Niet gedomicilieerde inwoners

33 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
av
Beste John,

Ik begrijp de ganse historie heel goed.
Wel een belangrijke opmerking : syndicus had moeten ingrijpen bij het contact tussen volmachtdrager en volmachtgever. Ofwel heeft volmachtdrager een volmacht zonder meer dan moet hij in zelf beslissen op de AV voor deze eigernaar. Indfien volmachtgever een volmacht heeft gegeven met daarop zijn stemgedrag dan moet hij daarna stemmen.
Maar in contact staan op de AV met de volmachtgever kan niet : eigenaar/volmachtgever kan niet tegelijk aanwezig zijn per volmacht en dan ook nog eens aanwezig zijn per communicatiemiddel. Ook moest er een voorzitter aangeduid worden, deze moest de AV in goede banen lei(ij)den.

Als ik het nu goed gelezen heb en begrepen : heeft u toch enkele zaken binnen gehaald.
Niet allemaal volgens wens maar toch.

Hopelijk hebben zij eindelijk eens begrip voor gezondheidstoestanden en realiteitszin.

John ik hoop dat uw lijdensweg enigszins getemperd is, en dat u gezond moogt blijven.

U heeft toch bewezen lef, doorzettingsvermogen te hebben. Maar ik weet goed genoeg dat dit alles niet voldoende kan zijn.

Toch een goede toekomst gewenst.
John Doe
Offline
Goede morgen Siebe,De
Goede morgen Siebe,


De syndicus heeft vanwege géén interesse zich zelf voorzitter moeten maken, deze heeft meerdere malen de volmachthouder ter orde dienen te roepen, doch deze bleef communiceren met mijn zuster in het gebouw die hem de volmacht had gegeven via de telefoon. Negeerde de opmerkingen van de syndicus hierover.

Dan kwam de vraag wie commissaris van de rekeningen wilde zijn, daarvoor had ik me opgegeven, maar weer via de telefoon van de volmachthouder kwam de boodschap dat de zoon van de "vruchtgebruiker/volmachtgeefster" dit zou doen. Waarop ik repliceerde (daar er al héél lang het vermoeden is van een opgezette constructie om iets te ontvluchtten) wie de feitelijke eigenaar is van dat verdiep, daar de moeder de beslissingen neemt, maar het kavel op naam van de zoon is geregistreerd?! De volmachthouder riep mij toe dat dat mijn zaken niet waren.

Ik heb deze syndicus decharge gegeven, maar heb duidelijk gemaakt dat ik dit niet kon geven voor zijn voorganger.

Ik kreeg ook voortdurend verwijten en leugens naar het hoofd geslingerd, zake waarvan al geweten is dat men de leugen voor waaheid blijft aanzien, zaken waar ik de de luegen kan weerleggen met schriftelijke en fotografische bewijsstukken. Doch twee verdiepen vinden het beter hun front tegen mij te behouden ook staan ze niet recht in de schoenen.

Die "realiteitszin" die is ver zoek, als men 14 jaar een kavel bewoond en op de hoogte is van een gescheurde septische tank, de terrassen van tweede en derde verdiep letterlijk "als een boom die zijn vruchten laat vallen", maar in dit geval een terras dat brokken beton laat vallen laat zijn voor wat het is. De syndicus heeft duidelijk moeten maken en zoals hij mij zei, ik heb de vergadering op een "schoolse" manier gehouden en ik hoop dat ze het  nu begrijpen, dat deze verwaarlozing zware gevolgen kan hebben.

De volmachthouder heeft zoals ik al zei, meermaals zijn minachting naar mijn persoon toe laten blijken. Schuldbesef/inzicht daar zijn ze te dom of te blind voor, ook al heb ik de vruchtgebruiker/syndicus (2016-2019) in 2018 in een AS duidelijk gemaakt te kampen met COPD Gold II, het interesseert hen géén bal.

Ook de opmerking dat ik een lichtschakelaar op de gemeenschappelijke hal door een bevriend elektricien kon laten herstellen voor de kostprijs van de schakelaar, dit door de volmachthouder werd afgewezen met de boodschap dat ik met de elektricien een hoge factuur kon afspreken om dan onderling het geld te verdelen! Deze opmerking geeft aan dat deze praktijken gangbaar waren tijdens het beheer van "vruchtgebruiker/syndicus 2016-2019). Deze leverde dan ook nooit eindafrekeningen af, mijn eis om inzage in de boeken stuitte op stilzwijgen en dan worden deze voor overhandiging aan de externe syndicus nog leeggemaakt, dat zegt genoeg. Dat men dan nog gaat roepen dat ik een niet te vertrouwen persoon ben is de kers op de taart. Men maakt een ander zwart om zichzelf wit voor te doen.

Ik buig niet meer, te oud geworden denk ik.... ;)
John Doe
Offline
Update...
Ik heb van de syndicus mogen vernemen dat er toch twee tegenstemmen waren inzake het herstellen van de voorgevel. Daar de tegenstemmers een meerderheid hebben qua aandelen is mijn lijdensweg nog niet ten einde. Luchtvochtigheid slaapkamer 80%.

Zelf heb ik reeds 5 attesten van verschillende artsen aan de syndicus overgemaakt, waaronder 2 hiervan van longspecialisten, allen duiden op de ernst van de zaak en de noodzaak dit op te lossen. (COPD Gold II - zwarte schimmel - hoge luchtvochtigheid).

Verder door de lekkende septische tank, heb ik opstijgend vocht in living en keuken, luchtvochtigheid 60% en ook mijn CV ketel in de kelder heeft schade.

De terrassen van 2de en 3de verdiep, ook hier hebben deze eigenaars tegengestemd en ondanks zeker al sinds 2010 brokkken beton naar beneden komen, slaan zij de door de syndicus aangebrachte offertes af en zoeken zij nu zelf een aannemer (Dit na +10 jaren verwaarlozing). Betrokken mede-eigenaars willen alléén de scheuren laten herstellen (waterdicht maken, roestvrij maken van bewapening/nieuwe vloer/balustrade niet nodig).

Syndicus gaat zijn raadsman raadplegen inzake, doch vrees ik nogmaals het slachtoffer te worden van de VME en zijn/haar nalatige houding het gebouw te onderhouden als een goed huisvader (oude term).