Handelspand opsplitsen

6 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline

Mag een eigenaar van een handelspand in een appartementsgebouw deze handelsruimte opsplitsen in 2 delen en één deel hiervan verhuren zonder oestemming van de mede eigenaars ?
Er zal dan ook een extra brievenbus gehangen worden tegen de gemeenschappelijke gevel.
 

Syndicimmo

nescio1
Offline
Omgevingsvergunning gemeente,

Wordt meestal besproken en goedgekeurd in de AV. Kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning gemeente voorleggen?

DEGO
Offline
Omgevingsvergunning
Dat is een belangrijke opmerking! Kan de VME of de AV zomaar de omgevingsvergunning negeren of omzeilen?
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

syndicimmo
Offline
Opspitsing handelspand

De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgeleverd. Dient er dan ook nog een goedkeuring van de VME hiervoor te zijn ?
 

Syndicimmo

nescio1
Offline
Baas in eigen buik

...sorry in eigen huis.

 

Daarom heeft elke VME haar eigen basisakte, eigen reglement van mede-eigendom, eigen RIO, eigen AV met notulen, etc.

 


Herlees deze kritisch.

Vraag  een BAV aan ter bespreking van de desiderata uit uw agendapunten.

.

Baton
Offline
# 1 "één deel hiervan


# 1 "één deel hiervan verhuren"

Eén deel van het handelspand verhuren als wat ? welke bestemming krijgt het deel dat men verhuurt ? Woning of handel ?

 

syndicimmo
Offline
Opsplitsen handelspand
De bestemming van het e verhuren gedeelte is handel.

Syndicimmo