Zijn alle daken van een gebouw per definitie gemeenschappelijke delen?

1 antwoord [Laatste bericht]
tthys
Offline
In ons gebouw is een discussie ontstaan na de reparatie van een lekkend dak van een achterbouw. Het niet helemaal duidelijk of deze achterbouw beschreven staat in de basisakte (moet nagekeken worden). Indien deze achterbouw niet in de basisakte zou staan, is het dan toch nog mogelijk dat het dak ervan als gemeenschappelijk beschouwd wordt?
Astrid CLABOTS oud
Offline
DAK - KOSTEN REPARATIE - VME

Geachte

Men gaat uit van een vermoeden van gemeenschappelijkheid wanneer niet duidelijk is bepaald of een deel privatief of gemeenschappelijk is.

Evenwel zou het antwoord hier genuanceerder kunnen zijn in functie van de ontstaansgeschiedenis van deze achterbouw en de documenten die daarover voorhanden zijn (beslissingen AV, notulen ? wie bouwde dit ? wanneer ? Lang na de oorspronkelijke bouwwerken ? reeds bij aanvang van de vergunde bouwwerken ? etc ... )

Om dus zekerheid te kennen, laat u best een specialist de nodige dossierstukken bestuderen.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom