorkranen worden gerekend tot de gemeenschappelijke installatie van de CV.
  • Privé gedeelten: Alles vanaf de standleiding wordt gerekend tot het privé gedeelte: de radiatorkranen, de radiatoren en de ophanging van de radiatoren.
Ook de privé werken aan de CV , kan onderworpen zijn aan regels bv. het aftappen van de CV binnen en buiten het seizoen ect....bv. ‚ÄčDe huisinstallateur-CV zal de werkzaamheden coördineren zodat werkzaamheden in dezelfde strang tegelijk uitgevoerd worden en deze strang dus niet meerdere malen achter elkaar afgetapt hoeft te worden. 

Hoe dan ook is het aangewezen een gecoördineerde "ontluchting" te voorzien in het RIO.

En, ook volgens de laatste aanpassingen van de app.wet heeft een syndicus niets vandoen met een huurder, alles met de mede-eigenaar. En de mede-eigenaar dient zijn/haar huurder 'in toom te houden'. 

Ondanks de aanpassingen van de app.wet heeft de syndicus nog steeds een verplichting en dit naar de huurder toe enerzijds informatie geven anderzijds de huurder de mogelijkheid geven zijn opmerkingen mbt.de gemeenschappelijke delen kenbaar te maken aan de syndicus.... maw relatie huurder/syndicus of omgekeerd is er nog steeds .

art.577-8 § 4 8° 
 

8° aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw;

Blijft ofwel ontlucht de chinees zelf en gaat dit doen tot er geen water meer uitkomt !
ofwel de eigenaar , ofwel de mede-bewoner (syndicus)..... of een technieker CV
't appartement
Offline
pamperen
Volgens de Vlaamse huurwetgeving behoort het toezicht op de goede werking + onderhoud van de toestellen die hem zijn toevertrouwd aan de huurder.
Zoals ontluchten van radiatoren, oliën van scharnieren, reinigen filter dampkap, periodiek ontdooien ijskast/diepvriezer, enz....

Tenzij men de syndicus contractueel zou verplichten om dat te doen. De haalbaarheid daarvan lijkt me niet realistisch, noch vanuit oogpunt syndicus, noch vanuit oogpunt van de mede-eigenaars welke opzien tegen extra kosten.
lebragard
Offline
gemeenschappelijke CV

#9
Inderdaad maar hier hebben we het over een gemeenschappelijke CV installatie.....

Best toch even nakijken en "het ontluchten" van de CV , gecöordineerd te voorzien in het RIO door een bekwaam iemand. 
Als iedereen zo maar begint te ontluchten a volenté en weet mss niet waar hij/zij met bezig is !! ...........de gemeenschappelijke CV dient naar behoren te werken.