Stockage op overloop

7 antwoorden [Laatste bericht]
Gouden Boom
Offline

Beste allen,

zowel basis akte en RIO vermelden :
De gemeenschappelijke wegenis, voetpaden, groenzones, doorrit, inrit, helling, circulatieruimte, (door)gangen, inkomhallen, overlopen, liften ,trapzalen of hallen moeten, op alle verdiepingen en niveaus, ten allen tijde vrij blijven.

op een welbepaalde overloop waar slechts 1 eigenaar zijn voordeur heeft wordt op een kledingrek diverse dierenhuiden gestapeld.
Deze dierenhuiden dienen voor het vervaardigen van handtassen en dergelijke door de eigenares.

De syndicus treed niet op na verwittiging door 2 bestuursleden van dit feit.
Op de recente RvMe tracht hij dit te dogen door te pleiten dat dit rek geenszins de weg verspert en niet voor enig controle apparaat staat.
Bij vraagstelling aan de verzekering stelt de verzekeraar dat de eigenaar enkel kan in de problemen komen indien er bij een schadegeval een oorzakelijk verband is met deze stockage.
bvb bij brand vlucht een persoon maar hapert aan het rek e.a.

De syndicus moet waken over de naleving van de basisakte en het RIO.
naar mijn mening is de syndicus hier niet consequent en niet doortastend genoeg, wat is jullie mening hieromtrent?


Bijkomende vragen:
Kan een andere eigenaar op eigen initiatief, deze overloop betreden om de situatie na te gaan, ook al is zijn inkom niet op deze overloop of moet de syndicus dit op zich nemen?

Dienen we het RIO misschien verder te specificeren wat wel en niet kan op een overloop  en te omschrijven welke actie de syndicus dient uit voeren hieromtrent bvb stipuleren dat hij de goederen mag verwijderen en laten stockeren op kosten van de eigenaar?

Dank bij voorbaat,

Geert DAlle


 

nescio1
Offline
geen taak voor syndicus B.I.V.
Gouden Boom
Offline
Stockage op overloop
Beste,

art 80 stipuleert dus de volledige onpartijdige , neutrale houding die de syndicus in acht moet nemen.
In de aangehaalde casus zou de syndicus , bij vraag van een of meerdere mede -eigenaars, de eigenaar die de basis akte en RIO negeert , deze eigenaar dienen aan te schrijven.
Zie ik dit correct?
nescio1
Offline
inderdaad

Herlees wel nog eens, met de ogen van de tegenpartij, basisakte en RIO.

 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 
Gouden Boom
Offline
Stockage op overloop

Graag informeer ik u hoe de zaak werd opgelost.

Ik heb het advies gevraagd van de brandweer specialist preventie.
Deze heeft mij het bericht gestuurd dat deze stockage direct moest worden verwijderd.
De syndicus heeft direct de taak op zich genomen de boodschap door te geven aan de eigenaar-overtreder.

kost: nul euro
baat: veiligheid in de residentie is weer in orde  

SIEBE
Online
brandweer
Gouden Boom,

Dat noem ik nu positief initiatief. Is absoluut een kwestie van veiligheid en daarenboven nog een commerciële bezigheid welke toegelaten is volgens de basis akte ?

Bovendien mogen in gemeenschappelijke delen geen materialen en dergelijke opgeslagen worden, moet zelfs niet in het RIO staan.

Is een taak van syndicus om de veiligheid in een VME te bewaren.
Gouden Boom
Offline
De basis akte vermeld ook dat
De basis akte vermeld ook dat een commerciële activiteit niet is toegelaten.
Hiervoor heb ik als lid van de RvMe nog geen oplossing gevonden om deze overtreding ongedaan te maken.
De overtreder heeft geen inschrijving in de kruispuntbank en produceert en verkoopt dus ook illegaal.
Buiten het bewijs van de abnormale stock en het zeer sterke vermoeden van illegale verkoop is er nog geen bewijs.
De bovenbuur heeft ook wel al wat last gehad van lawaaihinder gezien de keuken ook als atelier wordt gebruikt.

Indien  iemand mij hier verder raad kan in geven , graag.

Dank bij voorbaat
gezondverstand
Offline
klacht bij gemeente?