Zonnepanelen

8 antwoorden [Laatste bericht]
zonnebloem
Offline

Ik ben eigenaar van een dakappartement in een woonblok van 40 appartemeneten.
Het plat dak is ongeveer 300 vierkante meter groot, bedekt met keien en wordt niet gebruikt.
Graag zou ik de toelating willen vragen aan de AV om enkele zonnepanelen op eigen kost te mogen plaatsen op het dak dat feitelijk  toebehoort aan de gemeenschap. 

Ideaal zou zijn moest de AV akkoord gaan om het ganse dak vol te plaatsen met zonnepanelen , en dit ten dienste van alle mede-eigenaars.  Maar ik denk dat dit niet goedgekeurd geraakt, omdat de meerderheid van de ME residenten zijn die hier veel minder voordeel mee kunnen doen.

Vandaar dat ik overweeg om een agendapunt in te dienen bij de syndicus om op mijn kosten enkele zonnepanelen te laten plaatsen om te kunnen voorzien in mijn eigen elektriciteistbehoefte van mijn appartement.  Andere ME, die interesse vertonen, zouden kunnen participeren.

Mijn vraag : wat als de AV niet akkoord gaat ? 
Kan ik dan met kans op succes de Vrederechter inschakelen ?
 

naicwill
Offline
De algemene vergadering
De algemene vergadering beslist

Wil je toch zonnepanelen leggen informeer dan even bij de gemeente of er geen bezwaren zijn. Kijk tevens na of de basisakte het plaatsen van constructies op het dak niet verbiedt. Als dat allemaal geen probleem vormt heb je ook nog de toestemming van de algemene van mede-eigenaars nodig. Die beslist met een 3/4e meerderheid van stemmen.

Laat het onderwerp agenderen

Ben je geïnteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen, laat die discussie dan op de agenda van de algemene vergadering zetten. Je kan dat vragen aan de syndicus. Om de andere eigenaars toe te laten met kennis van zaken te beslissen kan je een aantal offertes opvragen die je laat meesturen met de oproeping van de algemene vergadering.

Je kan om de toestemming te krijgen ook eventueel aanbieden een gebruiksvergoeding te betalen aan de vereniging van mede-eigenaar
bron: moneytalk.knack.be

 
naicwill
Offline
http://www.vancampfort.be/zon
naicwill
Offline
Het dak is immers
Het dak is immers gemeenschappelijk en plaatsen van zonnepanelen kan gevolgen hebben voor de rest van de gemeenschap (bijvoorbeeld slechte plaatsing waardoor schade wordt veroorzaakt). De vereiste meerderheid is 3/4e. Indien de andere eigenaar niet akkoord is en de meerderheid niet bereikt kan worden dan kan de benadeelde partij nog altijd naar de vrederechter gaan en vragen voor een indeplaatsstelling indien er sprake is van misbruik van minderheid. De vrederechter zal dan de beslissing nemen in de plaats van de vereniging van mede-eigenaars.
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-energie/zon...
naicwill
Offline
Voorbeeld uit Brussel
naicwill
Offline
Wet vrederechter

Art. 577-9


§ 4 Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

§ 7 Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt.


 
naicwill
Offline
Wordt het Zonneplan van Bart

Wordt het Zonneplan van Bart Tommelein de langerwachte ommekeer richting duurzame energie?'


http://www.knack.be/nieuws/belgie/wordt-het-zonneplan-van-bart-tommelein...
naicwill
Offline
art. 577-9§2 B.W

Art. 577-9
§ 2 Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.

Vervang isolatie door zonnepanelen in onderstaande tekst

Indien uiteindelijk op de algemene vergadering niet  de voldoende meerderheid van 75% kan behaald worden omdat bv. te weinig mede-eigenaars hun appartement verhuren en memen zelf niet gebaat te zijn met de isolatie, kan u als belanghebbende mede-eigenaar de Vrederechter vatten binnen de voorwaarden van art. 577-9§2 B.W. om die beslissing aan te vechten en een vervangende machtiging te vragen om hetzij op kosten van de gemeenschap dringende en noodzakelijke werken te laten uitvoeren dan wel zelf op eigen kosten werken aan de mede-eigendom uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen.  Let wel: u beschikt om de beslissing van de Algemene vergadering aan te vechten slechts over een vervaltermijn van 4 maand na de beslissing zelf.  Laat u dan ook tijdig en passend bijstaan.
lees volledig verhaal

https://speyk.be/nieuwe-dakisolatienorm-uw-appartement-straks-onverhuurb...
zonnebloem
Offline
zonnepanelen

Bedankt voor de nuttige info