houden HUISDIER (hond)

3 antwoorden [Laatste bericht]
hejacobs
Offline
in onze basisakte staat dat een huisdier mag, maar bij overlast mag de syndicus dit overrulen.
in ons huishoudelijk reglement echter staat expliciet vermeld dat huisdieren NIET mogen.

nu wordt hier ineens een app. verhuurd aan iemand met een huisdier (verhuurder wist dit natuurlijk niet ;-) en zegt dat dit wel kan

kan ons huishoudelijk reglement in deze, de basisakte overrulen?
 
Baton
Offline
statuten....


Bepalingen in de statuten van het gebouw ( basisakte en wettelijk afgeslankt reglement van mede-eigendom) hebben voorrang op het RIO.

kan ons huishoudelijk reglement in deze, de basisakte overrulen?

NEEN

info RIO =
https://reglementinterneorde.be/


 

hejacobs
Offline
RIO
dus komen alleen onderstaande 4 punten in het nieuwe rio?
  1. de wettelijke regels m.b.t. de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering van mede-eigenaars;
  2. het eventuele bedrag vanaf hetwelk meerdere offertes moeten worden gevraagd aan verschillende leveranciers of dienstverleners ingeval van werken aan de mede-eigendom (mededinging);
  3. de wettelijke regels omtrent wijze van benoeming van de syndicus, welke bevoegdheden hij heeft, de duur van zijn opdracht en de nadere regels voor de hernieuwing en opzegging daarvan, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;
  4. de periode van vijftien dagen waarin de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.
ons huishoudelijk reglement (van 2013) bevat veel losse punten bv. over het parkeren, algemene geluidsoverlast, . . . 
Baton
Offline
RIO


Géén te overhaaste conclusie......lees even verder bij "meer uitleg" (link)

 

Kunnen de regels van een bestaand reglement van (interne/inwendige) orde worden overgenomen?

De regels die niet door de wet werden gewijzigd en die daar niet mee in tegenspraak zijn, kunnen worden overgenomen.We denken dan aan de typische bepalingen inzake, geluidsoverlast, dieren, gebruik van de lift, uitzicht van de terrassen, enz.

Met andere woorden : de bepalingen van uw huishoudelijk reglement kunnen behouden blijven en ingeschreven worden in het RIO (Reglement van interne orde) weliswaar niet strijdig met bepalingen van de statuten van het gebouw en de wet.
De wet zegt immers :

 Art. 3.100. Dwingend recht

  De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van dwingend recht.
  De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.Het RIO :

Het algemeen principe is dat een bepaling van het reglement van interne orde een rechtsgeldig aanknopingspunt moet hebben. Dit aanknopingspunt kan liggen binnen de bepalingen van het reglement van mede-eigendom. Ook de algemene burgerrechtelijke principes (bijv. artikel 544 B.W.), kunnen als aanknopingspunt dienen.
 ▪ Voorbeeld: Wordt in het reglement van mede-eigendom bepaald dat in de appartementen de vloerbekleding van zodanige aard moet zijn dat contactgeluiden worden uitgesloten, mag het reglement van interne orde dienvolgens de aard van de vloerbedekking en de wijze van aankleding bepalen.
Het initële belang van een reglement van interne orde is dat het een reeks regels kan opleggen aan alle mede-eigenaars die de leefbaarheid van de VME ten goede komen.