Niet gedomicilieerde inwoner - Verbruiks/kostenverdeling

3 antwoorden [Laatste bericht]
John Doe
Offline
Ik ben mede-eigenaar in een gebouw van 4 appartementen.

Het gebouw beschikt over één watermeter voor de 4 appartementen en daar wringt het schoentje.

De huurster van het derde verdiep laat haar vriend inwonen, doch deze is niet gedomicileerd op dit adres. Ik had het verhuurbedrijf aan de telefoon vandaag, en maakte deze opmerkzaam op dit feit.

Kreeg als antwoord dat ze hier weinig aan kon doen, gezien de man zijn adres hier niet heeft staan. Zij raadde mij aan een aparte bemeting op tafel te gooien op de eerstvolgende AV. Vreemd genoeg heb ik dit al gedaan op de AV van 2016 (na het betrappen van een mede-eigenaar die 2 personen liet inwonen). Ondanks goedgekeurd werden de werken nooit uitgevoerd.

Ironisch, het hebben staan van een cubitainer van 1000 liter op mijn eigendom waar regenwater in word opgevangen voor de tuin, word betwist!, begrijpe wie begrijpen kan.

De feitelijke vraag: Kan dit zomaar, iemand laten inwonen? Extra verbruik voor de andere eigenaars?! En neen het is géén loge voor 14 dagen. Persoon woont daadwerkelijk in. 
nescio1
Offline
herlees basisakte, reglement mede-eigendom en ROI
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 3 °
 

 
“… Ondanks goedgekeurd werden de werken nooit uitgevoerd.”
 
 
Stel de syndicus per aangetekend schrijven in gebreke om voor xx/yy/2021 het goedgekeurde agendapunt als dusdanig vermeld in de notulen uit te voeren.
 
 
 
Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
TIP:
 
Plaats onderaan elke aangetekende brief een formule in de aard van:
Deze aangetekende brief wordt u ook als gewone brief verzonden.
 
Ook:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101001&table_name=wet
G.W. Art. 53bis
 
 
nescio1
Offline
reden
niet uitvoering?