Zonnepanelen

6 antwoorden [Laatste bericht]
LPoffe
Offline
In ons recent gebouwd appartementcomplex, dat opgedeeld is in verschillende deelverenigingen, willen enkele eigenaars zonnepanlen installeren op het dak van de gemeenschap.
In de basisakte staat dat dit niet is toegelaten, doch ze stellen voor om dit aan te passen :  wie betaald de kosten ?  Wat indien er toch panelen komen : hoe zit het dan met de verdeling op het dak en het gebruik van de schachten om de extra kabels te laten doorlopen, wie betaald de eventuele schade aan het dak en wat als er iemand verhuisd ?
Graag enig inzicht hierover. 
Ludo POFFE
nescio1
Offline
de AV kan enkel beslissen over ingediende agendapunten

De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen wettelijk kader : wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )
 
Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Verder:
B.W. Art. 577-10 § 3, § 4
 
 
nescio1
Offline
reeds agendapunten opgemaakt ?

Herlees uw basisakte en RIO.
 
Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?
 
B.W. Art. 577-6 § 4 
 
(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen).
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.
Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).
 
Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.
Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.
 
Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :
 
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
B.W. Art. 577-9 § 4
 
 
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
Zorg er voor dat u (RvME, CvR, VME) inspraak hebt bij de keuze van de aangezochte advocaat: reputatie, tarieven.
 
vrijwsyndicus
Offline
budget voor samenwerkingsverband?

De vraagsteller zal snel tot de conclusie komen dat de uitwerking van de voor te stellen agendapunten en de daarmee samengaande contracten, behoren tot het domein van een advocaat, gespecialiseerd in mede-eigendom, in samenwerking met een installateur zonnepanelen en een verzekeringsmakelaar.
 
 
nescio1
Offline
caveat emptor
Astrid Clabots
Offline
zonnepanelen - VME
Geachte

Ik denk dat u uw vraag of casus best voorlegt aan een gespecialiseerd advocaat die u stapsgewijze en dus vooral strategisch begeleidt.
Niet in het minst nu er twee procedures voorhanden zijn : met name ivm het plaatsen van kabels en leidingen doorheen gemeenschappelijke delen, en deze strekkende tot werken aan gemeenschappelijke delen. Twee onderscheiden hypotheses die hier waarschijnlijk NA en NAAST mekaar moeten worden gebruikt.

Bovendien bent u blijkbaar nog geconfronteerd met een beletsel in de statuten van het gebouw.

Een complex verhaal waarbij het nodig is dat stapsgewijs wordt gehandeld.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

 
LPoffe
Offline
Hartelijk dank voor de
Hartelijk dank voor de info.
Vriendelijke groeten,
Ludo POFFE