Wtaerdruk

39 antwoorden [Laatste bericht]
naicwill
Offline
Verwijderd
Verwijderd
Quimmo
Offline
Idd. Ik vind het niet de taak

Idd. Ik vind het niet de taak van de VME om het rekenwerk van de architect over te doen. Als de watermaatschappij maar verplicht is een druk van een 3-tal bar te voorzien aan de ingang, dan is het aan architect en aannemer er voor te zorgen dat alles zo uitgewerkt wordt dat er op het hoogste punt nog voldoende druk is, of dat nu met dikke buizen of met pompen is, dat is hun probleem. Indien er onvoldoende druk is op de bovenste verdieping, dan hebben zij te kort geschoten in de uitvoering van het project.

Ik zou me niet laten verleiden tot het technisch uitzoeken en beginnen te discussiëren op basis van alle cijfers, expert tegen expert. Gewoon kijken naar het resultaat.


Ik zou volgende doen.

  1. Vraag aan de watermaatschappij welke minimale druk er contractueel gegarandeerd wordt door hen.
  2. Meet of die druk er ook effectief is op het aansluitpunt van het gebouw.
  3. Indien dat zo is, is de rest de verantwoordelijkheid van de bouwheer. Stel hun dan in gebreke.
  4. Indien de druk van de maatschappij onvoldoende is, dan moeten zij in eerste instantie zorgen dat ze aan hun eigen normen voldoen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard, indien je het gebouw betrekt. Als je een gebouw in gebruik neemt, wordt vermoed de voorlopige oplevering plaats te vinden van zowel de private als de gemeenschappelijke delen, als je geen voorbehoud maakt. Bij de ingebruikname van de laatste eigenaar vindt dan de voorlopige oplevering plaats van de gemeenschappelijke delen, indien niemand voorbehoud heeft gemaakt.
http://www.livios.be/nl/bouwfasen/bouwen-verbouwen-of-kopen/wat-is-sleut...
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
naicwill
Offline
Verwijderd  
Verwijderd
 
Erikske
Offline
Gelukkig heeft de bouwheer

Gelukkig heeft de bouwheer ons gevraagd wanneer de voorlopige oplevering kan plaatsvinden. Ik denk dat we daardoor de stilzwijgende aanvaarding dan ook kunnen vergeten

Lieve en Marc
Offline
Waterdruk én waterdebiet
Kleine aanvulling:
De watermaatschappij dient zowel een bepaalde druk als een bepaald debiet te leveren.
Het debiet wordt niet alleen bepaald door de waterdruk maar ook door de diameter van de leiding.
Eenvoudig gesteld: het geleverde debiet wordt bepaald door de druk te vermenigvuldigen met de diameter van de leiding.
Normaliter dient de leverende watermaatschappij een bepaalde diameter te voorzien die onder een bepaalde druk het nodige debiet levert voor het aantal aangesloten appartementen, los van het feit of men al dan niet een drukverhogingsinstallatie zal plaatsen.
Er bestaan hiervoor rekenkundige regels.
(Nota: ook na te zien in verband met brandhaspels).
Uiteraard dienen dergelijke sanitaire installaties berekend door een studiebureau technieken.
Blijkbaar heeft men dit hier overgelaten aan één of andere sanitaire installateur.
Geen probleem als deze ervaringsdeskundige in dergelijke installaties is, zo niet ...... de goedkoopste ......
Het nodige debiet onder een bepaalde druk leveren tot op een vierde verdieping zou ergens moeten kunnen indien, weeral mits een goede berekening, de leidingdiameters correct berekend werden (= grotere diameters) en het net correct werd geconcipiëerd.
Dit blijkt hier duidelijk niet het geval te zijn en zal men dus moeten overgaan tot een drukverhogingssyteem.
Voor zover ik het hier kan overzien zal het totale leidingennet onder verhoogde druk dienen gezet (zal technisch niet anders gaan); indien op de lagere verdiepingen de druk te hoog wordt zal hier een drukverlagingsventiel dienen geplaatst.
Nogmaals: dit alle is het werk van specialisten.
Lieve en Marc
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
http://tmvw.water-link.be/nl/

http://tmvw.water-link.be/nl/189/content/112/waterdruk-en-debiet.html

Waterdruk en debiet

Waterdruk bepaalt de kracht waarmee het water uit uw kraan stroomt en de hoeveelheid water die per seconde door uw kraan stroomt (debiet).

Deze kracht is afhankelijk van:

  • de initiële druk aan het voedingspunt in ons net, de hoogte van de waterkolom in de watertoren, de door pompen gegenereerde druk
  • de ligging van uw waterkraan: hoe hoger de verdieping, hoe lager de druk
  • de diameter van de leidingen (venturi-effect)
  • het verbruik: 's nachts is de druk hierdoor doorgaans hoger dan overdag.

Daarom bieden wij geen garantie inzake druk en debiet.

De gemiddelde druk varieert doorgaans tussen de 1,5 Bar en 6 bar.

Lokaal kan dit tijdelijk hoger of lager zijn. Woont u op 5de verdieping van een appartementsgebouw, dan kan u overwegen om een drukverhogingsinstallatie te laten plaatsen.

 

naicwill
Offline
herhaling zie #13
herhaling zie #13