Wie staat in voor schoonmaak terrasvloer ?

2 antwoorden [Laatste bericht]
Justaminute
Offline
 
De penthouses in het appartementsgebouw hebben een terrasbekleding met tegels met open voegen. Deze tegels liggen op "plots" in kunststof, die op hun beurt op de roofing van het terras rusten. Volgens de basisakte is "de bekleding van balkons en terrassen" : privatief, en de "ruwbouw der terrassen en balkons, evenals de isolerende onderlagen en de borstweringen" : gemeenschappelijk.
De afwatering  van het hemelwater dat op het plat dak van het gebouw valt, gebeurt via afvoerbuizen langs de gevel van de onderliggende penthouses, die uitmonden tussen de tegels en de roofing van de penthouse-terrassen. Om dan verder over het terras via buiten-afvoerbuizen langs de gevels van de onderliggende appartementen naar de gelijkgrondse hoofafvoerbuis te lopen.
Het gebouw staat in een park met esdoornbomen. Allerlei vuil, bladeren en talrijke zaden worden van het dak door het water meegevoerd en blijven gedeeltelijk achter onder de tegels van de penthouse-terrassen, of verstoppen de ingang van de afvoerbuizen.
 De betonnen tegels moeten volledig of gedeeltelijk verplaatst worden om het opgehoopte vuil eronder te kunnen verwijderen ?  Is dit privatief  ? Of ten laste van de gemeenschap ? De tegels zelf worden door de eigenaars onderhouden.
nescio1
Offline
burden-sharing

Correcter zou zijn de vraag te formuleren als:
 
“Wie staat in voor de schoonmaak van de terrasondervloer?
 
Daarmee is dan ook de vraag beantwoord, al is het natuurlijk best dat een pragmatische oplossing, in onderlinge dialoog, gezocht wordt.

 
Astrid Clabots
Offline
kuisen vuil terrassen en balkons
Geachte

Het onderhoud van klokputjes en dakgoten wordt gewoonlijk toegewezen aan de gebruiker daarvan (huurder, eigenaar...).
Ik durf hier suggereren dat ieder zijn eigen terras dient te onderhouden.
Anderzijds is dat , lees ik, niet zo praktisch. En wat met verschillende eigenaren die aan de wijze en mate van onderhoud een andere interpretatie toedichten.
Misschien een richtlijn over opstellen en opnemen in het RIO, waarbij desnoods wel kan worden nagedacht aan collectieve, daarom niet met gemeenschappelijk karakter, reinigingsbeurten ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS