Netheid private autostaanplaats in de garagezone - huurders

13 antwoorden [Laatste bericht]
DEGO
Offline
We moeten jammer genoeg vaststellen dat huurders het niet zo nauw nemen wat betreft de netheid van hun autostaanplaats in de gemeenschappelijke garage (olievlekken - bij het doorrijden wordt olie meegenomen naar de gemeenschappelijke doorrij).  Kan de syndicus de eigenaar van de betreffende staanplaats aanspreken? Is de eigenaar aansprakelijk voor de daden van zijn/haar huurder?
29/11/2010

Met vriendelijke groeten,

DEGO

wimke
Offline
aansprekelijkheid huurder in gedwongen mede-eigendom
Beste,

Normaliter gezien zal er in de basisakte en/of reglement van orde duidelijk vermeld staan dat de verplichtingen van de mede-eigenaar ten overstaan van de mede-eigendom tegenstelbaar zijn aan de gebruikers van zijn eigendom. D.W.Z. dat de huurders zich hier eveneens naar dienen te schikken en inderdaad aansprakelijk kunnen gesteld worden voor hun daden. Helaas is het meestal zo dat een basisakten en/of reglement van orde steeds vermelden wat niet mag,  maar er zeer weinige keren ook bij vermelden welke de mogelijkheden zijn van de syndicus of algemene vergadering om te sanctioneren.

Wimke
Willy Govaers
Quimmo
Offline
Wat zegt het reglement?

In ons gebouw moeten de eigenaars het huishoudelijk reglement door nieuwe huurders laten ondertekenen en een kopie aan de syndicus bezorgen. Ik weet niet hoe dit bij jullie werkt. Dan blijft de vraag natuurlijk wat dit reglement precies zegt over netheid en wat de consequenties zijn als het niet gevolgd wordt.

Verder heb ik ook al gebouwen gezien waar het reglement van mede-eigendom vermeldt dat een mede-eigenaar beboet kan worden (na vaststelling door meerdere andere mede-eigenaars) voor problemen die zijn huurder veroorzaakt (sluikstorten, ...). Het is dan aan de mede-eigenaar om dit te verhalen op zijn huurder, als zijn contract het tenminste vermeldt.

Maar als er nergens iets vermeld staat zal het waarschijnlijk moeilijk zijn om echt consequenties aan dit gedrag te verbinden. Wat niet belet dat de syndicus de huurder er altijd op kan aanspreken en hopen op wat goed fatsoen van deze laatste.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Kloske
Offline
netheid in de garage
Bij ons staat zelfs in de basisakte dat de autostaanplaatsen enkel mogen gebruikt worden voor het parkeren van auto's. Toch gebruikt een mede-eigenaar zijn autostaanplaats als magazijn met zelfs een aanhangwagen, drie fietsen, grasmachine, benzine etc.....

Op de schriftellijke vraag zich te houden aan de Basisakte antwoord hij zelfs niet.
In de SAV word hier ook niet op gereageerd.
De andere mede-eigenaars reageren niet.

Hoe kan ik hier verder op reageren om deze zware overtreding ongedaan te maken?

 
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
Astrid CLABOTS oud
Offline
Verkeer gebruik staanplaats of garage in het appartementsgebouw


Geachte


indien het gebruik oneigenlijk is (tegen de voorgeschreven regels in) en / of hinder veroorzaakt (art. 544 B.W., burenhinder), kunt u dit alsdusdanig op het agenda laten plaatsen van de AV.

Indien u blijvend hinder ondervindt, of men laat ten onrechte dit onrechtmatig gebruik toe (opslag gevaarlijke stoffen, vervuilende materialen, ..), zit er niets anders op dan u tot de Vrederechter te wenden.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Quimmo
Offline
Brandweer?

Als er benzine staat zou ik ook eens de brandweer bellen en vragen of zij er iets aan kunnen doen.

Het probleem in uw basisakte is waarschijnlijk dat er wel in staat dat het niet mag, maar er niet in staat wat er gebeurt als men het toch doet. Zoals zo vaak. Misschien kan u op de volgende algemene vergadering laten stemmen dat er administratieve boetes uitgedeeld worden indien men het reglement overtreedt en de aanmaningen naast zich neerlegt? En, anderzijds, misschien ook enige soepelheid inbouwen? Over een aanhangwagen kan er discussie zijn, lijkt me.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Kloske
Offline
Verkeerd gebruik staanplaats of garage in het appartementsgebouw
Wat is de bevoegdheid/taak/ verantwoordelijkheid van de syndicus en RVMe in deze?

Is de syndicus niet verantwoordelijk voor het doen naleven van de Basisakte?

Moet de RVMe er niet op toezien dat de syndicus zijn taak goed uitvoert?

Wat als zowel de syndicus als de VMe het stilzwijgend goedkeuren?

wie moet men dan dagvaarden? 
chrisguillaume
Offline
AUTOSTAANPLAATSEN
Iniderdaad, enige soepelheid is wel vereist, indien ik op mijn staanplaats een aanhangwagen zet, en men daar bezwaar over maakt, zal bij procedure de Vrederechter mij pratisch zeker gelijk geven. Iets anders zou zijn, als men daar een stapelplaats van maakt met daar allerlei zaken ( dikwijls rommel) te plaatsen. Een parkeerplaats is daar niet voor bedoeld. En als daar binnen de lijnen een fiets staat, ik twijfel eraan of dit een probleem kan vormen.
Kloske
Offline
autostaanplaats
Bij ons staat in de basisakte dat er op de autostaanplaatsen enkel autos mogen staan.Ook is er een special lokaal voor de fietsen. 
Is de basisakte en het speciaal lokaal voor fietsen niet van dwingend recht en moet de syndicus dit niet doen naleven?
Quimmo
Offline
Wet mede-eigendom

"Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht: 3° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;"

De RvME heeft geen enkele bevoegdheid tenzij specifiek gedelegeerd door de algemene vergadering. De syndicus moet de beslissingen uitvoeren. Maar is er iets beslist? Er staat in uw reglement dat het niet mag, maar niet wat er gedaan mag worden als het niet nageleefd wordt. De syndicus kan niet zomaar zaken van een eigenaar laten weghalen. Bij ons is er bijvoorbeeld een hardnekkige foutparkeerder, die tegelijk huurder is in het gebouw. De syndicus kan daar zelf niets aan doen. Het is eerst gestemd moeten worden op de AV dat de VME bereid is om naar de rechter te stappen en nu, bij de volgende overtreding, moet de syndicus naar de vrederechter om een toelating tot wegslepen te vragen. Het is helaas allemaal niet zo eenvoudig, tenzij uw reglement zo specifiek is dat de aanpak al vastgelegd is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Kloske
Offline
garage gebruik
Bij ons staat duidelijk  in de BASISAKTE dat in de garage enkel autos mogen geparkeerd worden en dat het verboden is er andere zaken op te slaan.

Voor het stallen van fietsen is een ander lokaal voorzien in de BASISAKTE.

De BASISAKTE maakt toch deel uit van de notaris akte bij aankoop van een appartement. en kan enkel veranderd worden mits een notariele akte.

Moet de AV dan nog beslissen dat het niet mag om de syndicus tot aktie te laten over gaan?

Is het niet zo dat de syndicus de BASISAKTE steeds moet laten respecteren?

Graag reactie van Quimmo.


 
Tinneros
Offline
Eigenaar pleegt onnodig schilderwerk aan terras van buurman

  
DE onderkant en boorden onder het gals a h terras zijn afgewerkt met een houtsoort die vergrijzd en dus geen onderhoud vraagt .Zeker de boorden zijn gemeenschappelijk deel.
Nu heeft een buur er niet betr op gevonden om het hout ook aan onze kant - de helft van
de boord want die loopt door onder terras van een andere buur - in te olien met middenbruin !. het is zichtbaar van 100 m ver .
Wij zijn uiteraard niet opgezet met dit initiatief en willen dat ook duidelijk maken maar wensen toch de goede verstandhouding met de buren te behouden .

Van Wynsberghe Jan
Offline
garage gebruik
En met welke middelen moet een syndicus dit afdwingen? Ik heb er in het verleden al een artikel over geschreven en het is en blijft géén eenvoudige zaak om de bepalingen van het reglement van interne orde te doen naleven. 

Concreet: je stelt dit vast als syndicus en je neemt contact op met de betrokken huurder. Hij doet je mondelinge beloftes en hij komt ze niet na. Je stuurt een aanmaning en tenslotte een aangetekende ingebreke stelling en daar stopt het voor jou als syndicus. 

Vervolgens komt dit punt naar voor op de jaarlijkse algemene vergadering en de eigenaars beslissen om geen procedure op te starten... waar sta je dan?