Naleven van RIO door huurders

2 antwoorden [Laatste bericht]
koendb
Offline
Ik ben eigenaar van een appartement en krijg klachten van de buren dat mijn huurders hun afval niet goed stockeren. Ik ben gaan kijken en dat klopt. Hun afval staat soms enkele dagen op het terras vooraleer ze het wegdoen. Ik heb hen in het verleden als het RIO gegeven waarin uiteraard enkele regels waaraan ze zich moeten houden vermeld staan, inclusief het stockeren van afval. ook vandaag heb ik hen aangesproken, maar blijkbaar komt het probleem telekns terug.
De RVME beweert nu dat het mijn verantwoordelijkheid als verhuurder is ervoor te zorgen dat mijn huurder het regelment volgen. Volgens de juridische dienst van de Verenedigde eigenaars moet ik wel het RIO aan hen bezorgen, maar daar stopt mijn verantwoordelijkheid.
Wie heeft er gelijk?
nescio1
Offline
doorstaat manier bezorgen RIO de test van de rechter?
 
U mag ervan uitgaan dat een advies van dergelijke organisaties door verschillende personen, waaronder sommigen met een juridische vorming, gescreend wordt voor het op papier gezet wordt en u toegezonden.
 
Hun verantwoordelijkheid, burgerlijk en eventueel strafrechterlijk, is te groot om avonturen te riskeren.
 
Baton
Offline
verantwoordelijkheid........

De mede-eigenaar verhuurder is verantwoordelijk dat zijn huurder(s) het RIO heeft alsook de eventuele toekomstige aanvulingen/wijzigingen van het RIO , indien de verhuurder dit nalaat is deze verantwoordelijk......


Indien de huurders de bepalingen van het RIO niet volgen kan een mede-eigenaar en/of de VME beroep doen op een vrederechter . (verzoening of al dan niet dagvaarden)