Commissaris van de rekeningen – Oppositie van boekhouders en revisoren

Rekeningcommissaris verplicht in mede-eigendomDe nieuwe wet op de mede-eigendom verplicht elke VME om jaarlijks een Commissaris van de rekeningen te verkiezen, “... die al dan niet mede-eigenaar is, wiens verplichtingen en bevoegdheden in het reglement van mede-eigendom worden bepaald “. De beroepsverenigingen van accountants en van bedrijfsrevisoren voeren hiertegen echter oppositie.


De bedoeling van de wetgever is dat er een georganiseerd en systematisch toezicht komt op het beheer van de gelden door de syndicus. Vroeger gebeurde dat in de praktijk ook wel vaak door de raad van mede-eigendom, tenminste in gebouwen waar er een dergelijke raad was. Maar er was geen precieze omschrijving van wat de controle inhield en in kleinere gebouwen gebeurde er vaak helemaal geen controle. De nieuwe wet zegt over de commissaris van de rekeningen echter duidelijk “wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald“. De functie van rekeningcommissaris zal dus op een meer gestructureerde manier ingevuld moeten worden, zowel in grote als in kleine VME's.

Nu is het echter zo dat voor gewone ondernemingen, de functie van rekeningcommissaris voorbehouden is aan externe accountants en bedrijfsrevisoren.

Hier knelt het schoentje nu. De beroepsverenigingen van accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren hebben nu een beroep tot vernietiging van deze wet ingesteld. Hiermee willen ze het monopolie van de externe accountants en bedrijfsrevisoren laten bevestigen, zo lezen we op de site van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten. In het jaarverslag 2009 van het Instituut van Bedrijfsrevisoren wordt het iets genuanceerder gesteld. Zij hadden de wet liever als volgt geformuleerd gezien: “... de algemene vergadering jaarlijks een mede-eigenaar of een daartoe erkende externe accountant of bedrijfsrevisor aanwijst ... ”. Hier bleef de optie om een eigenaar aan te wijzen dus expliciet behouden, slechts bij een externe partij zou de functie exclusief zijn.

Of dit nu een goede of een slechte zaak is laten we in het midden, een VME met een jaarbudget van honderdduizenden euro doet er misschien niet slecht aan van specialisten in te schakelen. Hoe dan ook, de procedure loopt, het verloop kunt u volgen op de website van het Grondwettelijk Hof. Wij houden u natuurlijk ook op de hoogte als er wijzigingen beslist worden.

Update december 2011: het recente arrest van het Grondwettelijk Hof toont aan dat de soep blijkbaar niet zo heet wordt gegeten als ze opgediend wordt. Zie dit forumbericht.

Tip: indien u in uw mede-eigendom intussen plant om een mede-eigenaar met deze taak te belasten, zorg er dan voor dat de taakbeschrijving van deze functie klaar is voor de algemene vergadering waar deze persoon verkozen dient te worden - stel ze eventueel ook voor aan de mede-eigenaars op het forum van uw VME op Quimmo.be. U zou niet de eerste mede-eigendom zijn waar er op de vergadering geen kandidaat gevonden wordt bij gebrek aan een functiebeschrijving – waardoor uw VME niet meer voldoet aan de nieuwe wet.

Verwante artikels:

- Voorbeeld taakbeschrijving van de commissaris van de rekeningen


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

De syndicus en/of commissaris

De syndicus en/of commissaris kan (best) een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor fouten bij de uitoefening van zijn activiteit afsluiten.  Deze verzekering wordt meestal als extra verzekerde waarborg toegevoegd aan de blokpolis.

De bemiddelaar van de blokpolis zal allicht meer informatie kunnen geven.

Wanneer de syndicus een fout 

Wanneer de syndicus een fout  over het hoofd ziet,en ook de commissaris ziet ze niet

wie is dan de eindverantwoordelijke wanneer geldelijke schade voor het medebeheer
het gevolg is??