Wie controleert onze lift

2 antwoorden [Laatste bericht]
MattiasVd
Offline

Ons appartementsgebouw is opgeleverd en bewoond sinds 2008. De 6-maandelijkse controle van de lift gebeurt door Konhef. Maar zij doen dit pas sinds 2010.
Omdat we al 2 keer van syndicus veranderd zijn en de overdrachten niet echt vlekkeloos verliepen, is het niet duidelijk wie vóór 2010 het nazicht deed.
Is er een manier waarop wij dit kunnen uitzoeken?

naicwill
Offline
Wet

Art. 577-8


§ 4 Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:

9° Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de  voorzitter  van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

11° het de mede-eigenaars mogelijk te maken 
 inzage  te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering;
Quimmo
Offline
Geheugen?

Indien het niet meer terug te vinden is in de oude facturen (dat zou toch moeten), is er dan niemand die "het geheugen van de VME" is? Iemand van de raad van mede-eigendom, of iemand die zich het beheer mee aantrekt die dat nog weet?

Is er geen onderhoudsboekje van de lift wat zo ver teruggaat?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom